57: Co oznacza Nowy Polski Ład dla jednoosobowej działalności?

57: Co oznacza Nowy Polski Ład dla jednoosobowej działalności?