Vyskytujú sa v ovzduší počas celého roka. Krátke peľové správy na víkend a 39. týždeň

Vyskytujú sa v ovzduší počas celého roka. Krátke peľové správy na víkend a 39. týždeň