Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Vi taler om primær immundefekt

 • Episode 4: Ung med primær immundefekt

  12 FEB 2024 · I denne episode har vi besøg af 23-årige Jeppe Jensen, som lever med primær immundefekt. Han suppleres af Kirsten Boisen, der som overlæge på Rigshospitalets ungdomsmedicinske enhed deler gode råd om at gå fra barn til voksen; og af Birgitte Madsen, der som sygeplejerske har fulgt Jeppe i mere end 10 år, fra han fik diagnosen, til han overgik til voksenafdelingen. Med udgangspunkt i Jeppes historie taler vi om, hvordan det er at vokse op med en primær immundefekt. Hvilke tanker, følelser og udfordringer man oplever som barn og ung med en kronisk sygdom. Om diagnose, behandlingsforløb og kontakt med lægeverdenen. Hvordan det påvirker relationer, om venskaber og fritidsinteresser og overgangen til voksenlivet. Deltagere: - Jeppe Jensen, patient med primær immundefekt - Kirsten Boisen, speciallæge i pædiatri og overlæge ved Ungdomsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet - Birgitte Madsen, Sygeplejerske, Odense Universitetshospital Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR || Interview af Laura Ortmann.Besøghttp://www.idf.dk/ for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.
  32m 12s
 • Episode 3: Voksenlivet med primær immundefekt

  6 DEC 2023 · I denne episode har vi besøg af Kristian Holbek, som lever med primær immundefekt, Anja Pihl, formand for Immundefekt Foreningen (IDF) og af social rådgiver Vibeke Larsen. Vi snakker om voksenlivet med en primær immundefekt, det at leve med en kronisk sygdom og hvilke udfordringer det kan give. Vi kommer omkring diagnose og behandlingsforløb, familieliv og relationer og uddannelse og arbejdsliv. Med udgangspunkt i patientens perspektiv får vi vendt de udfordringer man kan møde og hvor man kan finde hjælp og støtte på sin vej. Deltagere: - Kristian Holbek, patient med primær immundefekt - Anja Pihl, formand for Immundefekt Foreningen (IDF) - Vibeke Larsen, Social rådgiver Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR || Interview af Laura Ortmann. Besøg http://www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.
  1h 1m 4s
 • Episode 2: Arvelighed og primær immundefekt

  6 DEC 2023 · I denne episode har vi besøg af forsker Marcus Høy Hansen, som vil fortælle om arvelighed og primær immundefekt. Han forklarer blandt andet om arvemasse, risikoen for arvelighed, hvor forskningen på området er i dag og giver et bud på hvordan fremtiden kunne se ud. Deltagere: - Marcus Høy Hansen ph.d, Molekylærbiolog, Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR | Interview af Laura Ortmann. Besøg http://www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.
  31m 1s
 • Episode 1: Primær immundefekt fra lægens vinkel

  6 DEC 2023 · I denne episode har vi besøg af Carsten Schade Larsen og Terese Katzenstein, der snakker om primær immundefekt. Ud fra en lægefaglige vinkel tegner de et billede af hvad primær immundefekt er, hvilke symptomer man kan opleve, hvordan primær immundefekt diagnosticeres, hvordan det behandles og hvilke udsigter der er for folk der lever med primær immundefekt. Deltagere: - Carsten Schade Larsen, Overlæge, dr.med. Infektionsmedicinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby - Terese Katzenstein, Overlæge, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR | Interview af Laura Ortmann. Besøg http://www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.
  28m 36s
Vi taler om primær immundefekt - Symptomer, Diagnose og Livet Herefter.

Podcasten udgives af Immun Defekt Foreningen
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search