Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

FluentFiction - Latvian

 • Stormy Seas and Treasure: A Jūrmala Beach Adventure

  21 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Stormy Seas and Treasure: A Jūrmala Beach Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/stormy-seas-and-treasure-a-jurmala-beach-adventure/ Story Transcript: Lv: Saulainā jūlija rītā Andris un Elīna devās uz Jūrmalas pludmali. En: On a sunny July morning, Andris and Elīna went to the beach in Jūrmala. Lv: Viņi gaidīja vasaras festivālu. En: They were looking forward to the summer festival. Lv: Pludmale bija pilna ar cilvēkiem, smiekliem un krāsainām teltīm. En: The beach was full of people, laughter, and colorful tents. Lv: Laiks bija ideāls - debesis zilas un saule spīdēja spoži. En: The weather was perfect—the sky was blue, and the sun was shining brightly. Lv: Andris un Elīna nolēma sākt ar pastaigu gar jūras malu. En: Andris and Elīna decided to start with a walk along the sea. Lv: Viņi klausījās viļņu skaņās un jutu jūras sāļo vēju. En: They listened to the sound of the waves and felt the salty sea breeze. Lv: Kad viņi gāja tālāk, viņi redzēja skatuvi, kur mūziķi gatavojās spēlēt. En: As they walked further, they saw a stage where musicians were preparing to play. Lv: Elīna priecīgi teica: "Klausīsimies šo mūziku! En: Elīna said joyfully, "Let's listen to this music!" Lv: "Pēkšņi debesis sāka aptumšoties. En: Suddenly, the sky began to darken. Lv: Mākoņi parādījās un vējš kļuva stiprāks. En: Clouds appeared, and the wind became stronger. Lv: Andris skatījās uz debesīm un teica: "Izskatās, ka tuvojas negaiss. En: Andris looked at the sky and said, "It looks like a storm is coming. Lv: Mums jāmeklē patvērums. En: We need to find shelter." Lv: "Viņi steidzās uz tuvāko lielo telti. En: They hurried to the nearest big tent. Lv: Iekšā jau bija daudz cilvēku. En: Inside, there were already many people. Lv: Kāds laipns vīrs piedāvāja viņiem vietu sēdēt. En: A kind man offered them a place to sit. Lv: Visi skatījās ārā uz pieaugošo vētru. En: Everyone watched the increasing storm outside. Lv: Lietus sāka līst stipri un zibens zibeņoja pāri debesīm. En: The rain started to pour heavily, and lightning flashed across the sky. Lv: Kad negaiss beidzās, ārā visa pludmale bija citādāka. En: When the storm ended, the entire beach looked different. Lv: Smilšu tiltiņas izmazgātas, daudzas teltis kritušas. En: Sand sculptures were washed away, and many tents had fallen. Lv: Bet visvairāk pārsteidza lielā kuģa atlūzas, kuras izskalojā jūrā. En: But the most surprising sight was the wreckage of a large ship that had washed ashore. Lv: Andris un Elīna nolēma apskatīt šīs atlūzas. En: Andris and Elīna decided to examine the wreckage. Lv: Tie devās pie tuvākās. En: They went to the nearest one. Lv: Tur viņi atrada vecu kasti. En: There, they found an old box. Lv: Kastes iekšpusē bija senas monētas un burtnīca ar veciem ierakstiem. En: Inside the box were ancient coins and a notebook with old entries. Lv: "Tas ir neticami," priecīgi sacīja Elīna. En: "This is incredible," Elīna said excitedly. Lv: "Mēs atradām dārgumus! En: "We found treasures!" Lv: "Kad viņi atstāja pludmali, viņi pārrunāja savu piedzīvojumu. En: As they left the beach, they talked about their adventure. Lv: Andris teica: "Šī bija neaizmirstama diena. En: Andris said, "This was an unforgettable day. Lv: Festivālu mēs neredzējām, bet mūsu piedzīvojums bija tikpat aizraujošs. En: We didn't see the festival, but our adventure was just as exciting." Lv: "Elīna piebilda: "Un mēs atradām dārgumus! En: Elīna added, "And we found treasures! Lv: Ne katru dienu tas notiek. En: That doesn't happen every day. Lv: Mūsu piedzīvojums ir labāks par festivālu. En: Our adventure is better than the festival." Lv: " Viņi abi smējās un soļoja uz mājām, turot sev līdz noslēpumaino atradumu. En: They both laughed and walked home, carrying their mysterious find with them. Lv: Un tāpat kā viņi atnāca, Andris un Elīna devās no pludmales, bet viņu sirdīs un prātos palika neaizmirstamais piedzīvojums, ko viņi piedzīvoja nepieejamajā Jūrmalas pludmalē. En: Just like they had come, Andris and Elīna left the beach, but in their hearts and minds remained the unforgettable adventure they experienced on the secluded beach of Jūrmala. Vocabulary Words: - sunny: saulaina - beach: pludmale - festival: festivāls - tent: telts - perfect: ideāls - breeze: vējš - stage: skatuve - musician: mūziķis - joyfully: priecīgi - darken: aptumšoties - cloud: mākonis - storm: negaiss - shelter: patvērums - near: tuvāk - kind: laipns - increase: pieaugošs - pour: līst - lightning: zibens - sculpture: tiltiņa - wreckage: atlūzas - examine: apskatīt - coin: monēta - entry: ieraksts - mysterious: noslēpumains - unforgettable: neaizmirstams - experience: piedzīvojums - secluded: nepieejams - laughter: smiekli - salty: sāļo - flash: zibeņot
  Played 15m 10s
 • Wild Encounters: A Forest Picnic Adventure in Gauja Park

  20 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Wild Encounters: A Forest Picnic Adventure in Gauja Park Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/wild-encounters-a-forest-picnic-adventure-in-gauja-park/ Story Transcript: Lv: Bija zelta rudens diena, un saules stari caur meža koku lapotnēm krāsoja zeltainas ēnas uz zemes. En: It was a golden autumn day, and the sun's rays, filtering through the forest canopy, cast golden shadows on the ground. Lv: Jānis, Līga un Mārtiņš devās uz Gaujas Nacionālo parku. En: Jānis, Līga, and Mārtiņš headed to the Gauja National Park. Lv: Viņi bija sapulcējušies uz tematisko pikniku, un tēma bija "meža dzīvnieki". En: They had gathered for a themed picnic, and the theme was "forest animals." Lv: Jānim bija ezis, Līgai – zaķis, un Mārtiņš ietērpies kā lācis. En: Jānis was dressed as a hedgehog, Līga as a rabbit, and Mārtiņš as a bear. Lv: Meža saulītē izpletās sega ar dažādiem gardumiem – sviestmaizes, augļi un saldumi. En: In the forest sunlight, they spread out a blanket with various treats – sandwiches, fruits, and sweets. Lv: Jānis ar smaidu sejā pacēla sviestmaizi un devās pa mežu meklēt Mārtiņu, lai piedāvātu to savam draugam “lācim”. En: With a smile on his face, Jānis picked up a sandwich and went into the forest to find Mārtiņš to offer it to his friend “the bear.” Lv: Bet liktenis bija izspēlējis savu spēli. En: But fate had played its trick. Lv: Jānis pamanīja lielu, tumšu ēnu starp kokiem. En: Jānis noticed a large, dark shadow among the trees. Lv: “Lūk, Mārtiņš savā lāča kostīmā,” Jānis domāja. En: “There's Mārtiņš in his bear costume,” Jānis thought. Lv: Viņš tuvojās dzīvniekam, izstiepis roku ar sviestmaizi. En: He approached the animal, extending his hand with the sandwich. Lv: “Tev sviestmaize, draugs!” viņš jautri iesaucās. En: “Here’s a sandwich for you, friend!” he cheerfully called out. Lv: Bet tā nebija Mārtiņš, kurš pagriezās pret Jāni. En: But it wasn't Mārtiņš who turned towards Jānis. Lv: Tas bija meža kuilis! En: It was a wild boar! Lv: Jāņa smaids pazuda no sejas, kad kuilis dusmīgi šņāca un sāka skriet uz viņa pusi. En: Jānis's smile disappeared as the boar snorted angrily and started charging at him. Lv: “Aaa! Līga! Palīgā!” kliedza Jānis, bēgdams pa mežu. En: “Aaa! Līga! Help!” Jānis screamed as he ran through the forest. Lv: Līga un Mārtiņš dzirdēja viņa kliedzienus un steidzās uz notikuma vietu. En: Līga and Mārtiņš heard his cries and rushed to the scene. Lv: Viņi ieraudzīja Jāni, kurš skrien, un aiz viņa – kuilis. En: They saw Jānis running, with the boar chasing him. Lv: Mārtiņš, vēl savā “lāča” kostīmā, uzreiz saprata situāciju. En: Mārtiņš, still in his “bear” costume, immediately grasped the situation. Lv: “Jāni, šurp!” Mārtiņš kliedza no attāluma. En: “Jāni, this way!” Mārtiņš shouted from a distance. Lv: Jānis mainīja virzienu un skrēja uz Mārtiņu. En: Jānis changed direction and ran towards Mārtiņš. Lv: Kad viņš nonāca līdz draugiem, Līga ātri pievienojās viņiem, un visi trīs bēga tālāk mežā. En: When he reached his friends, Līga quickly joined them, and all three ran further into the forest. Lv: Kuilis, šķiet, nogura no vajāšanas un gāja uz citu pusi meklēt mierīgu vietu. En: The boar seemed to tire of the chase and went in another direction to find a quiet spot. Lv: Jānis, Līga un Mārtiņš apstājās, lai atvilktu elpu, smejoties par notikušo. En: Jānis, Līga, and Mārtiņš stopped to catch their breath, laughing about the incident. Lv: Jānis teica, “Es vairs nekad nesajaukšu kuili ar lāci, zvēru pie Gaujas!” En: Jānis said, “I will never mistake a boar for a bear again, I swear by the Gauja!” Lv: Visi trīs draugi turpināja pikniku, daloties stāstos par piedzīvoto dienu, un meža dzīvnieki vēroja viņus no droša attāluma. En: The three friends continued their picnic, sharing stories about the day's adventure, and the forest animals watched them from a safe distance. Lv: Lieliska diena nacionālajā parkā, pilna ar smiekliem un piedzīvojumiem, bija beigusies labi. En: A great day in the national park, filled with laughter and adventures, had ended well. Vocabulary Words: - golden: zelta - autumn: rudens - canopy: lapotnes - shadow: ēna - theme: tēma - hedgehog: ezis - blanket: sega - treat: gardums - sandwich: sviestmaize - fate: liktenis - trick: spēle - shadow: tumša ēna - extend: izstiept - cheerfully: jautri - wild boar: meža kuilis - snort: šņākt - charge: skriet - chase: vajāšana - laughing: smejoties - incident: notikušo - mistake: sajaukt - swear: zvēru - adventure: piedzīvojumi - spread out: izplesties - smile: smaids - disappear: pazust - run: bēgt - cry out: kliegt - direction: virziens - catch their breath: atvilkt elpu
  Played 14m 54s
 • Mystical Journey: The Summer Adventure of Artūrs and Līga

  19 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Mystical Journey: The Summer Adventure of Artūrs and Līga Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystical-journey-the-summer-adventure-of-arturs-and-liga/ Story Transcript: Lv: Bija skaista vasaras diena, kad Artūrs un Līga devās pārgājienā uz Gaujas Nacionālo parku. En: It was a beautiful summer day when Artūrs and Līga went on a hike to Gauja National Park. Lv: Saules gaisma lauzās cauri koku lapām, un putni dziedāja. En: Sunlight filtered through the leaves of the trees, and birds were singing. Lv: Abiem draugiem ļoti patika pētīt dabas brīnumus un atklāt parka noslēpumus. En: Both friends loved exploring nature's wonders and uncovering the park's secrets. Lv: Ceļā viņi atrada zelta mirdzošu priekšmetu. En: Along the way, they found a golden, shiny object. Lv: Tas bija mazs un apaļš, pārklāts ar seniem rakstiem. En: It was small and round, covered with ancient inscriptions. Lv: Līga noliecās un pacēla to. En: Līga bent down and picked it up. Lv: "Kas tas ir? En: "What is this?" Lv: " viņa jautāja. En: she asked. Lv: Artūrs uzmanīgi apskatīja atradumu. En: Artūrs carefully examined the find. Lv: "Izskatās pēc senas relikvijas," viņš teica. En: "It looks like an ancient relic," he said. Lv: "Varbūt tas piederēja senajiem latviešiem. En: "Maybe it belonged to the ancient Latvians." Lv: "Pēkšņi apkārtne sāka mainīties. En: Suddenly, the surroundings began to change. Lv: Mežs kļuva tumšs, un vējš sāka pūst spēji. En: The forest became dark, and a strong wind started to blow. Lv: Koki šķita, it kā tie dzīvotu. En: The trees seemed to come to life. Lv: "Kas notiek? En: "What's happening?" Lv: " Līga jautāja, satraukta. En: Līga asked, worried. Lv: Artūrs mēģināja palikt mierīgs. En: Artūrs tried to stay calm. Lv: "Es nezinu, bet mums jābūt uzmanīgiem," viņš sacīja. En: "I don't know, but we need to be careful," he said. Lv: Viņi turēja relikviju cieši savās rokās un turpināja gājienu. En: They held the relic tightly in their hands and continued their walk. Lv: Pa ceļam viņi sāka pamanīt dīvainas lietas. En: Along the way, they began to notice strange things. Lv: Dzīvnieki runāja un ziedi dejojot šūpojās. En: Animals were talking, and flowers were dancing as they swayed. Lv: Artūrs un Līga bija sajūsmināti, bet arī nedaudz nobijušies. En: Artūrs and Līga were both thrilled and a bit frightened. Lv: Relikvija acīmredzot bija maģiska. En: Apparently, the relic was magical. Lv: Pēkšņi viņi sastapa vecu vīru ar garu bārdu. En: Suddenly, they encountered an old man with a long beard. Lv: "Sveiki! En: "Hello!" Lv: " vīrs sacīja. En: the man said. Lv: "Es esmu šī meža sargs. En: "I am the guardian of this forest. Lv: Jūs atradāt senatnīgo artefaktu, kura spēks var būt gan svētība, gan lāsts. En: You found the ancient artifact, whose power can be both a blessing and a curse." Lv: ""Ko mums darīt? En: "What should we do?" Lv: " jautāja Artūrs. En: Artūrs asked. Lv: "Jums tas jāatdod senajam templim," vīrs teica. En: "You must return it to the ancient temple," the man said. Lv: "Tikai tad jūs varēsiet atgriezt mieru mežā. En: "Only then can you restore peace to the forest." Lv: "Artūrs un Līga sekoja vecā vīra norādēm un devās uz templi, kas slēpās dziļi mežā. En: Artūrs and Līga followed the old man's directions and headed to the temple hidden deep in the forest. Lv: Ceļojums nebija viegls, bet viņi nepadomāja atkāpties. En: The journey was not easy, but they didn't consider turning back. Lv: Beidzot viņi nonāca pie senā tempļa durvīm. En: Finally, they arrived at the ancient temple's doors. Lv: Artūrs pacēla relikviju un piespieda to pie durvīm. En: Artūrs lifted the relic and pressed it against the doors. Lv: Spēki izšāvās, un apkārtnē iestājās miers. En: Powers surged, and peace settled over the surroundings. Lv: Saule atkal spīdēja spoži un vējš norima. En: The sun shone brightly again, and the wind calmed. Lv: Artūrs un Līga padevās atvieglojuma sajūtā. En: Artūrs and Līga felt a sense of relief. Lv: Mežs atkal bija kluss un rāms. En: The forest was quiet and tranquil once more. Lv: "Jūs izglābāt mežu," vecais vīrs teica, parādoties vēlreiz. En: "You saved the forest," the old man said, reappearing. Lv: "Paldies jums. En: "Thank you." Lv: "Artūrs un Līga priecīgi smaida. En: Artūrs and Līga smiled happily. Lv: "Mēs tikām galā! En: "We did it!" Lv: " Līga sacīja, pieķeroties Artūram rokās. En: Līga said, holding Artūrs's hands. Lv: Viņi atgriezās mājās ar jauniem piedzīvojumu stāstiem un pārliecību, ka daba un senie artefakti ir jārespektē. En: They returned home with new adventure stories and a conviction that nature and ancient artifacts must be respected. Lv: Šī diena paliks viņu atmiņās mūžīgi. En: This day would remain in their memories forever. Vocabulary Words: - hike: pārgājienā - sunlight: saules gaisma - filtered: lauzās - leaves: lapām - exploring: pētīt - wonders: brīnumus - uncovering: atklāt - secrets: noslēpumus - golden: zelta - shiny: mirdzošu - round: apaļš - ancient: seniem - inscriptions: rakstiem - relic: relikvijas - belonged: piederēja - surroundings: apkārtne - strong: spēji - blow: pūst - noticed: pamanīt - dancing: dejojot - frightened: nobijušies - apparently: acīmredzot - magical: maģiska - encountered: sastapa - guardian: sargs - artifact: artefaktu - blessing: svētība - curse: lāsts - restore: atgriezt - peace: mieru
  Played 16m 55s
 • Beach Day Surprise: A Tale of Friendship and Bravery at Jūrmala

  18 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Beach Day Surprise: A Tale of Friendship and Bravery at Jūrmala Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/beach-day-surprise-a-tale-of-friendship-and-bravery-at-jurmala/ Story Transcript: Lv: Saulainā dienā, Jūrmalas pludmalē, Janis, Līga un Dace nolēma doties pastaigā. En: On a sunny day at Jūrmala beach, Janis, Līga, and Dace decided to go for a walk. Lv: Viņi priecājās par siltajām smiltīm un viļņu šalkoņu. En: They delighted in the warm sand and the sound of the waves. Lv: Janis nesa piknika grozu, Līga nesa dvieļus, un Dace turēja saulessargu. En: Janis carried a picnic basket, Līga carried towels, and Dace held an umbrella. Lv: Viņi atrada labu vietu, kur apgulties. En: They found a good spot to lie down. Lv: Dace uzklāja dvieļus, un viņi visi apsēdās. En: Dace spread out the towels, and they all sat down. Lv: "Cik skaista diena! En: "What a beautiful day!" Lv: " teica Līga. En: said Līga. Lv: "Te ir tik mierīgi," piekrita Janis. En: "It's so peaceful here," agreed Janis. Lv: Pēkšņi Dace iekliedzās. En: Suddenly, Dace screamed. Lv: Viņai bija uzkāpis bites dzēliens uz kājas. En: She had been stung on the leg by a bee. Lv: "Āi! En: "Ouch! Lv: Tas sāp! En: That hurts!" Lv: " viņa sacīja, sķiedamas asaras no acīm. En: she said, tears streaming from her eyes. Lv: Janis un Līga tūlīt metās palīgā. En: Janis and Līga immediately rushed to help. Lv: Viņi redzēja, ka Dacei kāja pietūka. En: They saw that Dace's leg was swelling. Lv: "Man ir alerģija pret bitēm," Dace teica ar baiļu pilnu balsi. En: "I'm allergic to bees," Dace said, her voice full of fear. Lv: Līga ātri izņēma telefonu, lai sazvanītu ārstu. En: Līga quickly took out her phone to call a doctor. Lv: Janis centās atrast pirmās palīdzības komplektu. En: Janis tried to find a first-aid kit. Lv: "Turies, Dace," teica Janis. En: "Hang in there, Dace," said Janis. Lv: "Mēs atradīsim palīdzību. En: "We'll find help." Lv: " Pēc pāris minūtēm viņi atrada ārstu uz pludmales un pastāstīja par Daces stāvokli. En: After a few minutes, they found a doctor on the beach and explained Dace's situation. Lv: Ārsts ātri reaģēja un ievadīja Dacei zāles. En: The doctor reacted quickly and administered medicine to Dace. Lv: "Šeit, šis palīdzēs," viņš teica, iedodot injekciju. En: "Here, this will help," he said, giving her an injection. Lv: Dace sāka elpot vieglāk, un viņas pietūkums sāk stāvēt. En: Dace began to breathe more easily, and her swelling started to subside. Lv: Viņa teica paldies ārstam un aplika rokas apkārt Janim un Līgai. En: She thanked the doctor and put her arms around Janis and Līga. Lv: "Paldies, draugi," teica Dace ar vājām smaidu. En: "Thank you, friends," said Dace with a faint smile. Lv: "Es patiešām nobijos. En: "I was really scared. Lv: Bet tagad viss būs kārtībā. En: But now everything will be alright." Lv: "Janis un Līga apskāva Daci, sajūtot atvieglojumu. En: Janis and Līga hugged Dace, feeling relieved. Lv: Visi trīs palika kopā vēl kādu laiku, baudot sauli un jūras vēsmu, tagad ar vēl vairāk rūpēm vienam par otru. En: The three of them stayed together a bit longer, enjoying the sun and the sea breeze, now with even more care for each other. Lv: Viņi zināja, ka draudzība un atbalsts ir neizsīkstošs spēks jebkuros grūtos brīžos. En: They knew that friendship and support are an inexhaustible strength in any tough moments. Lv: Un tā, vairāk piesardzīgi, bet ar smaidu, viņi turpināja savu dienu pie skaistās Jūrmalas pludmales. En: And so, more cautious but with a smile, they continued their day at the beautiful Jūrmala beach. Vocabulary Words: - sunny: saulainā - beach: pludmalē - decided: nolēma - walk: pastaigā - delighted: priecājās - waves: viļņu - picnic basket: piknika grozu - towels: dvieļus - umbrella: saulessargu - spread out: uzklāja - beautiful: skaista - peaceful: mierīgi - stung: uzkāpis - swelling: pietūka - allergic: alerģija - fear: baiļu - administered: ievadīja - medicine: zāles - injection: injekciju - breathe: elpot - subside: stāvēt - smile: smaidu - relieved: atvieglojumu - breeze: vēsmu - care: rūpēm - support: atbalsts - strength: spēks - tough: grūtos - moments: brīžos - cautious: piesardzīgi
  Played 14m 9s
 • Beyond the Nutshell: Janis' Unexpected Riga Market Adventure

  17 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Beyond the Nutshell: Janis' Unexpected Riga Market Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/beyond-the-nutshell-janis-unexpected-riga-market-adventure/ Story Transcript: Lv: Rīgas Centrāltirgus. En: Riga Central Market. Lv: Saulains sestdienas rīts. En: A sunny Saturday morning. Lv: Jānis turp gāja ar lielu prieku. En: Janis went there with great joy. Lv: Viņam patika tirgus smarža. En: He liked the smell of the market. Lv: Svaigi augļi, dārzeņi, zivis. En: Fresh fruits, vegetables, fish. Lv: Cilvēki runāja, smējās. En: People were talking, laughing. Lv: Jānis iepirkās. En: Janis shopped. Lv: Viņam patika vietējie āboli. En: He liked the local apples. Lv: Redzēja arī gardus riekstus. En: He also saw delicious nuts. Lv: Viņš nolēma tos nopirkt. En: He decided to buy them. Lv: Jānis nesen bija pārvācies uz Rīgu. En: Janis had recently moved to Riga. Lv: Viņam vēl nebija daudz draugu. En: He didn't have many friends yet. Lv: Tāpēc katra tirgus diena viņam bija īpaša. En: Therefore, each market day was special for him. Lv: Tā bija iespēja redzēt cilvēkus, runāt. En: It was an opportunity to see people and chat. Lv: Viņš iegāja paviljonā, kurā bija rieksti. En: He entered the pavilion where the nuts were. Lv: Tur bija daudz cilvēku. En: There were many people. Lv: Viņš redzēja mandeles, valriekstus un zemesriekstus. En: He saw almonds, walnuts, and peanuts. Lv: Viņš nolēma iegādāties dažus maisiņus. En: He decided to buy a few bags. Lv: Bet, tikai dažas minūtes pēc pirmās rieksta apēšanas, Jānis juta kaut ko dīvainu. En: But, only a few minutes after eating the first nut, Janis felt something strange. Lv: Viņa lūpas sāka kņudēt. En: His lips started to tingle. Lv: Acis sarkanas. En: His eyes turned red. Lv: Sirdsdarbība paātrinājās. En: His heartbeat sped up. Lv: Jānis saprata - alerģija! En: Janis realized—it was an allergy! Lv: Viņam nekad agrāk nebija alerģijas. En: He had never had an allergy before. Lv: Cilvēki apkārt pamanīja, ka ar Jāni kaut kas nav kārtībā. En: People around noticed that something was wrong with Janis. Lv: Kāds vīrs viņam jautāja: "Vai viss kārtībā? En: A man asked him, "Are you alright?" Lv: " Jānis tikko spēja parunāt. En: Janis could barely speak. Lv: Vīrs aicināja palīdzību. En: The man called for help. Lv: Netālu stāvēja pārdevēja, kas uzreiz izsauca ātro palīdzību. En: Nearby, a vendor immediately called an ambulance. Lv: Kamēr ātrā palīdzība nāca, ielūdza Jāni apsēsties. En: While waiting for the ambulance, they invited Janis to sit down. Lv: Viņš centās dziļi elpot. En: He tried to breathe deeply. Lv: Cilvēki centās viņu mierināt. En: People tried to comfort him. Lv: Viens piedāvāja ūdeni. En: One offered water. Lv: Dienas spilgtums notikums sāka migloties. En: The brightness of the day started to blur. Lv: Viņš bija nobijies, bet cilvēku palīdzība deva cerību. En: He was scared, but the people's help gave him hope. Lv: Pēc dažām minūtēm atbrauca mediķi. En: After a few minutes, the medics arrived. Lv: Viņi nekavējoties rīkojās. En: They acted promptly. Lv: Jānim tika dots medikaments. En: Janis was given medication. Lv: Pēc dažām minūtēm viņa stāvoklis uzlabojās. En: After a few minutes, his condition improved. Lv: Kad viņš juta, ka var elpot vieglāk, viņš pateicās savai glābējiem. En: When he felt he could breathe easier, he thanked his rescuers. Lv: Ātrās palīdzības darbinieki viņam teica, ka viņš būtu jādodas uz slimnīcu papildu pārbaudēm. En: The paramedics told him he should go to the hospital for further checks. Lv: Jānis piekrita. En: Janis agreed. Lv: Viņam jāturas veselam. En: He needed to stay healthy. Lv: Slimnīcā viņu pārbaudīja rūpīgi. En: At the hospital, he was examined thoroughly. Lv: Ārsti teica, ka viņam iespējams ir alerģija pret konkrētiem riekstiem. En: The doctors said he might be allergic to certain nuts. Lv: Viņam doza medicīniskos norādījumus. En: They gave him medical instructions. Lv: No šīs dienas viņam vajadzēja uzmanīties ar riekstiem. En: From that day on, he needed to be cautious with nuts. Lv: Atgriežoties mājās, Jānis domāja par sadarbību un palīdzību, ko saņēma tirgū. En: Returning home, Janis thought about the cooperation and help he received at the market. Lv: Viņam bija jāturpina dzīvot ar šo jauno zināšanu. En: He had to continue living with this new knowledge. Lv: Vai viņš turpinās iet uz tirgu? En: Would he continue to go to the market? Lv: Protams, jo viņam patika tirgus dzīve. En: Of course, because he liked market life. Lv: Atgriežoties tirgū nākamajā nedēļā, viņš pats sev solīja būt uzmanīgs. En: Returning to the market the following week, he promised himself to be careful. Lv: Un viņš nekad neaizmirsa izpalīdzīgo vīru un laipno pārdevēju. En: And he never forgot the helpful man and the kind vendor. Lv: Tur viņš satika ne tikai pārtiku, bet arī draudzību un siltumu. En: There he found not only food but also friendship and warmth. Lv: Rīga bija kļuvusi par viņa mājām. En: Riga had become his home. Lv: Un tirgus bija svarīga daļa no viņa jaunās dzīves. En: And the market was an important part of his new life. Vocabulary Words: - sunny: saulains - morning: rīts - joy: prieks - smell: smarža - fresh: svaigi - pavilion: paviljons - delicious: gardus - tingle: kņudēt - eye: acis - red: sarkanās - heartbeat: sirdsdarbība - sped up: paātrinājās - realized: saprata - allergy: alerģija - people: cilvēki - wrong: ne kārtībā - barely: tikko - promptly: nekavējoties - comfort: mierināt - offered: piedāvāja - bright: spilgtums - blur: migloties - scared: nobijies - hope: cerība - medics: mediķi - medication: medikaments - improved: uzlabojās - examine: pārbaudīt - thoroughly: rūpīgi - instructions: norādījumi
  Played 18m 11s
 • Lost in Gauja: A Night of Survival in Nature's Maze

  16 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Lost in Gauja: A Night of Survival in Nature's Maze Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-in-gauja-a-night-of-survival-in-natures-maze/ Story Transcript: Lv: Saule lēni pazuda aiz Kārļa kalna, un debesis kļuva tumšas. En: The sun slowly disappeared behind Kārlis' hill, and the sky grew dark. Lv: Andris un Līga bija mežā, kā ieslodzīti bezceļa labirintā. En: Andris and Līga were in the forest, trapped in a maze without a path. Lv: Viņi nolēma iet pastaigā pa Gaujas nacionālo parku, bet tagad viņi bija apmaldījušies. En: They had decided to take a walk through Gauja National Park, but now they were lost. Lv: "Līga, mēs esam nepareizi nogriezušies," Andris teica ar raustīto balsi. En: "Līga, we’ve taken the wrong turn," Andris said with a trembling voice. Lv: "Jā, bet mēs atradīsim ceļu," atbildēja Līga ar cerību acīs. En: "Yes, but we’ll find the way," Līga replied, hope shining in her eyes. Lv: Viņa pacēla karti un mēģināja to izpētīt. En: She picked up the map and tried to study it. Lv: Pamazām kļuva tumšs. En: Gradually, it became dark. Lv: Nakts mežs bija biedējošs un pilns ar dīvainām skaņām. En: The night forest was frightening and full of strange sounds. Lv: Koku ēnas izskatījās kā draudīgi tēli. En: The shadows of the trees looked like threatening figures. Lv: "Mums jāpārnakšņo šeit," sacīja Andris. En: "We have to spend the night here," said Andris. Lv: "Kur? En: "Where?" Lv: " vaicāja Līga, trīcot aukstajās naktīs. En: Līga asked, shivering in the cold night. Lv: "Meklēsim pietiekami lielu koku. En: "Let's find a big enough tree. Lv: Viņš mūs pasargās," Atbildēja Andris. En: It will protect us," Andris responded. Lv: Viņi atrada vecu ozolu un sēdēja tā pakājē. En: They found an old oak tree and sat down at its base. Lv: Andris iekūra ugunskuru. En: Andris lit a small fire. Lv: Mazā liesma deva siltumu un cerību. En: The tiny flame brought warmth and hope. Lv: Viņi dalījās niecīgā ēdiena devā, ko viņi bija paņēmuši līdzi. En: They shared the small portion of food they had brought with them. Lv: "Mēs esam stipri," teica Andris, "Un mēs izdzīvosim. En: "We are strong," Andris said, "And we will survive." Lv: ""Nāc rīts, mēs atradīsim taku," atbildēja Līga. En: "Come morning, we will find the path," Līga replied. Lv: Viņa izsmeļošajā nogurumā tika iemigusi. En: Exhausted, she fell asleep. Lv: Kad pirmā saules stara gaisma iekrita cauri koku lapām, Andris un Līga pamodās. En: When the first light of the sun shone through the leaves of the trees, Andris and Līga woke up. Lv: Viņi izbaudīja jauko rīta klusumu un paļāvību. En: They enjoyed the tranquil morning and felt a sense of reassurance. Lv: "Mēs sāksim no jauna," sacīja Līga. En: "We’ll start anew," said Līga. Lv: Viņa uzlaboja karti un norādīja uz dienvidu pusi. En: She adjusted the map and pointed to the south. Lv: Ceļojot pa meža stumbriem, viņi dzirdēja upes burbuļošanu. En: As they journeyed through the forest trunks, they heard the babbling of a river. Lv: Tas dod viņiem orientieri. En: It gave them a sense of direction. Lv: Viņi sekoja skaņai un nonāca līdz Gaujas krastam. En: They followed the sound and reached the banks of the Gauja River. Lv: "Upes krasts mūs vadīs," Andris sacīja, aplēsot maršrutu. En: "The riverbank will guide us," Andris said, calculating their route. Lv: Stundas pagāja, un viņi ceļoja gar upi. En: Hours passed as they traveled along the river. Lv: Beidzot viņi iznāca uz plašāka ceļa. En: Eventually, they came upon a wider path. Lv: Tur bija zīme ar uzrakstu "Svarīga taka". En: There was a sign reading "Main Trail." Lv: Tā norādīja atpakaļ uz stāvvietu. En: It pointed back toward the parking lot. Lv: "Mēs to izdarījām," sacīja Līga, jūtami atvieglojot. En: "We did it," Līga said, feeling a palpable sense of relief. Lv: Beidzot, noguruši un apmierināti, viņi atgriezās pie savas mašīnas. En: Finally, tired and satisfied, they returned to their car. Lv: Viņi tika mājās drošībā, un šis piedzīvojums bija kaut kas, kas viņiem būs sirdīs mūžīgi. En: They made it home safely, and this adventure would forever be in their hearts. Lv: Un tā, Andris un Līga izdzīvoja cilvēciskas grūtības un dabas neparedzamību. En: And so, Andris and Līga overcame human hardship and the unpredictability of nature. Lv: Tas viņus darīja stiprākus un vienotus. En: It made them stronger and more united. Vocabulary Words: - disappeared: pazuda - trembling: raustīto - hope: cerība - frightening: biedējošs - threatening: draudīgi - shivering: trīcot - protect: pasargās - base: pakājē - lit: iekūra - flame: liesma - warmth: siltumu - tiny: mazā - exhausted: izsmeļošajā - tranquil: jauko - reassurance: paļāvību - adjusted: uzlaboja - journeyed: ceļojot - trunks: stumbriem - babbling: burbuļošanu - sense of direction: orientieri - banks: krastam - calculated: aplēsot - wider: plašāka - relief: atvieglojot - satisfied: apmierināti - safely: drošībā - adventure: piedzīvojums - forever: mūžīgi - hardship: grūtības - unpredictability: neparedzamību
  Played 15m 55s
 • Riga Central Market: A Feast for Friends and Fresh Finds

  15 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Riga Central Market: A Feast for Friends and Fresh Finds Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/riga-central-market-a-feast-for-friends-and-fresh-finds/ Story Transcript: Lv: Rīgā, kur pilsēta nekad nemieg, trīs draugi, Māris, Anna un Jānis, nolēma doties uz Centrāltirgu. En: In Riga, where the city never sleeps, three friends, Māris, Anna, and Jānis, decided to visit the Central Market. Lv: Tirgus bija pilns ar krāsainiem augļiem, zaļumiem un garšām. En: The market was full of colorful fruits, greens, and flavors. Lv: Māris gribēja atrast svaigas ogas, Anna meklēja vietējos sierus, un Jānim bija svarīgi dabūt svaigākos dārzeņus savai zupai. En: Māris wanted to find fresh berries, Anna was looking for local cheeses, and it was important for Jānis to get the freshest vegetables for his soup. Lv: Kad viņi iegāja tirgū, cilvēku burzma un smaržas piepildīja gaisu. En: When they entered the market, the hustle and bustle and the aromas filled the air. Lv: Visapkārt skanēja tirgotāju balsis, kuri slavēja savas preces. En: All around, the voices of vendors praising their goods could be heard. Lv: "Mēs sāksim ar to stendu tur," Māris norādīja uz vietu, kur tika tirgotas avenes un mellenes. En: "We'll start with that stand over there," Māris pointed to a place where raspberries and blueberries were being sold. Lv: Avenes bija lielas un sulīgas, mellenes - spožas un melnas kā nakts. En: The raspberries were large and juicy, the blueberries - bright and black as night. Lv: Māris nopirka pilnas saujas un nogaršoja. En: Māris bought handfuls and tasted them. Lv: Anna turpināja savā meklējumā. En: Anna continued her search. Lv: Viņa izsūtīja acis cieto un mīksto sieru stendos. En: She examined the stalls with hard and soft cheeses. Lv: Dažādi sieri bija izlikti rindā: katram bija savs aromāts un tekstūra. En: Various cheeses were displayed in a row: each had its own aroma and texture. Lv: Viņa izvēlējās siltu un krēmīgu svaigo sieru, ko bija īpaši ieteikuši pārdevēji. En: She chose a warm and creamy fresh cheese, which was especially recommended by the sellers. Lv: Jānis, kā īsts pavārs, devās uz dārzeņu sektoru. En: Jānis, a true chef, headed to the vegetable section. Lv: Tur bija salāti, burkāni, kartupeļi un pipari, visi košās krāsās. En: There were salads, carrots, potatoes, and peppers, all in vibrant colors. Lv: Viņš paņēma svaigu dilles un baziliku, kas piešķirs viņa zupai īpašu garšu. En: He picked up some fresh dill and basil, which would give his soup a special flavor. Lv: Kad visi trīs draugi bija nopirkuši, ko vēlējās, viņi satikās pie izejas. En: When all three friends had bought what they wanted, they met at the exit. Lv: Māris smaidīja ar ogu pildi muti, Anna priecājās par saviem sieriem, un Jānim jau bija idejas par recepšu eksperimentiem. En: Māris smiled with a mouth full of berries, Anna was delighted with her cheeses, and Jānis already had ideas for recipe experiments. Lv: "Draugi, mums ir viss nepieciešamais gardam vakaram! En: "Friends, we have everything we need for a delicious evening!" Lv: " priecīgi teica Anna. En: Anna said joyfully. Lv: Viņi visi vienojās, ka šis bija viens no labākajiem piedzīvojumiem tirgū. En: They all agreed that this had been one of the best adventures at the market. Lv: Saule sāka rietēt, un trīs draugi ar smagām somām devās mājās. En: The sun began to set, and the three friends, with heavy bags, headed home. Lv: Viņu sirdīs bija prieks un gaidāmās mielasta domas. En: There was joy in their hearts and thoughts of the upcoming feast. Lv: Centrāltirgus bija atkal apliecinājis sevi kā vietu, kur vienmēr var atrast ko īpašu. En: The Central Market once again proved itself as a place where you can always find something special. Lv: Un tā, pacietība un kopā būšana atveda viņus pie gardām vakariņām un siltām atmiņām. En: And so, patience and togetherness led them to a delicious dinner and warm memories. Vocabulary Words: - never sleeps: nekad nemieg - friends: draugi - visit: doties - central: centrāls - market: tirgus - flavors: garšas - fresh: svaigas - vegetables: dārzeņi - entered: iegāja - hustle: burzma - bustle: troksnis - aromas: smaržas - vendors: tirgotāji - goods: preces - raspberries: avenes - blueberries: mellenes - large: lielas - juicy: sulīgas - bright: spožas - mild: mīksts - cheeses: sieri - fresh dill: svaigu dilles - basil: baziliks - special: īpašu - flavor: garša - warm: silts - creamy: krēmīgs - textures: tekstūra - especially: īpaši - recommended: ieteikuši
  Played 14m 9s
 • Love Amidst the Storm: A Journey of Resilience at Sigulda Castle

  14 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Love Amidst the Storm: A Journey of Resilience at Sigulda Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/love-amidst-the-storm-a-journey-of-resilience-at-sigulda-castle/ Story Transcript: Lv: Vēlā pavasarī, tieši pusdienlaikā, Siguldas pilsdrupas bija apvītas ar mistu. En: Late in the spring, exactly at noon, the ruins of Sigulda Castle were shrouded in mist. Lv: Jānis un Elīna iedeva acis pils tornim, kurš stāvēja stāvs pret debesīm. En: Jānis and Elīna gazed at the castle tower, which stood tall against the sky. Lv: Viņi abi klusēja, bet viņu sirdis bija pilnas ar nesaistītām emocijām. En: They both remained silent, but their hearts were filled with a mix of emotions. Lv: Pēkšņi debesis aptumšojās, un vējš sāka gaudot. En: Suddenly, the sky darkened and the wind began to howl. Lv: Liels lietus sāka gāzt no debesīm. En: Heavy rain started pouring down from the sky. Lv: Siguldas pilī nebija nevienas ēnas, kur paslēpties. En: There was no place to hide within the Sigulda Castle ruins. Lv: Jānis ievilka Elīnu tuvāk pils sienai. En: Jānis pulled Elīna closer to the castle wall. Lv: "Nāc, mums jāmeklē pajumte," viņš teica. En: "Come, we need to find shelter," he said. Lv: Viņi steidzās uz tuvāko vēsturisko ieeju, kur atrada vecu, koka durvju. En: They hurried to the nearest historical entrance where they found an old wooden door. Lv: Durvis grieza skaļi, bet iekšā bija sauss, un viņi juta reljefu. En: The door creaked loudly, but inside it was dry, and they felt relieved. Lv: "Man bail," sacīja Elīna. En: "I'm scared," said Elīna. Lv: Viņa apskāva Jāni cieši. En: She hugged Jānis tightly. Lv: "Viss būs kārtībā," nomierināja Jānis, bet viņš pats bija nemierīgs. En: "Everything will be alright," Jānis reassured her, though he himself was uneasy. Lv: Pagājušajā mēnesī starp viņiem bija strīdi par nākotni. En: In the past month, they had argued about the future. Lv: Tagad šķita, ka vētra parādīja vecās rētas. En: Now it seemed that the storm had brought old wounds to the surface. Lv: Lietus turpināja plūst, un tikmēr Elīna sāka raudāt. En: The rain kept pouring as Elīna began to cry. Lv: "Es... es negribu zaudēt tevi," viņa klusi stāstīja. En: "I... I don't want to lose you," she said quietly. Lv: Jānis jutās sāpināts. En: Jānis felt hurt. Lv: "Es arī negribu zaudēt tevi," viņš atbildēja. En: "I don't want to lose you either," he replied. Lv: Viņi runāja, lietus ārā ramji lija. En: They talked while the rain drummed outside. Lv: Mīlestība un bažas izlijās no viņu sirdīm kā lietus ārpusē. En: Love and worries flowed from their hearts like the rain outside. Lv: Viņi runāja par nākotni, sapņiem un bailēm. En: They spoke about the future, dreams, and fears. Lv: Kāds būtu viņu nākotnes ceļš? En: What path would their future take? Lv: Kad beidzot lietus rimās, Jānis un Elīna iznāca no slēptuves. En: When the rain finally eased, Jānis and Elīna emerged from their shelter. Lv: Viņi turējās rokās. En: They held hands. Lv: Siguldas pilsdrupas, tagad nomierinātas ar saules stariem, izskatījās vēl skaistākas. En: The Sigulda Castle ruins, now calm under the sunlight, looked more beautiful than ever. Lv: "Es zinu, ka mēs varam to izdarīt," ar pārliecību sacīja Elīna. En: "I know we can do this," Elīna said confidently. Lv: Jānis piekrita un noskūpstīja viņu maigi. En: Jānis agreed and kissed her gently. Lv: Viņu sirdis bija vēlreiz atjaunotas, neskartas vētras un bailes. En: Their hearts were renewed, untouched by the storm and fears. Lv: Ar izturību un mīlestību viņi atgriezās Siguldas takās, gatavi sākt jaunu ceļojumu. En: With resilience and love, they returned to the Sigulda trails, ready to start a new journey. Vocabulary Words: - ruins: pilsdrupas - shrouded: apvītas - mist: mists - gazed: vēra acis - tower: tornis - emotions: emocijas - howl: gaudot - pouring: gāzt - hide: paslēpties - shelter: pajumte - creaked: grieza - relieved: reljefu - tight: cieši - uneasy: nemierīgs - wounds: rētas - surface: virsma - hurt: sāpināts - drummed: ramji - fears: bailes - eased: rimās - emerged: iznāca - renewed: atjaunotas - untouched: neskarta - resilience: izturība - journey: ceļojums - exactly: tieši - noon: pusdienlaiks - historical: vēsturiska - entrance: ieeja - defended: aizstāvēta
  Played 14m 10s
 • Unforgettable Family Reunion: Memories and Bonds at Jurmala Beach

  13 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Unforgettable Family Reunion: Memories and Bonds at Jurmala Beach Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unforgettable-family-reunion-memories-and-bonds-at-jurmala-beach/ Story Transcript: Lv: Saule spīdēja spoži pār Jūrmalas pludmali. En: The sun shone brightly over the Jurmala beach. Lv: Rūta, Jānis un Ilze stāvēja smiltīs, skatoties uz jūru. En: Ruta, Janis, and Ilze stood in the sand, looking at the sea. Lv: Viņi nespēja noticēt, ka tik ilgi nav redzējuši ģimeni. En: They couldn’t believe that it had been so long since they had seen their family. Lv: Gaidāms bija ģimenes atkalapvienošanās pikniks. En: A family reunion picnic was expected. Lv: Rūta bija pagatavojusi lielu grozu ar bulciņām un cepumiem. En: Ruta had prepared a large basket filled with buns and cookies. Lv: Jānis nesa lielu segu, kur sēdēt. En: Janis carried a large blanket to sit on. Lv: Ilze turēja mazus balonus. En: Ilze held small balloons. Lv: Viņiem visiem bija daudz jautājumu un atmiņu, ko dalīties. En: They all had many questions and memories to share. Lv: Pirmie ieradās vecvecāki. En: The grandparents arrived first. Lv: Vecmamma apskāva Rūtu un Jāni, bet vectētiņš pasniedza šokolādes konfektes Ilzei. En: Grandma hugged Ruta and Janis, while Grandpa handed Ilze chocolate candies. Lv: Viņi visi sēdēja uz segas un sāka runāt par vecajiem laikiem. En: They all sat on the blanket and began talking about the old times. Lv: Drīz vien nāca arī citi radinieki. En: Soon, other relatives came. Lv: Tante Māra atnesa sviestmaizes, un onkulis Kārlis smējās par vecām fotogrāfijām. En: Aunt Mara brought sandwiches, and Uncle Karlis laughed at old photographs. Lv: Mazie bērni skrēja pludmalē, spiedza un spēlējās ar smiltīm. En: The little children ran on the beach, squealing and playing with the sand. Lv: Smejoties visi jutās, it kā laiks nebūtu aizgājis. En: Laughing, they all felt as if time had not passed. Lv: Jānis rūpīgi nolieca galvu un teica: "Mēs visi esam pieauguši, bet mūsu saites paliek stipras. En: Janis carefully bowed his head and said, "We all have grown up, but our bonds remain strong." Lv: " Viņam aplaudēja, un vecmamma nobrauca asariņu. En: Everyone applauded him, and Grandma wiped away a tear. Lv: Stunda pagāja pēc stundas, un saule jau sāka riet. En: Hour after hour passed, and the sun began to set. Lv: Jūrmala kļuva klusa un mierīga. En: Jurmala became quiet and peaceful. Lv: Bija laiks atvadīties. En: It was time to say goodbye. Lv: Rūta, Jānis un Ilze apskāva visus un novēlēja labus ceļus. En: Ruta, Janis, and Ilze hugged everyone and wished them well. Lv: Vecvecāki apsolīja biežāk satikties. En: The grandparents promised to meet more often. Lv: Kad visi bija prom, Rūta pagriezās uz jūru un teica: "Šis bija neaizmirstams diena. En: When everyone had left, Ruta turned to the sea and said, "This was an unforgettable day. Lv: Mums ir jāatceras šie brīži. En: We must remember these moments." Lv: "Jānis un Ilze piekrita. En: Janis and Ilze agreed. Lv: Viņi savāca lietas un devās mājās ar pilnu sirdi, zinot, ka ģimene vienmēr būs viņu pusē. En: They gathered their things and headed home with full hearts, knowing that family would always be by their side. Vocabulary Words: - shone: spīdēja - brightly: spoži - beach: pludmale - sand: smiltīs - sea: jūru - reunion: atkalapvienošanās - picnic: pikniks - basket: grozu - buns: bulciņām - blanket: segu - balloons: balonus - grandparents: vecvecāki - hugs: apskāva - candies: konfektes - talking: runāt - times: laikiem - photographs: fotogrāfijām - children: bērni - sand: smiltīm - spoke: teica - bonds: saites - strong: stipras - tear: asariņu - set: riet - quiet: klusa - peaceful: mierīga - goodbye: atvadīties - turned: pagriezās - unforgettable: neaizmirstams - moments: brīži
  Played 13m 5s
 • A Day at Riga's Central Market: A Quest for Freshness and Flavor

  12 JUN 2024 · Fluent Fiction - Latvian: A Day at Riga's Central Market: A Quest for Freshness and Flavor Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-at-rigas-central-market-a-quest-for-freshness-and-flavor/ Story Transcript: Lv: Saulainā rītā Rīga bija dzīva un pilna cilvēku. En: On a sunny morning, Riga was lively and full of people. Lv: Jānis un Laima gāja pa bruģakmeņiem līdz Centrāltirgum. En: Jānis and Laima walked along the cobblestones to the central market. Lv: Šodien viņiem bija īpaša misija – nopirkt svaigus dārzeņus un vietējo medu no tirgus pārdevējiem. En: Today, they had a special mission – to buy fresh vegetables and local honey from the market vendors. Lv: Tirgus bija pilns ar smaržām, skaņām un krāsām. En: The market was full of scents, sounds, and colors. Lv: Sievietes ar šalli un vīri ar platām cepurēm piedāvāja savas preces. En: Women with scarves and men with wide-brimmed hats were offering their goods. Lv: Laima redzēja spilgtas sarkanās tomātus un kļuva sajūsmā. En: Laima saw bright red tomatoes and got excited. Lv: Viņa piegāja pie vecenītes stenda un jautāja: "Labdien, vai šie ir svaigi tomāti? En: She walked up to an old lady's stall and asked, "Good morning, are these tomatoes fresh?" Lv: ""Jā, mana meitiņ! En: "Yes, my dear!" Lv: " vecenīte atbildēja. En: the old lady replied. Lv: "No mana dārza, šorīt aizvesti! En: "From my garden, picked this morning!" Lv: " Laima nopirka kilogramu tomātu. En: Laima bought a kilogram of tomatoes. Lv: Viņa bija priecīga par savu pirmo pirkumu. En: She was happy with her first purchase. Lv: Jānis tikmēr meklēja kartupeļus. En: Meanwhile, Jānis was looking for potatoes. Lv: Viņš piegāja pie vīrieša ar smaidīgu seju. En: He approached a man with a smiling face. Lv: Vīrietis teica: "Sveiks! En: The man said, "Hello! Lv: Tev kādi kartupeļi vajadzīgi? En: What kind of potatoes do you need?" Lv: ""Labākie šodienai! En: "The best for today!" Lv: " Jānis atbildēja. En: Jānis replied. Lv: Viņi ilgi runāja un secināja, ka sārti kartupeļi ir vislabākie. En: They talked for a while and concluded that pink potatoes were the best. Lv: Jānis nopirka piecus kilogramus. En: Jānis bought five kilograms. Lv: Pēc tam viņi abi devās uz medus stendu. En: Then, they both headed to the honey stall. Lv: Stenda īpašnieks bija liels un smaidīgs vecis. En: The stall owner was a large, smiling old man. Lv: "Labrīt! En: "Good morning! Lv: Vai Jūs vēlaties nogaršot mūsu medu? En: Would you like to taste our honey?" Lv: " viņš jautāja. En: he asked. Lv: "Protams," Laima teica ar prieku. En: "Of course," Laima said with joy. Lv: Viņa mīlēja medu jau kopš bērnības. En: She had loved honey since childhood. Lv: Jānis arī pamēģināja. En: Jānis tried some too. Lv: Medus bija tik salds un garšīgs, ka viņi uzreiz nopirka trīs burkas. En: The honey was so sweet and delicious that they immediately bought three jars. Lv: Kad viņi gāja mājās, abi bija ļoti priecīgi. En: As they walked home, both were very happy. Lv: Jānim un Laimai bija viss, kas vajadzīgs garšīgai maltītei. En: Jānis and Laima had everything they needed for a delicious meal. Lv: Viņi runāja un smējās, atceroties stāstus, ko dzirdēja no tirgus pārdevējiem. En: They talked and laughed, reminiscing about the stories they heard from the market vendors. Lv: Mājās Laima gatavoja dārzeņu salātus, un Jānis vārīja kartupeļus. En: At home, Laima prepared vegetable salads, and Jānis boiled the potatoes. Lv: Viņi ēda un baudīja. En: They ate and enjoyed their meal. Lv: Vakars bija mierīgs, un viņu mājoklis piepildījās ar ēdienu smaržu. En: The evening was peaceful, and their home was filled with the aroma of food. Lv: Beigās Jānis sacīja: "Šī bija lieliska diena. En: In the end, Jānis said: "This was a great day. Lv: Mums bija paveicies satikt tik daudz sirsnīgu cilvēku un iegādāties tik labus produktus. En: We were lucky to meet so many kind people and get such good products." Lv: "Laima viņam piekrita. En: Laima agreed. Lv: Viņa pievienoja: "Dzīve ir skaista, kad ir vesels un var baudīt vietējos gardumus! En: She added, "Life is beautiful when you're healthy and can enjoy local delicacies!" Lv: " Viņi apskāvās un zināja, ka atkal apmeklēs Centrāltirgu. En: They hugged and knew they would visit the central market again. Vocabulary Words: - sunny: saulainā - lively: dzīva - cobblestones: bruģakmeņiem - central market: Centrāltirgum - mission: misija - fresh: svaigus - vendors: pārdevējiem - scents: smaržām - colors: krāsām - scarves: šalli - wide-brimmed hats: platām cepurēm - stall: stenda - purchase: pirkumu - potatoes: kartupeļus - smiling: smaidīgu - concluded: secināja - pink potatoes: sārti kartupeļi - honey stall: medus stendu - large: liels - joy: prieku - immediately: uzreiz - jars: burkas - reminiscing: atceroties - boiled: vārīja - peaceful: mierīgs - aroma: smaržu - succeeded: paveicies - kind: sirsnīgu - delicacies: gardumus - hugged: apskāvās
  Played 15m 49s

Are you ready to supercharge your Latvian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Latvian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Latvian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Latvian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Sigulda, Riga, or Jurmala? Maybe you want to speak Latvian with your grandparents from Liepaja?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background needed to fully immerse yourself in Latvia, the heartland where Latvian is primarily spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Latvian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Izlabo savu klausīšanās sapratni ar mūsu Latviešu stāstiem šodien!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search