MPP#037 Wartości, archetyp i specjalizacja – Fert, Jakubiak vel Wojczak, Wróblewski

MPP#037 Wartości, archetyp i specjalizacja – Fert, Jakubiak vel Wojczak, Wróblewski