101RCB Vi analyserar Elof Erikssons skrift Jag anklagar del 1

101RCB Vi analyserar Elof Erikssons skrift Jag anklagar del 1