Synnwyr Bwyd Cymru - Cover Image
Bwyd. Hinsawdd. Newid? Cyfres o bodlediadau sy’n rhoi’r cyfle i ni gnoi cil....
Gyda COP26 yn digwydd yn Glasgow ar hyn o bryd, mae Cynghrair Polisi Bwyd Cymru wedi dod ag amryw o bobl at ei gilydd i gymryd rhan mewn podlediad o’r enw Bwyd, Hinsawdd, Newid? Ymunwch â’r cyflwynydd, Aled Rhys Jones wrth iddo’n tywys ni drwy’r gyfres a fydd yn trafod gwahanol agweddau o system fwyd Cymru a’i effaith ar newid hinsawdd.
Bwyd. Hinsawdd. Newid? Cyfres o bodlediadau sy’n rhoi’r cyfle i ni gnoi cil.... Gyda COP26 yn digwydd yn Glasgow ar hyn o bryd, mae Cynghrair Polisi Bwyd Cymru wedi dod ag amryw o bobl at ei gilydd i gymryd rhan mewn podlediad o’r enw Bwyd, Hinsawdd, Newid? Ymunwch â’r cyflwynydd, Aled Rhys Jones wrth iddo’n tywys ni drwy’r gyfres a fydd yn trafod gwahanol agweddau o system fwyd Cymru a’i effaith ar newid hinsawdd. read more read less
  • Bwyd. Hinsawdd. Newid? – Y daith i net sero
    5 Nov, 2021 - 39:27
  • Bwyd. Hinsawdd. Newid? – Defnydd o dir a chymunedau gwledig
    29 Oct, 2021 - 33:20
  • There are no episodes.
Loading