#dialetto

Cristina Poni
Cristina Poni
Annalisa Canali
Annalisa Canali
Alessia Morigi
Alessia Morigi
Brunella Garavini
Brunella Garavini
Ep.10 | BAJIJI - Il Podcast di Marco e Pippo
Ep.10 | BAJIJI - Il Podcast di Marco e Pippo
L'importanza del dialetto veneto
L'importanza del dialetto veneto
DIALETTO A DUBAI
DIALETTO A DUBAI
RICETTE IN DIALETTO
RICETTE IN DIALETTO
350: part-time amministrativo + costumi & dialetto
350: part-time amministrativo + costumi & dialetto
RVL-LETTERANDO-CORBETTA E IL MIRACOLO- IN DIALETTO
RVL-LETTERANDO-CORBETTA E IL MIRACOLO- IN DIALETTO
Di Lemmi Salentini - 04 - Cabbu
Di Lemmi Salentini - 04 - Cabbu
Di Lemmi Salentini - 03 - Mena
Di Lemmi Salentini - 03 - Mena
FORZA DIALETTALE
FORZA DIALETTALE
Di Lemmi Salentini - 02 - Canza
Di Lemmi Salentini - 02 - Canza
Di Lemmi Salentini - 01 - Lagnu
Di Lemmi Salentini - 01 - Lagnu
Parasite (2019)
Parasite (2019)
Ci sono differenze tra un dialetto e una lingua?
Ci sono differenze tra un dialetto e una lingua?
Viva Villa
Viva Villa
Il padrone sono me!
Il padrone sono me!
Shakespeare in dialet
Shakespeare in dialet
Il pacifista
Il pacifista
Leardo e' re
Leardo e' re
3' grezzi Ep. 411 Il dialetto? Non esiste!
3' grezzi Ep. 411 Il dialetto? Non esiste!
184 - Nìgu, pesìgu Nàta nàtigu
184 - Nìgu, pesìgu Nàta nàtigu
183 - Ràn Ràn Èi maòtu Pòrta ù sàn!
183 - Ràn Ràn Èi maòtu Pòrta ù sàn!
182 - Sànt’Antunìn, vèstiu d’ vélüu
182 - Sànt’Antunìn, vèstiu d’ vélüu
181 - Gòga gugàgna
181 - Gòga gugàgna
180 - Bàla bàla precucàla
180 - Bàla bàla precucàla
179 - Àscùndaive bèn bèn bèn
179 - Àscùndaive bèn bèn bèn
178 - Dìn dàn, bacilôn
178 - Dìn dàn, bacilôn
177 - Èi mò dl’agné: ù sé slùnga a pònsa e ù sé scürsa l’usé
177 - Èi mò dl’agné: ù sé slùnga a pònsa e ù sé scürsa l’usé
176 - Ù tèmpu e ì cù ì fàn cmé chì vóa lù
176 - Ù tèmpu e ì cù ì fàn cmé chì vóa lù
175 - Quònde èi cú l’è frùstu ù Segnù ù vègna giùsto
175 - Quònde èi cú l’è frùstu ù Segnù ù vègna giùsto
174 - Chì vó a srésa gìnba a ràma; chì vó a fìa, caésa a màma
174 - Chì vó a srésa gìnba a ràma; chì vó a fìa, caésa a màma
173 - Pèi in cu pèi in téi mèsu u ghè ei bàstun cu fà ù só duvèi!
173 - Pèi in cu pèi in téi mèsu u ghè ei bàstun cu fà ù só duvèi!
172 - Cú bàsu cú da càsu
172 - Cú bàsu cú da càsu
171 - Uégia rùsa cuè dè mùsa
171 - Uégia rùsa cuè dè mùsa
170 - Rùsa ìd càvei, gulùsa d’ùsei
170 - Rùsa ìd càvei, gulùsa d’ùsei
169 - Ómu grònde, tùte múande
169 - Ómu grònde, tùte múande
168 - Ómu picìn tùtu belìn
168 - Ómu picìn tùtu belìn
167 - Ù tìa ciü ìn pèi ìd mùsa chè nà cùbia ìd böi
167 - Ù tìa ciü ìn pèi ìd mùsa chè nà cùbia ìd böi
166 - Ìt sì và là cà vègnu
166 - Ìt sì và là cà vègnu
164 - Mènsciunondilu cmé vìvu
164 - Mènsciunondilu cmé vìvu
165 - Fórsa e curàgiu chè dòpu Carósu ù ghé Vutàgiu
165 - Fórsa e curàgiu chè dòpu Carósu ù ghé Vutàgiu
163 - Ché a tèra àt sìa legéra
163 - Ché a tèra àt sìa legéra
162 - Tiò i carasöi
162 - Tiò i carasöi
161 - Aveìghe pòcu fì ìn tà rùca
161 - Aveìghe pòcu fì ìn tà rùca
160 - I parènti ì sùn cmé i gambòli: ciù ì sùn strèiti, ciù ì fón mò
160 - I parènti ì sùn cmé i gambòli: ciù ì sùn strèiti, ciù ì fón mò
159 - Sà tì vó fò invìdia àu tò vsìn, fà frìse ‘n po’ ìd sigùla ‘n tìn paglìn
159 - Sà tì vó fò invìdia àu tò vsìn, fà frìse ‘n po’ ìd sigùla ‘n tìn paglìn
158 - Sà tì vó fò ndò vìa l’amìgu, pulénta fàta e lègnu ìd fìgu
158 - Sà tì vó fò ndò vìa l’amìgu, pulénta fàta e lègnu ìd fìgu
Loading