Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Podcast TUTAKA

 • Białoruskie ikony

  27 DEC 2023 · Jest to jeden najmniej znanych, ale bardzo cennych skarbów białoruskiego dziedzictwa narodowego. Białoruska ikona – wyjątkowa tradycja pisania obrazów – o tym rozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu https://tutaka.org/pl/podcast/, ostatnim z serii poświęconych białoruskiej tradycyjnej kulturze. Na ten temat rozmawiamy z gościem w studiu, który przez wiele lat ratował ikony przywracając im dawną świetność, a nam nasze białoruskie dziedzictwo. Zapraszamy. ✔ Serię podcastów o tradycyjnej białoruskiej kulturze sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ✔ Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie
  32m 33s
 • Беларускія Іконы

  27 DEC 2023 · Гэта адзін з найменш вядомых, але вельмі каштоўных скарбаў беларускай нацыянальнай спадчыны. Беларуская ікона – адметная традыцыі іконапісання – пра гэта будзем распавядаць у сённяшнім выпуску падкасту https://tutaka.org/be/%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/, апошнім з серыі прысвечанай беларускай традыцыйнай культуры. А госцем у студыі будзе асоба, якая доўгія гады ратавала іконы, вяртаючы ім даўнюю прыгажосць, а нам нашую беларускую спадчыну. Запрашаем! ✔ Серыя падкастаў пра традыцыйную беларускую культуру фінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. ✔ Дафінансоўваецца праз Амбасаду Каралеўства Нідэрландаў у Варшаве.
  39m 5s
 • Białoruskie tkactwo

  13 DEC 2023 · Radziuszki, sejpak, perebory, krajki – dla większości te słowa brzmią jak czarna magia, ale ostatnio co raz częściej można usłyszeć je w przestrzeni medialnej w Polsce, w szczególności na Podlasiu. Wszystkie te terminy dotyczą tkactwa, które niegdyś zapewniało niezbędne dla funkcjonowania rzeczy. Właśnie o białoruskim tradycyjnym tkactwie rozmawiamy w naszym kolejnym odcinku podcastu https://tutaka.org/pl/podcast/ ze znawczynią białoruskich tradycyjnych technik tkackich, wykładowczynią Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku Iryną Maziuk. Zapraszamy. ✔ Serię podcastów o tradycyjnej białoruskiej kulturze sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ✔ Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie
  23m 28s
 • "Тчэ забыўшыся рука" - беларускае традыцыйнае ткацтва

  13 DEC 2023 · Радзюшкі, сейпак, пераборы, крайка – для большасці гэтыя словы гучаць як набор гукаў, але апошнім часам усё часцей іх можна пачуць у медыя-прасторы ў Польшчы, а асабліва на Падляшшы. Усе гэтыя тэрміны датычаць ткацтва, якое некалі забяспечвала беларусаў неабходнымі для функцыянавання рэчамі. Менавіта пра беларускае традыцыйнае ткацтва размаўляем у нашым чарговым выпуску падкасту https://tutaka.org/be/%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82/. Запрашаем! ✔ Серыя падкастаў пра традыцыйную беларускую культуру фінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. ✔ Дафінансоўваецца праз Амбасаду Каралеўства Нідэрландаў у Варшаве.
  25m 24s
 • Moc szeptu

  29 NOV 2023 · Ich działanie miało otoczkę mistyki i strachu. Ich omijano i jednocześnie szanowano. Do nich udawano się w razie potrzeby. Kim są czarownicy i znachorzy w białoruskiej tradycji? Co kryło się z zwykłej wiejskiej magii? Szept, czyli tradycyjne metody znachorstwa i leczenia - temu tematowi poświęciliśmy kolejny odcinek z serii Podcastów https://tutaka.org/pl/podcast/ poświęconych białoruskiej tradycyjnej kulturze. Zapraszamy! ✔ Serię podcastów o tradycyjnej białoruskiej kulturze sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ✔ Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie
  30m 53s
 • Моц шэпту

  29 NOV 2023 · Гэта найбольш таямнічая і магічная з’ява беларускай традыцыйнай культуры. Шмат асобаў пра яе чулі, некаторыя нават сутыкаліся асабіста, але большасць ведае пра яе не шмат. Шэпт, або традыцыйнае знахарства і лекаванне - гэта тэма чарговага выпуску падкасту https://tutaka.org/be/%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82/ з серыі прысвечанай беларускай традыцыйнай культуры. Запрашаем! ✔ Серыя падкастаў пра традыцыйную беларускую культуру фінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. ✔ Дафінансоўваецца праз Амбасаду Каралеўства Нідэрландаў у Варшаве.
  35m 43s
 • Męski śpiew

  15 NOV 2023 · Wydawało się, że ta tradycja zaniknie wraz z jej nosicielami. Jednak co raz częściej można obserwować wzrost zainteresowania. Białoruski śpiew tradycyjny – o nim dziś będzie mowa – zjawisko wyjątkowe. Jeszcze bardziej wyjątkowym jest śpiew męski. O tym co go wyróżnia, rozmawiamy w kolejnym odcinku serii Podcastu https://tutaka.org/pl/podcast/ o tradycyjnej białoruskiej kulturze. Zaprasza Źmicier Kościn. ✔ Serię podcastów o tradycyjnej białoruskiej kulturze sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ✔ Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie
  25m 2s
 • Мужчынскі спеў

  15 NOV 2023 · Здавалася, гэта традыцыя занікне разам з яе носьбітамі. Аднак, штораз часцей можна пабачыць рост цікавасці да яе. Беларускі традыцыйны спеў, бо пра яго гаворка – унікальная з’ява. Яшчэ больш унікальны – спеў мужчынскі. У чарговым выпуску серыі падкасту https://tutaka.org/be/%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82/ прысвечанай традыцыйнай беларускай культуры будзем гутарыць пра мужчынскі спеў. Запрашае Зміцер Косцін. ✔ Серыя падкастаў пра традыцыйную беларускую культуру фінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. ✔ Дафінансоўваецца праз Амбасаду Каралеўства Нідэрландаў у Варшаве.
  27m 17s
 • Strój - białoruski kod narodowy

  1 NOV 2023 · Jest to coś, co wyróżnia Białorusinów i pomaga zidentyfikować ich wśród innych narodów Europy i świata. Białoruski strój ludowy – właśnie o nim będzie mowa w kolejnym odcinku podcastu Tutaka dotyczącym białoruskiej tradycyjnej kultury. ✔ Serię podcastów o tradycyjnej białoruskiej kulturze sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ✔ Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie
  27m 29s
 • Беларускі нацыянальны строй

  1 NOV 2023 · Гэта тое, што робіць нас адметнымі і распазнавальнымі сярод іншых народаў Еўропы і свету. Беларускі нацыянальны строй - менавіта пра яго будзем размаўляць у чарговай серыі падкасту https://tutaka.org/be/%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/. Зміцер Косцін размаўляе з беларускім мастацтвазнаўцам, гісторыкам і ўдзельнікам даследаванняў беларускіх строяў ✔ Серыя падкастаў пра традыцыйную беларускую культуру фінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. ✔ Дафінансоўваецца праз Амбасаду Каралеўства Нідэрландаў у Варшаве.
  33m 45s
Фонд Tutaka распачынае серыю дзвюхмоўных падкастаў прысвечаных традыцыйнай беларускай культуры.


Серыя падкастаў пра традыцыйную беларускую культуру фінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
Дафінансоўваецца праз Амбасаду Каралеўства Нідэрландаў у Варшаве.
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search