Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Sisyphus Radio

 • Baruch Spinoza

  10 MAY 2024 · Het Sisyphus Panel bespreekt deze uitzending het leven en schrijven van de beroemde filosoof Baruch Spinoza. De filosofie van Spinoza is van zeer grote invloed geweest op contemporaine denkers, alsook vele denkers die na hem kwamen. Zijn Magnum opus "Ethica" is in vele opzichten een inspirerend en verhelderend betoog waarin hij pleit voor het bestaan van een immanente God, welke verstaan kan worden als de natuur in zijn totaliteit. Spinoza leefde in roerige tijden en heeft dus ook een roerig bestaan gekend, waarin zijn verbanning uit zijn geloofsgemeenschap wellicht het bekendste epistel uit zijn kleurrijke leven is geweest. Er is veel te zeggen over deze beroemde landgenoot en het panel zal pogen deze uitzending en tip van de sluier van zijn denken en werken op te lichten, gezien de breedte van zijn werken geen eenvoudige opgave.
  1h 5m 21s
 • W. F. Hermans

  29 APR 2024 · In deze aflevering bespreekt het panel het werk van de grote Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans, en met name zijn roman "Onder professoren". Dit werk biedt een uitstekend inkijkje in de mentaliteit van de studentengeneratie van 1968, die nu de macht heeft in ons land. Maar kunnen wij iets leren over het Nederlander-zijn van Hermans' vaak tenenkrommend-hilarische zwartgalligheid en nihilisme?
  54m 15s
 • Erasmus

  24 APR 2024 · In deze 14e aflevering van Sisyphus Radio bespreekt het Arktos Nederland panel een van de meest iconische maar ook meest complexe figuren uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis: Erasmus. Om zijn betekenis als Traditie-dragende en Traditie-symboliserende maar tegelijk ook volksidentiteit-vormende en humanistisch-progressieve denker en schrijver in kort bestek toch enigszins recht te doen, beperkt het panel zich tot een capita selecta benadering, met speciale aandacht voor onderwerpen als Erasmus’ inzet voor wetenschappelijk bronnenonderzoek, zijn door Traditie ingegeven tolerantie-gedachte en zijn proto-moderne kosmopoliete wereldvisie. Sisyphus Radio biedt de luisteraar een lente-frisse kijk op Erasmus als A Man for All Seasons.
  1h 13m
 • Leon Degrelle

  1 APR 2024 · Het Sisyphus Panel bespreekt in deze uitzending Léon Degrelle. Er is zeer veel over Degrelle te bespreken, zoals de connectie tussen de stripheld Kuifje en Degrelle, zijn rol binnen de conservatief-Katholieke Rexisten beweging in België, en zijn toetreding tot de Waffen SS en zijn glansrijke carrière daarin. Degrelle had een enorm charisma en was een begenadigd redenaar. Bovendien was hij in staat de daad bij het woord te voegen op onnavolgbare wijze. Naar eigen zeggen was hij een Idealist, en hij was ervan overtuigd dat de enige manier om de Europese en vooral Germaanse volkeren te verenigen, een gedeeld ideaal moest zijn. Kortom, een boeiende persoonlijkheid, en wij hopen dat we met deze uitzending ook bij u de interesse kunnen wekken in Degrelle en zijn ideeën.
  1h 10m 10s
 • Multatuli

  20 MAR 2024 · Het Arktos Sisyphus panel duikt in de werken en leven van Eduard Douwes Dekker, beter bekend onder zijn nom de plume Multatuli. De werken van Multatuli geven een bijzondere inkijk in het reilen en zeilen van het leven in de Nederlandse koloniën. Dekker was destijds erg begaan met de lokale bevolking, en was met zijn ideeën een ware pionier in het woke denken. Met name zijn roman, Max Havelaar, heeft zijn weg naar menig boekenplank gevonden en daarmee het nationale sentiment omtrent de koloniën behoorlijk beïnvloed. Toch blijkt er uit de werken van Dekker ook zeker een onderbelichte kant van de Nederlandse koloniën, namelijk dat de Nederlandse machthebbers toch een vrij gematigde variant van bezetting voerden. Al met al een interessante uitzending over een van vaderlands' meest bekende schrijvers.
  1h 13m 45s
 • “How Europe Became American”

  4 MAR 2024 · Het panel spreekt vandaag over het boek van Hans Vogel, How Europe Became American, uitgegeven bij Arktos in 2021, een synthese van de 20ste-eeuwse Europese geschiedenis met gebruikmaking van bronnen die de gangbare geschiedenis systematisch links laat liggen. Dit heeft geleid tot een alternatieve, minder geromantiseerde en dus realistischer weergave van wat er in de vorige eeuw in Europa is gebeurd. Het boek is eigenlijk onmisbaar voor wie genoeg heeft van het ganse vlechtwerk van sprookjes en onjuistheden dat steevast tot in den treure over dat recente verleden te berde wordt gebracht. Koop How Europe Became American hier: https://www.amazon.nl/dp/1914208005
  1h 3m 14s
 • De boerenopstand in Duitsland en de ideologische ommezwaai

  21 FEB 2024 · Het Sisyphus panel verkent de situatie rondom de opkomst van de AFD in Duitsland, en bespreekt de boerenprotesten, die wonderwijl uit de gevestigde media gehouden worden. Is er een ideologische kentering aanstaande in de West-Europese landen? Het Sisyphus panel onderzoekt deze mogelijkheid. Laten we hopen dat de vele protesten het fundament onder de gevestigde macht verzwakken, zodat er een frisse wind kan waaien door het ideologisch landschap in de EU.
  1h 5m 34s
 • Taalstrijd van de Friezen

  22 JAN 2024 · Het Sisyphus panel verkent in deze uitzending de taalstrijd vanuit het Friese perspectief. We zullen onderzoeken of een taal niet veel meer is dan slechts een utilitair middel om elkaar te kunnen verstaan. Taal is veel meer dan dat en het panel zal uitgebreid spreken over de sociale alsmede metafysische aspekten van onze talen. Veel luisterplezier toegewenst bij onze tocht door de loopgraven van de taalstrijd.
  1h 10m 5s
 • De Italiaanse taalstrijd

  15 JAN 2024 · Aan de hand van de taalsituatie in Italië worden de problemen en valkuilen besproken die zich kunnen voordoen wanneer verschillende talen in een bepaald land of gebied worden gehanteerd. https://arktos.com
  54m 16s
 • Taalstrijd en Wereldbeschouwingsoorlog

  20 DEC 2023 · De Arktos pannelleden verkennen de taalstrijd zoals deze gaande is in vrijwel alle aspecten van onze samenleving. Zij zullen de taalstrijd vanuit verschillende invalshoeken benaderen en allen hun dissidente interpretatie ervan aan u serveren. Taal is fundamenteel voor onze culturen en is als dusdanig een waarlijk front in de cultuuroorlog die er over Europa woedt. In ongezouten taal verwoorden wij de strijd om taal uit de loopgraven te krijgen en om te vormen tot een stormeenheid die het vocabulaire niemandsland trotseert en de fysieke en metafysieke aspekten van onze cultuur in een pantser van sterke taal te vatten.
  1h 8m 20s
Information
Author Arktos
Categories Society & Culture
Website -
Email -

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search