90RCB Simon Shack och Jan-Erik Hansen uppdaterar oss om läget sedan sist

90RCB Simon Shack och Jan-Erik Hansen uppdaterar oss om läget sedan sist