055 - Uvirksomhetens møte med seg selv

055 - Uvirksomhetens møte med seg selv