Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Fortids Forglemmelser

 • Historien om Højgaardkredsen

  14 FEB 2024 · Højgaardkredsen var en kreds af berømte og indflydelsesrige erhvervsmænd, tidligere politikere samt få medlemmer af den danske adel. Kredsens formål var at afsætte den daværende Stauning-regering grundet håndteringen af den tyske besættelse af Danmark i april 1940, men også hvordan regeringen havde ageret over for den senere tyske besættelsesmagt i årene op til krigen. De mente, at der manglede handlestærke, hårde mænd, der ikke lå under for parlamentarismens luner.
  Played 1h 3m 11s
 • Historien om Danmarks Atlantis

  11 DEC 2023 · Den mytiske danske by, Rungholt, blev, ifølge myten, oversvømmet under en mareridtsagtig storm i Vadehavet i januar 1362. Det, man i mange hundrede år havde troet var en myte, kom igen til syne i 1921 med tidevandet.
  Played 37m 38s
 • Historien om De Åndssvage

  3 DEC 2023 · Fra 1855 og helt frem til 1980-erne eksisterede den såkaldte Åndssvageforsorg i Danmark. At være åndssvag var en ringe defineret "lidelse", som alt for mange mennesker blev stemplet og anbragt med uden god grund. Selvom oprettelsen af åndssvageanstalter var et forsøg på at give et sted at være for mennesker, som ellers blev gemt væk i samfundet, og de var med til at udvikle behandlingen og omsorgen for mennesker med forskellgie udfordringer til det, det er i dag, så var behandlingen af "de åndssvage" indtil for relativt få år siden på mange måder forrykt med fiksering, tvangssterilisationer og meget andet, som vi heldigvis er blevet klogere omkring i dag.
  Played 49m 14s
 • Historien om Hamas og Hizbollah

  8 NOV 2023 · Konflikterne i Mellemøsten, der involverer både Israel, Hamas og Hizbollah, er ikke noget nyt i sig selv. Dog er den aktuelle situation, hvor alle tre parter er involveret samtidig, noget nyere i den betændte region. Det kan være svært at finde ud af, hvad det hele drejer sig om, og hvem de forskellige aktører egentlig er. Derfor dykker vi ned i, hvilken type grupperinger Hamas og Hizbollah er, hvad de historisk set kommer fra, hvad deres konflikter med Israel drejer sig om, og hvordan der kan ses en sammenhæng mellem dem.
  Played 1h 7m 11s
 • Historien om Jim Crow-lovene

  26 JUN 2023 · Det er ingen hemmelighed, at der engang i USA fandt en stor raceadskillelse og - diskriminition sted. Dette til trods for, at den amerikanske forfatning klart og tydeligt sagde, at alle mennesker var født lige og det ikke burde være muligt at gøre forskel på folk blot på grund af deres hudfarve eller andre forskelle. Det var resultatet af et avanceret system af love og bestemmelser, der formåede at raceadskille uden direkte at sige, det var det, der foregik. Dette system blev kendt som Jim Crow-lovene, og det fandt sted i en knap 100-årig periode fra slutningen af 1800-tallet til 1960'erne - og måske kan det siges, at nationen fortsat i dag er mærket deraf.
  Played 1h 12m 7s
 • Historien om The American Emergency Rescue Committee

  12 APR 2023 · Den private,amerikanske nødhjælpsorganisation, "The American Emergency Rescue Comittee", var frontet af den amerikanske journalist, Varian Fry og opererede ud fra havnebyen Marseille. Fry og få andre ligesindede amerikanere var med lovlige og ulovlige midler med til at sikre evakueringen af over 2000 primært tyske kunstnere, fritænkere, forskere og intellektuelle fra nazismens kløer.
  Played 1h 13m 18s
 • Historien om amatørsporten

  5 FEB 2023 · I dag kan dét, at være en amatør, ofte forbindes med noget negativt, eller i hvert fald noget mindre prestigefyldt. Men da der i løbet af 1800-tallets industrialering af den vestlige verden begyndte at opstå organiseret sport, havde amatørbegrebet en helt anden betydning over sig. Vi dykker ned i, hvordan amatørsport over tid er gået fra at være noget man stræbte efter, og som der var ekstremt stramme regler for, til at blive noget, man ikke rigtig regner for noget særligt i dag.
  Played 1h 3m 6s
 • Historien om Zimmermann-telegrammet (4. adventsspecial)

  21 DEC 2022 · USA indtrådte relativt sent i Første Verdenskrig i 1917. Det er meget velkendt, at en række tyske torpederinger af amerikanske skibe var grundlaget for dette, men hvad mindre kendt er, at det også var et hemmeligt tysk tilbud til en daværende fjende af USA, der var den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over for amerikanerne.
  Played 31m 52s
 • Historien om The Ritchie Boys (3. adventsspecial)

  11 DEC 2022 · Den amerikanske specialenhed, Ritchie Boys, var med til at vende Anden Verdenskrigs gang i Europa efter D-dag. Det særegne ved enheden var at størstedelen var tyskfødte jøder. Enheden var især kendt og berygtet for deres forhørsteknikker, der var uhyre effektive.
  Played 36m 28s
 • Historien om Gimletalen (2. adventsspecial)

  4 DEC 2022 · Efter at den danske neutralitet under 1. Verdenskrig var blevet sikret, stod den radikale regering med en ny stor udfordring, nemlig at få landet trygt og sikkert igennem krigen - både socialt og økonomisk. Til at hjælpe med dette blev der i al hast udformet en reguleringslov, der gav regeringen mulighed for at styre markedspriserne og rationere vitale varer. I 1916 gjorde indenrigsminister, Ove Rode, så status på effekten af disse reguleringer med sin berømte Gimletale, der på mange måder kan ses som en tidlig proklamation af den senere danske velfærdsstat.
  Played 33m 29s

En podcast om glemte hændelser i dansk og international historie. Lyt med når de to uddannede historikere, Simon Møller og Casper Krogh, leverer spændende historiefortælling samt relevante og dybdegående diskussioner...

show more
En podcast om glemte hændelser i dansk og international historie. Lyt med når de to uddannede historikere, Simon Møller og Casper Krogh, leverer spændende historiefortælling samt relevante og dybdegående diskussioner om interessante emner, både i en historisk kontekst men også ud fra et nutidigt synspunkt. De historiske temaer strækker sig bredt - store individer, politiske magtkampe, skæbnesvangre krigsslag, historiske tidsperioder, faldne dynastier og meget mere - alt sammen med det tilfælles, at det er historier, der i store træk er glemt i den samlede historie. Glæd dig til at lære en masse, om alt det, du ikke vidste, om vores historie!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search