71RCB Linda Karlström kommenterar uthängningen i Vaccinkrigarna på Sveriges lögntelevision

71RCB Linda Karlström kommenterar uthängningen i Vaccinkrigarna på Sveriges lögntelevision