ستاره‌های نقره‌ای برنامه‌ای رادیویی است که در آن با نوشابه امیری همراه می شویم و زندگی سوپراستارهای سینمای ایران را دنبال می‌کنیم.
ستاره‌های نقره‌ای برنامه‌ای رادیویی است که در آن با نوشابه امیری همراه می شویم و زندگی سوپراستارهای سینمای ایران را دنبال می‌کنیم. read more read less
Loading