Podcast Cover

Handboek Voor Leraren

  Onderwijzen is demonstreren. Er zijn maar twee denksystemen, en jij demonstreert voortdurend je overtuiging dat óf het ene óf het andere waar is. Van wat jij demonstreert leren anderen, en...

  show more
  Onderwijzen is demonstreren. Er zijn maar twee denksystemen, en jij demonstreert
  voortdurend je overtuiging dat óf het ene óf het andere waar is. Van wat jij demonstreert leren
  anderen, en ook jij. De kwestie is niet óf je wilt onderwijzen, want daarin is geen keus. Je zou
  kunnen zeggen dat de cursus beoogt je een middel te verschaffen om te kiezen wat je wilt
  onderwijzen op grond van wat je wilt leren. Je kunt niet aan iemand anders geven, maar
  uitsluitend aan jezelf en dat leer je door te onderwijzen. Onderwijzen is slechts het oproepen
  van getuigen om te getuigen van wat jij gelooft. Het is een methode van bekering. Dat gebeurt
  niet alleen met woorden. Of je wilt of niet, elke situatie is voor jou een gelegenheid anderen te
  onderwijzen wat jij bent en wat zij voor jou zijn. Niets meer dan dat, maar ook nooit minder.
  show less
  Information
  Author Een Cursus in Wonderen
  Categories Religion & Spirituality
  Website -
  Email -

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search