Impeachment trial to start Tuesday

Impeachment trial to start Tuesday