#historia_de_españa

A Primeira República (proxecto de constitución federal e cantonalismo)
A Primeira República (proxecto de constitución federal e cantonalismo)
A Primeira República (proxecto de constitución federal e cantonalismo)
A Primeira República (proxecto de constitución federal e cantonalismo)
A Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869 (HTA)
A Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869 (HTA)
A Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869
A Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869
A construción do Estado Liberal (HTA)
A construción do Estado Liberal (HTA)
A construción do Estado Liberal
A construción do Estado Liberal
A restauración de Fernando VII e do absolutismo (HTA)
A restauración de Fernando VII e do absolutismo (HTA)
A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado)
A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado)
As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812 (HTA)
As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812 (HTA)
As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812
As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812
A Crise da Monarquía Absoluta (HTA)
A Crise da Monarquía Absoluta (HTA)
A Crise da Monarquía Absoluta
A Crise da Monarquía Absoluta
A Guerra de Sucesión (HTA 14)
A Guerra de Sucesión (HTA 14)
A Guerra de Sucesión
A Guerra de Sucesión
A Guerra Civil (HTA)
A Guerra Civil (HTA)
A Guerra Civil
A Guerra Civil
Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (HTA 13)
Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (HTA 13)
Economía e sociedade na Galicia dos Austrias
Economía e sociedade na Galicia dos Austrias
As grandes reformas da República (HTA)
As grandes reformas da República (HTA)
As grandes reformas da República
As grandes reformas da República
O establecemento da II República
O establecemento da II República
O establecemento da II República (HTA)
O establecemento da II República (HTA)
A nova monarquia dos Reis Católicos (HTA09)
A nova monarquia dos Reis Católicos (HTA09)
As crises baixomedievais (HTA08)
As crises baixomedievais (HTA08)
As crises baixomedievais
As crises baixomedievais
Monarquía feudal e sociedade estamental (HTA07)
Monarquía feudal e sociedade estamental (HTA07)
Monarquía feudal e sociedade estamental
Monarquía feudal e sociedade estamental
Reconquista e repoboación. A construción da idea de España (HTA06)
Reconquista e repoboación. A construción da idea de España (HTA06)
Reconquista e repoboación. A construción da idea de España
Reconquista e repoboación. A construción da idea de España
Al-Ándalus: os mulsumáns na Península Ibérica (HTA05)
Al-Ándalus: os mulsumáns na Península Ibérica (HTA05)
Al-Ándalus: os musulmáns na Península Ibérica
Al-Ándalus: os musulmáns na Península Ibérica
A monarquia visigoda (HTA04)
A monarquia visigoda (HTA04)
A monarquía visigoda
A monarquía visigoda
Todos os camiños conducen a Roma: a conquista romana da Península Ibérica (HTA03)
Todos os camiños conducen a Roma: a conquista romana da Península Ibérica (HTA03)
Todos os camiños conducen a Roma: a conquista romana da Península Ibérica
Todos os camiños conducen a Roma: a conquista romana da Península Ibérica
Os pobos prerromanos na Península Ibérica (HTA02)
Os pobos prerromanos na Península Ibérica (HTA02)
Os pobos prerromanos na Península Ibérica
Os pobos prerromanos na Península Ibérica
O Neolítico na Península Ibérica (HTA01)
O Neolítico na Península Ibérica (HTA01)
O Neolítico na Península Ibérica
O Neolítico na Península Ibérica
Unha, grande e libre: a Historia de España en 2º de Bacharelato
Unha, grande e libre: a Historia de España en 2º de Bacharelato
Presentación do podcast Historia Take Away
Presentación do podcast Historia Take Away
Loading