Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

FluentFiction - Irish

 • Market Magic: Finding the Perfect Gift in Galway's Eyre Square

  21 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Market Magic: Finding the Perfect Gift in Galway's Eyre Square Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-magic-finding-the-perfect-gift-in-galways-eyre-square/ Story Transcript: Ga: Bhí gealghrian ag scaladh ar cearnóg Eyre i nGaillimh. En: The bright sun was shining on Eyre Square in Galway. Ga: Bhí an mhargadh lán le dallóga ildaite, bolaithe blasta, agus ceardaithe ag tógáil siamsaíochta dá gcuid earraí. En: The market was full of colorful stalls, delicious smells, and craftsmen proudly showcasing their goods. Ga: Bhí an áit beo beathach le gáire agus ceol. En: The place was alive with laughter and music. Ga: Bhí Aoife agus Cian ag siúl timpeall, ag féachaint ar na ceardaíochtaí lámhdhéanta. En: Aoife and Cian were walking around, looking at the handmade crafts. Ga: Bhí siad ag lorg bronntanas speisialta do lá breithe mháthair Chiain. En: They were searching for a special gift for Cian's mother's birthday. Ga: Bhí sí mar bhallóg ar a gcroíthe agus bhí siad ag iarraidh rud iontach a aimsiú. En: She was dear to their hearts, and they wanted to find something amazing. Ga: "Tá an t-airgead linn, Aoife," arsa Cian le gáire. En: "We have the money, Aoife," Cian said with a smile. Ga: "Ní mór dúinn an bronntanas foirfe a fháil. En: "We must find the perfect gift." Ga: "Thosaigh siad ag siopadóireacht. En: They began shopping. Ga: Chonaic Aoife muga lámhdhéanta. En: Aoife saw a handmade mug. Ga: "Cian, féach ar an seo! En: "Cian, look at this! Ga: Muga álainn é seo. En: This is a beautiful mug. Ga: Ach b'fhéidir nach bhfuil sé speisialta go leor. En: But maybe it's not special enough." Ga: "Bhí céad séidí gréine ag soilsiú ar bhratácha na margaidh. En: The sun's rays were lighting up the market banners. Ga: D'aithin Cian sclábhaí croíthe. En: Cian spotted a heart ornament. Ga: "Aoife, féach ar an bronnta seo! En: "Aoife, look at this gift! Ga: Tá sé lámhdhéanta agus taispeánann sé gairdín beag le bláthanna ag fás. En: It's handmade and shows a small garden with blooming flowers." Ga: "Cé gur cheap Aoife gur aoibhinn an rud é, déan an-dúil aici go mb'fhéidir rud níos fearr a bheith ann. En: Although Aoife thought it was lovely, she felt there might be something better out there. Ga: Rinne siad a n-iarracht i gcónaí. En: They kept searching diligently. Ga: Chuaigh siad ó sheastán go seastán. En: They went from stall to stall. Ga: Nuair a chonaic siad seod beag, cothrom le tantáin, bhí an faidia a ngá leo le fáil acu. En: When they saw a small, delicate necklace, they knew they had found what they needed. Ga: "Seo é," arsa Aoife. En: "This is it," said Aoife. Ga: "Is galánta agus uathúil é seo. En: "It's elegant and unique." Ga: "D'aontaigh Cian. En: Cian agreed. Ga: Bhí an seod foirfe, mearchunrar dorcha corcairdhearg le clocha soilsiúla. En: The necklace was perfect, a dark crimson pendant with sparkling stones. Ga: Chinn siad gurb é seo an bronntanas do mháthair Chiain. En: They decided this would be the gift for Cian's mother. Ga: Cheannaigh siad é, agus mhothaigh siad go raibh an méid a bhí ag teastáil uathu acu. En: They bought it and felt they had found exactly what they needed. Ga: "Tá sí féin féin ag aoibh gháire," dúirt Cian. En: "She'll be smiling herself," Cian said. Ga: D'fhág siad an margadh le gealgháire ar a n-aghaidh agus croíthe lán le pléisiúr. En: They left the market with smiles on their faces and hearts full of joy. Ga: Bhí an lá foirfe dóibh, agus thuig siad nach raibh aon rud níos fearr ná an sármhaitheasa d'athrú an phléisiúir le chéile i cearnóg Eyre i nGaillimh. En: It was a perfect day for them, and they realized there was nothing better than sharing moments of pleasure together in Eyre Square in Galway. Ga: Bhí áthas orthu faoin rud a bhí aimsithe acu agus chuaigh siad abhaile leis an ngrá maracáilte ar a gcroíthe. En: They were happy with what they had found and went home with love embedded in their hearts. Ga: Sin é an scéal faoin bronntanas iontach do mháthair Chiain. En: That is the story of the wonderful gift for Cian's mother. Vocabulary Words: - shining: ag scaladh - market: mhargadh - colorful: ildaite - craftsmen: ceardaithe - showcasing: ag tógáil siamsaíochta - goods: earraí - alive: beo beathach - laughter: gáire - handmade: lámhdhéanta - crafts: ceardaíochtaí - special: speisialta - dear: fallóg - smile: gáire - perfect: foirfe - gift: bronntanas - lighting up: ag soilsiú - banners: bratácha - heart ornament: sclábhaí croíthe - blooming: ag fás - lovely: aoibhinn - elegant: galánta - unique: uathúil - necklace: seod - crimson: corcairdhearg - sparkling: soilsiúla - pendant: mearchunrar - delicate: cothrom le tantáin - joy: pléisiúr - pleasure: sármhaitheasa - embedded: maracáilte
  Played 14m 12s
 • Magical Day at the Cliffs: Music, Friendship, and Stunning Views

  20 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Magical Day at the Cliffs: Music, Friendship, and Stunning Views Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-day-at-the-cliffs-music-friendship-and-stunning-views/ Story Transcript: Ga: Ar maidin grianmhar amháin, bhí Aoife, Conor, agus Siobhán ag siúil ar Bhruach na Bóimhear, taobh le hAillte Mhóthair. En: One sunny morning, Aoife, Conor, and Siobhán were walking along the Cliffs of Moher. Ga: Bhí ceol traidisiúnta le cloisteáil ó gach áit. En: Traditional music could be heard everywhere. Ga: Bhí féile ceoil mhór ar siúl agus bhí an triúr acu ana-sceitimíneach. En: There was a big music festival happening and the three of them were very excited. Ga: Bhí Aoife ag caint le Conor agus Siobhán. En: Aoife was talking to Conor and Siobhán. Ga: "Beidh an ceol ar fheabhas anseo! En: "The music will be great here!" Ga: " arsa sí. En: she said. Ga: "Tá na radharcanna álainn freisin," a dúirt Conor. En: "The views are beautiful too," said Conor. Ga: Thosaigh siad ag éisteacht le grúpa ceoltóirí. En: They started listening to a group of musicians. Ga: Bhí na fidil, an bosca ceoil, agus an bodhrán ag casadh chomh bríomhar san aer úir. En: The fiddle, the accordion, and the bodhrán were playing so lively in the fresh air. Ga: Thaistil Aoife, Conor, agus Siobhán go dtí stallaí bia. En: Aoife, Conor, and Siobhán traveled to food stalls. Ga: Cheannaíodar aran donn le im, fuisce le bláth milis agus anraith prátaí teolaí. En: They bought brown bread with butter, whiskey with honey blossom, and warm potato soup. Ga: Bhí siad an-sásta leis an lá álainn. En: They were very happy with the beautiful day. Ga: Ansin, chuala siad an fógraán faoin gcoirmcheoil mhór ag tarlú san oíche. En: Then, they heard an announcement about a big concert happening that night. Ga: "Beidh an ceol is fearr ag an ócaid speisialta sin," arsa Siobhán. En: "The best music will be at that special event," said Siobhán. Ga: Bhí binse cloiche in aice leo agus shuigh siad síos ag pleanáil an tráthnóna. En: There was a stone bench nearby and they sat down to plan the evening. Ga: "An mbeidh muid in ann dul ann? En: "Will we be able to go?" Ga: " a dúirt Conor. En: asked Conor. Ga: Bhí sé buartha faoi na ticéid. En: He was worried about the tickets. Ga: Chuaigh siad go dtí seanfhear a bhí ag díol ticéid. En: They went to an old man who was selling tickets. Ga: Bhí croí crua ag Aoife agus d’iarr sí, "An bhfuil trí thicéad agat dúinn le do thoil? En: Aoife, feeling nervous, asked, "Do you have three tickets for us, please?" Ga: " D’fheiceál an seanfhear a déanta é, agus dúirt sé, "Tá, ach tá siad teoranta. En: The old man looked at what he had, and said, "Yes, but they are limited." Ga: ""Tabhair dúinn iad, le do thoil," a dúirt Conor. En: "Please give them to us," said Conor. Ga: Bhí seanfhear sásta a gcuid díograise a fheiceáil agus labhair sé "Seo iad na ticéid, bainigí taitneamh as an oíche. En: The old man was happy to see their enthusiasm and said, "Here are the tickets, enjoy the evening." Ga: "Ag an ócáid speisialta, bhí an t-atmaisféar teolaí agus fearr ómósach. En: At the special event, the atmosphere was warm and respectful. Ga: Bhí na soilse lonradh ar na haillte. En: The lights were shining on the cliffs. Ga: Thosaigh an ceol agus bhí corsa leictreach ag dul trí Aoife, Conor, agus Siobhán. En: The music started and an electric vibe ran through Aoife, Conor, and Siobhán. Ga: Bhí an aimsir foirfe, an ceol dochreidte, agus bhí gach duine sásta. En: The weather was perfect, the music incredible, and everyone was happy. Ga: Ag deireadh na hoíche, bhí Aoife, Conor, agus Siobhán tuirseach ach sona sásta. En: By the end of the night, Aoife, Conor, and Siobhán were tired but very happy. Ga: "Is lá iontach a bhí againn," a dúirt Aoife go mall, ag amharc ar na réaltaí os a gcionn. En: "We had a wonderful day," said Aoife softly, looking up at the stars above. Ga: D’aontaigh Conor agus Siobhán. En: Conor and Siobhán agreed. Ga: Bhí cairdeas, ceol, agus áilleacht an nádúir tar éis an lá a dhéanamh foirfe. En: Friendship, music, and the beauty of nature had made the day perfect. Ga: Agus mar sin, ar ais leo abhaile le brionglóidí ina gcodladh. En: And so, they went back home with dreams in their sleep. Ga: Bhí an chuimhne sin i gcroí Aoife, Conor agus Siobhán go deo. En: That memory stayed in the hearts of Aoife, Conor, and Siobhán forever. Ga: Bhí siad ag súil leis an mbliain seo chugainn ag Aillte Mhóthair. En: They were looking forward to next year at the Cliffs of Moher. Vocabulary Words: - sunny: grianmhar - morning: maidin - cliffs: aillte - traditional: traidisiúnta - festival: féile - excited: sceitimíneach - beautiful: álainn - musicians: ceoltóirí - fiddle: fidil - accordion: bosca ceoil - lively: bríomhar - fresh: úir - stalls: stallaí - bread: aran - butter: im - whiskey: fuisce - honey: bláth milis - announcement: fógraán - concert: coirmcheoil - event: ócáid - bench: binse - plan: pleanáil - tickets: ticéid - atmosphere: atmaisféar - respectful: ómósach - electric: leictreach - incredible: dochreidte - tired: tuirseach - wonderful: iontach - friendship: cairdeas
  Played 15m 1s
 • Discovering Relics: A Mystical Adventure at the Cliffs of Moher

  19 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Discovering Relics: A Mystical Adventure at the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-relics-a-mystical-adventure-at-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: Bhí an ghrian ag dul faoi os cionn Aillte an Mhothair. En: The sun was setting over the Cliffs of Moher. Ga: Bhí Aoife, Cillian agus Niamh ar a mbealach thart ar na haillte. En: Aoife, Cillian, and Niamh were on their way around the cliffs. Ga: Thaitin an t-áilleacht leo. En: They enjoyed the beauty. Ga: Bhí an t-aer glan agus an fharraige calma. En: The air was clean and the sea calm. Ga: Stop Aoife ag baile an cnoc beag. En: Aoife stopped at the foot of a small hill. Ga: Bhí sí ag tochailt leis an bata sa talamh. En: She was digging with a stick in the ground. Ga: Go tobann, bhuail sí rud crua. En: Suddenly, she hit something hard. Ga: Bhí rud ann! En: There was something there! Ga: Mhothaigh sí sceitimíní agus eagla. En: She felt excitement and fear. Ga: Thosaigh Cillian agus Niamh ag rith chun Aoife a fheiceáil. En: Cillian and Niamh started running to see Aoife. Ga: "Cad atá ansin, Aoife? En: "What is it, Aoife?" Ga: " a d'fhiafraigh Niamh. En: asked Niamh. Ga: "Nílim cinnte," a fhreagair Aoife. En: "I'm not sure," Aoife replied. Ga: "Ach feicimid. En: "But let's find out." Ga: "Thosaigh siad ag tochailt níos doimhne. En: They started digging deeper. Ga: Fuair siad bosca mór. En: They found a large box. Ga: Bhí sé déanta as miotal agus clúdaithe le líníochtaí aisteacha. En: It was made of metal and covered with strange drawings. Ga: Níor fheiceann siad riamh a leithéid roimhe seo. En: They had never seen anything like it before. Ga: D'oscail Cillian an bosca go cúramach. En: Cillian carefully opened the box. Ga: Bhí seodraí agus scrollaí istigh. En: Inside were jewels and scrolls. Ga: Léigh Niamh scrolla amháin os ard. En: Niamh read one of the scrolls aloud. Ga: Thug sé eolas faoi laochra agus banlaochra na seanchas áitiúil. En: It gave information about the heroes and heroines of the local legends. Ga: Bhí iontas ar na cairde. En: The friends were amazed. Ga: Bhí siad i gcónaí ag fáil scéalta ón seanmháthair Niamh, ach anois bhí fianaise acu. En: They had always heard stories from Niamh's grandmother, but now they had proof. Ga: "Feic, tá sé fíor," a dúirt Aoife. En: "See, it's true," said Aoife. Ga: "Tá na scéalta fíor. En: "The stories are true. Ga: Tharla gach rud. En: Everything happened." Ga: "Chuir sé iontais orthu go léir. En: It surprised them all. Ga: Bhí orthu an relic a chur ar ais. En: They felt they should put the relic back. Ga: Bhraith siad gur chóir dóibh é a fhágáil san áit cheart. En: They believed it should be left in the right place. Ga: Dúnadh an bosca go daingean agus cuireadh ar ais é sa talamh. En: They closed the box tightly and buried it back in the ground. Ga: Sin an uair a thuig siad an tábhacht mhór a bhí leis na scéalta a d'insíodh a seantuismitheoirí. En: That's when they realized the great importance of the stories their grandparents told them. Ga: Bhí siad i mbun rud éigin móra. En: They were part of something big. Ga: Bhí siad ceangailte leis an stair, le na daoine a chuaigh roimhe seo. En: They were connected to history, to the people who came before. Ga: "Caithfimid aire a thabhairt don áit seo," a dúirt Cillian go bródúil. En: "We must take care of this place," said Cillian proudly. Ga: D'fhill siad ar ais sa bhaile, ach bhí siad difriúil. En: They returned home, but they were different. Ga: Bhí a fhios acu go raibh siad i bpáirt le rud éigin níos mó ná iad féin. En: They knew they were part of something larger than themselves. Ga: Fhág an relic ina n-intinn mothúcháin amhail bród agus freagracht. En: The relic left in their minds feelings of pride and responsibility. Ga: Mhair siad lena stair agus lena hoidhreacht le croíthe lán brí. En: They lived with their history and heritage with hearts full of meaning. Ga: Mar sin a bhí an lá nuair a d'aimsigh Aoife an tseoid naofa seo. En: That was the day Aoife discovered the sacred treasure. Ga: Bhain siad taitneamh as a gcuid féiniúlachta, ag fios go raibh siad páirteach i scéalta móra na ndaoine. En: They enjoyed their identity, knowing they were part of the great stories of the people. Ga: Bhí an t-oidhreacht bhródúil ina lámha slána, agus tháinig siad ar ais arís chun aire a thabhairt don áit speisialta sin ar a dtugtaí Aillte an Mhothair. En: The proud heritage was in safe hands, and they returned again to take care of that special place known as the Cliffs of Moher. Ga: Tháinig síocháin ar a n-intinn agus a n-anam. En: Peace came to their minds and souls. Vocabulary Words: - setting: ag dul faoi - cliffs: aillte - beauty: t-áilleacht - digging: tochailt - stick: bata - ground: talamh - excitement: sceitimíní - fear: eagla - hard: crua - deeper: níos doimhne - box: bosca - metal: miotal - drawings: líníochtaí - jewels: seodraí - scrolls: scrollaí - read: léigh - heroes: laochra - heroines: banlaochra - legends: seanchas - proof: fianaise - relic: relic - buried: cuireadh - tight: daingean - important: tábhacht - history: stair - connected: ceangailte - ancestors: daoine a chuaigh roimhe seo - responsibility: freagracht - heritage: oidhreacht - sacred: naofa
  Played 15m 10s
 • Magical Moments: A Day in Galway's Colorful Market

  18 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Magical Moments: A Day in Galway's Colorful Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-moments-a-day-in-galways-colorful-market/ Story Transcript: Ga: Luigh grian lonrach ar spéir ar maidin. En: The bright sun shone in the sky in the morning. Ga: Bhí Aoife agus Cillian ag siúl i margaí ildaite Gaillimh. En: Aoife and Cillian were walking through the colorful markets of Galway. Ga: Bhí an áit lán le boladh blasta agus fuaimeanna bríomhara. En: The place was full of delicious scents and vibrant sounds. Ga: Bhí Aoife bríomhar agus sásta. En: Aoife was lively and happy. Ga: Bhí Cillian ag féachaint timpeall, súile mór aige, ag admháil na rudaí go léir. En: Cillian was looking around, his eyes wide, taking in everything. Ga: Chonaic siad ceardaí ag déanamh seodra álainn. En: They saw an artisan making beautiful jewelry. Ga: "Féach, a Cillian," a dúirt Aoife go sona, "an bosca beag seo le clocha gorma! En: "Look, Cillian," Aoife said happily, "this little box with blue stones!" Ga: " Bhí an bosca an-deas agus bhí dath na farraige air. En: The box was very pretty and the color of the sea. Ga: Thaitin sé le Cillian freisin. En: Cillian liked it too. Ga: Ach bhí rud éigin speisialta eile i dtreóraigh. En: But there was something else special in another direction. Ga: Chonaic siad báicéir le bonnóga milse agus arán breá úr. En: They saw a baker with sweet buns and freshly baked bread. Ga: Fuair Aoife boladh lonrach arán te agus rinne a bolg torann. En: Aoife smelled the enticing scent of warm bread and her stomach rumbled. Ga: "Tabhair dúinn píosa, le do thoil," ar sí go cúirtéal. En: "Give us a piece, please," she said politely. Ga: Bhí an báicéir cairdiúil agus rinne sé gáire. En: The baker was friendly and smiled. Ga: "Seo agaibh," ar sé, agus bhain sé na píosaí plúirín amach dóibh. En: "Here you go," he said, and handed them pieces of bread. Ga: "Go raibh maith agat," arsa Cillian, cogaist na píosa. En: "Thank you," said Cillian, chewing on the piece. Ga: Chomhrá siad mar a shiúl siad timpeall. En: They chatted as they walked around. Ga: Ní raibh deifir orthu. En: They were in no hurry. Ga: Bhí siad ag baint taitnimh as an lá álainn seo. En: They were enjoying this beautiful day. Ga: Bhí ceoltóirí ag seinm ceol traidisiúnta, agus bhí daoine ag damhsa. En: Musicians were playing traditional music, and people were dancing. Ga: Bhí an ceol go hálainn, agus bhog Aoife agus Cillian chomh maith leis. En: The music was lovely, and Aoife and Cillian moved along with it. Ga: Bhí amhrán acu ar a dturas. En: They had a melody in their journey. Ga: Bhí margadh milis lán de phúcaí ildaite, torthaí súileacha agus fíon aon-bhlantach. En: The sweet market was full of colorful candies, juicy fruits, and single-varietal wines. Ga: D'aimsigh siad go leor earraí suimiúla agus thairg an saol imeachtaí beoga timpeall orthu. En: They discovered many interesting items, and life offered lively events around them. Ga: Ach bhí siad ag lorg rud éigin speisialta chun a fháil. En: But they were looking for something special to find. Ga: Ar deireadh, sular fhág siad an margadh, chonaic siad fear le mala draíochta lán le seanleabhair. En: Finally, before they left the market, they saw a man with a magical bag full of old books. Ga: D'oscail Cillian an leabhar agus chonaic sé pictiúr d'éan ildaite ag eitilt. En: Cillian opened a book and saw a picture of a colorful bird flying. Ga: "Seo rud speisialta," ar sé go hiontach, ag féachaint ar Aoife. En: "This is something special," he said, amazed, showing it to Aoife. Ga: "Tabharfaidh mé é seo leat sa bhaile. En: "I'll take this home with me." Ga: "Bhí áthas ar Aoife. En: Aoife was delighted. Ga: Bhí a fhios aici go raibh an lá i nGaillimh speisialta acu. En: She knew the day in Galway was special for them. Ga: Shúigh siad trasna ar a chéile ar an mbus, bolg lán agus croí sásta acu. En: They sat across from each other on the bus, with full stomachs and happy hearts. Ga: Bhí an leabhar ann ina lámha, ag tabhairt cuimhní maith le leanúint acu. En: The book was in their hands, bringing good memories along with them. Ga: Bhí sé tráthnóna álainn, agus bhí an saol taobh thiar den dá chomrádaí arís gliondrach agus ar talamh álainn Gaillimhe. En: It was a beautiful evening, and life behind the two friends on the lovely land of Galway was joyful again. Ga: Ag deireadh an lae, beidh siad i gcónaí cuimhneacháin i dtaobh an lá sin, an margadh bríomhar, agus na chuimhní séimhe d'áit speisialta. En: At the end of the day, they would always remember that day, the lively market, and the gentle memories of a special place. Ga: Faoi na réaltaí arís, bhí a gcroí lán rudaí iontacha a tharla ann. En: Under the stars again, their hearts were full of wonderful things that happened there. Vocabulary Words: - bright: lonrach - sky: spéir - colorful: ildaite - delicious: blasta - scent: boladh - vibrant: bríomhara - artisan: ceardaí - jewelry: seodra - baker: báicéir - enticing: lonrach - politely: go cúirtéal - friendly: cairdiúil - chatted: chomhrá - traditional: traidisiúnta - musicians: ceoltóirí - melody: amhrán - juicy: súileacha - single-varietal: aon-bhlantach - events: imeachtaí - discovered: d'aimsigh - magical: draíochta - flying: ag eitilt - amazed: go hiontach - delighted: áthas - memories: cuimhní - evening: tráthnóna - joyful: gliondrach - gentle: séimhe - special: speisialta - wonderful: iontacha
  Played 15m 38s
 • Aoife's Magical Journey to the Giant's Causeway

  17 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Aoife's Magical Journey to the Giant's Causeway Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/aoifes-magical-journey-to-the-giants-causeway/ Story Transcript: Ga: Bhí Aoife i gcónaí faoi dhraíocht ag Giant's Causeway. En: Aoife was always enchanted by the Giant's Causeway. Ga: Bhí sí ag tnúth leis an turas seo le fada. En: She had been looking forward to this trip for a long time. Ga: Lá amháin, shocraigh sí go raibh an t-am ceart chun an turas a dhéanamh. En: One day, she decided that the time was right to make the journey. Ga: D'éirigh Aoife go luath ar maidin. En: Aoife got up early in the morning. Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh agus bhí an lá an-ghrianmhar. En: The sun was shining, and it was a very sunny day. Ga: Chuir sí a mála droma ar a droim agus thosaigh sí ag siúl i dtreo Giant's Causeway. En: She put her backpack on her back and started walking towards the Giant's Causeway. Ga: Ar an mbealach, chonaic sí go leor rudaí spéisiúla. En: Along the way, she saw many fascinating things. Ga: Bhí eitleáin sa spéir, na páirceanna móra glas, agus na haibhneacha ciúine. En: There were planes in the sky, large green fields, and quiet rivers. Ga: Bhí sí ag smaoineamh ar na clocha ársa a thiocfadh sí air. En: She was thinking about the ancient stones she would come upon. Ga: Ní raibh sí in ann fanacht. En: She couldn't wait. Ga: Faoi dheireadh, shroich sí Giant's Causeway agus bhí sí gan urlabhra. En: Eventually, she reached the Giant's Causeway and was speechless. Ga: Bhí na clocha hexagonacha ollmhóra scaipthe amach os a comhair, cosúil le dréimire draíochta do ollphéist. En: The massive hexagonal stones were spread out before her like a magical staircase for a giant. Ga: Chuimil Aoife a súile mar a bheadh sí ag brionglóid. En: Aoife rubbed her eyes as if she were dreaming. Ga: Ach ní raibh. En: But she wasn't. Ga: Bhí sé fíor. En: It was real. Ga: Shiúil Aoife go mall thar na clocha. En: Aoife walked slowly over the stones. Ga: Bhí siad uafásach agus mór, ach álainn ar a mbealach féin. En: They were awe-inspiring and large but beautiful in their own way. Ga: D'inis sí scéalta ina hintinn faoin bhfáinne ollmhór a thóg na clocha seo. En: She told stories in her mind about the giant who built these stones. Ga: Bhí sí ag smaoineamh ar na seanchas a d’inis a seanmháthair di. En: She thought about the old tales her grandmother had told her. Ga: Agus í ag féachaint thart, bhuail fuaradh beag gaoithe í. En: As she looked around, a slight breeze hit her. Ga: Rinne sí gáire toisc go raibh sí ar bís agus bhí a súil ar na radharcanna. En: She laughed because she was excited and her eyes were on the sights. Ga: D’fhan sí ansin ar feadh cúpla uair an chloig, ag glacadh grianghraif agus ag breith aminisceachtaí. En: She stayed there for a few hours, taking pictures and capturing memories. Ga: Tar éis tamaill, shocraigh Aoife go raibh sé in am filleadh abhaile. En: After a while, Aoife decided it was time to head home. Ga: Bhí sí tuirseach ach sásta. En: She was tired but happy. Ga: Mhothaigh sí go raibh sí ag iompar scéalta nua ar ais léi. En: She felt like she was carrying new stories back with her. Ga: Scéalta faoi áilleacht Tiompan Fhinn Mhac Cumhaill agus na clocha miotasacha. En: Stories of the beauty of Finn McCool's Causeway and the mythical stones. Ga: Agus í ag siúl ar ais abhaile, bhí Aoife fós faoi dhraíocht ag na radharcanna. En: As she walked back home, Aoife was still enchanted by the sights. Ga: Bhí turas suimiúil aici agus bhí sí ag súil le teacht ar ais lá eile. En: She had an interesting trip and was looking forward to coming back another day. Ga: Bhraith sí go raibh sí mar chuid den áit sin anois. En: She felt like she was now a part of that place. Ga: Bhí an turas críochnaithe, ach na cuimhní a bhí aici ní raibh deireadh leo. En: The trip was over, but the memories she had did not end. Ga: Agus lena croí lán le háthas, Aoife d'fhill abhaile, réidh chun a cuid eachtraí a roinnt lena cairde agus a teach. En: With her heart full of joy, Aoife returned home, ready to share her adventures with her friends and family. Vocabulary Words: - enchanted: faoi dhraíocht - trip: turas - journey: turas - backpack: mála droma - fascinating: spéisiúla - ancient: ársa - speechless: gan urlabhra - massive: ollmhóra - hexagonal: hexagonacha - spread out: scaipthe amach - magical: draíochta - dreaming: ag brionglóid - awe-inspiring: uafásach - beautiful: álainn - stories: scéalta - tales: seanchas - slight: beag - breeze: fuaradh gaoithe - capturing: ag breith - memories: cuimhní - mythical: miotasacha - interesting: suimiúil - forward: le súil - sunny: an-ghrianmhar - fields: páirceanna - rivers: haibhneacha - laughing: rinne gáire - walked: shiúil - excited: ar bís - adventures: eachtraí
  Played 14m 7s
 • Galway Market Adventures: Aoife and Cian's Delightful Day Out

  16 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Galway Market Adventures: Aoife and Cian's Delightful Day Out Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/galway-market-adventures-aoife-and-cians-delightful-day-out/ Story Transcript: Ga: Lá speisialta a bhí ann i gCathair na Gaillimhe, ag margadh bríomhar. En: It was a special day in Galway City, at a lively market. Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh go geal ó spéir ghlan. En: The sun was shining brightly from a clear sky. Ga: Bhí Aoife agus Cian ag siúl sa mhargadh gach seachtain. En: Aoife and Cian were walking in the market every week. Ga: Bhí siad ag lorg torthaí úr agus ceardaíocht thraidisiúnta. En: They were looking for fresh fruits and traditional crafts. Ga: “Breathnaigh, Cian,” a dúirt Aoife, “féach ar na torthaí deasa seo!” En: “Look, Cian,” said Aoife, “look at these nice fruits!” Ga: Bhí mala ag Aoife lán le húlla dearga agus piorraí milse. En: Aoife had a bag full of red apples and sweet pears. Ga: Bhí an t-aer lán le blaisíní bia agus torann. En: The air was full of food scents and noise. Ga: Shiúil Cian go dtí an bothar ceardaíochta. En: Cian walked to the craft stall. Ga: Bhí sé lán le rudaí álainn: fíodóireacht olann, potaireacht ildaite agus seodra bródúil. En: It was full of beautiful things: wool weaving, colorful pottery, and proud jewelry. Ga: Bhí ardaíonna geana ag damhsa sa ghrian. En: Sun rays were dancing in the sunshine. Ga: “Aoife,” ar sé, “féach ar an ngréasán ceardaíochta seo. Tá sé iontach.” En: “Aoife,” he said, “look at this craftwork. It’s wonderful.” Ga: Chuir Aoife lámh ar lámh Cian. En: Aoife took Cian’s hand. Ga: Bhí foirgnimh ársa timpeall orthu agus ceol saor san aerann. En: Ancient buildings surrounded them and music filled the air. Ga: Bhí na daoine áitiúla agus turasóirí ag caint agus ag gáire. En: Locals and tourists were chatting and laughing. Ga: Lig na carraigeacha cúinneacha díobh fuaimeanna agus dathanna blianta anuas. En: The old stones echoed the sounds and colors of previous years. Ga: Ba bhreá leo an mhargadh. En: They loved the market. Ga: Fuair siad geansaí olann do Cian agus bábóg ceirmeacht do Aoife. En: They got a wool sweater for Cian and a ceramic doll for Aoife. Ga: Bhí siad ag mothú an meascadh idir traidisiún agus an nua-aoibhneas. En: They were feeling the mix of tradition and modern delight. Ga: Chuaigh siad chuig stalla ar leith, áit a raibh seanbhean le grá bán ag fógairt. En: They went to a particular stall, where an old woman with white hair was proclaiming. Ga: “Seo duit,” ar sí, “ceardaíocht den scoth agus bia ar fheabhas. Bain taitneamh!” En: “Here you go,” she said, “excellent crafts and great food. Enjoy!” Ga: Bhain Cian bogha buíochais di. En: Cian gave her a bow of thanks. Ga: Bhí Aoife ag féachaint ar shlabhraí órga. En: Aoife was looking at golden chains. Ga: Bhí sí ag machnamh ar bhronntanas don Mhamaí. En: She was thinking of a gift for her mother. Ga: “Cian,” ar sé, “an gceapann tú go dtaitneoidh sé léi?” En: “Cian,” she said, “do you think she will like it?” Ga: Bhain Cian greim ar láimh Aoife agus dúirt, “Tá know sé foirfe. Tá súil agam go mbeidh sí sásta.” En: Cian grabbed Aoife's hand and said, “I know it’s perfect. I hope she will be happy.” Ga: Ag deireadh an lae, bhí malaí lán acu le bia agus ceardaíochta. En: At the end of the day, they had bags full of food and crafts. Ga: Shuigh siad ar bhinse in aice na habhann. En: They sat on a bench by the river. Ga: Bhí an ghaoth bog agus an talamh te. En: The wind was gentle and the ground warm. Ga: Bhí gáire agus sonas a líonadh an spás. En: Laughter and happiness filled the space. Ga: “Aoife,” ar Cian faoi dheireadh, “is breá liom na laethanta seo leat. Tá sé fíor-speisialta.” En: “Aoife,” Cian said finally, “I love these days with you. It’s really special.” Ga: Agus le gáire ar a cuid, d’fhreagair Aoife, “Tá fhios agam, Cian. Ní bhíonn aon rud níos fearr.” En: And with a smile, Aoife replied, “I know, Cian. Nothing is better.” Ga: Leis sin, d’fhág siad an margadh ag síneadh síos Sráid na mBan Neamh. En: With that, they left the market, walking down Sráid na mBan Neamh. Ga: Bhí pócaí lán agus croíthe lán níos mó. En: Their pockets were full, and their hearts were even fuller. Ga: Lá iontach eile a bhí ann i gCathair na Gaillimhe. En: It was another wonderful day in Galway City. Vocabulary Words: - special: speisialta - lively: bríomhar - week: seachtain - looking: ag lorg - fruits: torthaí - traditional: traidisiúnta - noises: torann - stall: bothar - craft: ceardaíocht - pottery: potaireacht - jewelry: seodra - wonderful: iontach - ancient: ársa - locals: daoine áitiúla - tourists: turasóirí - echoed: lig - wool: olann - sweater: geansaí - ceramic: ceirmeacht - mix: meascadh - delight: an nua-aoibhneas - proclaiming: ag fógairt - chains: slabhraí - gift: bronntanas - hope: súil - gentle: bog - laughter: gáire - happiness: sonas - bench: binse - pockets: pócaí
  Played 14m 55s
 • Chasing the Wind: An Epic Adventure on the Cliffs of Moher

  15 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Chasing the Wind: An Epic Adventure on the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/chasing-the-wind-an-epic-adventure-on-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: Sá bhá na maidine, bhí Saoirse ag siúl cois na gCoirp ag Gairbhthrá. En: In the morning light, Saoirse was walking beside the Bodies at Gairbhthrá. Ga: Bhí suaimhneas ar an aer agus radharc álainn ag na hAillte Móire. En: There was tranquility in the air and a beautiful view of the Cliffs of Moher. Ga: Bhí a scaif glas aici thart ar a muineál. En: She had her green scarf wrapped around her neck. Ga: Bhí sí sásta. En: She was happy. Ga: Go tobann, d’éirigh an ghaoth. En: Suddenly, the wind picked up. Ga: Scaoil an ghaoth an scaif óna muineál. En: The wind released the scarf from her neck. Ga: Thosaigh sé ag eitilt san aer. En: It started to fly in the air. Ga: Rinne Saoirse iarracht é a ghabháil, ach bhí sé ró-thapaidh. En: Saoirse tried to catch it, but it was too fast. Ga: I gceochtarach, tharla a thaisme. En: In a moment of distraction, an accident happened. Ga: Thit Saoirse ar an talamh agus tharraing sí aird grúpa turasóirí. En: Saoirse fell to the ground and caught the attention of a group of tourists. Ga: Bhí cuma buartha orthu. En: They looked worried. Ga: "An bhfuil gach rud ceart go leor?" a d’fhiafraigh siad. En: "Is everything alright?" they asked. Ga: D’éirigh Saoirse ina seasamh agus d’fhéach ar an scaif ag snámh sa ghaoth. En: Saoirse stood up and looked at the scarf floating in the wind. Ga: "Tá mé ceart go leor," a dúirt sí agus ansin bhí spraoi ina súile. En: "I’m okay," she said, with a twinkle in her eye. Ga: "Ar mhaith libh teacht liom? Táim ag iarraidh mo scaif a fháil ar ais." En: "Would you like to come with me? I’m trying to get my scarf back." Ga: Gan dabht, bhí na turasóirí ar bís. En: Without a doubt, the tourists were excited. Ga: Thosaigh siad ag siúl taobh istigh de Saoirse. En: They started walking next to Saoirse. Ga: Bhí an ghaoth láidir, ach níor mhothaigh siad fuar. En: The wind was strong, but they didn’t feel cold. Ga: Bhí siad lán de spraoi agus spleodar agus iad ag dreapadh na halltreacha agus radharc iontach acu ar an aigéan thíos. En: They were full of fun and excitement as they climbed the cliffs with an incredible view of the ocean below. Ga: Bhí an aer lán de scéalta Saoirse faoi stair na hÁite. En: The air was filled with Saoirse's stories about the history of the place. Ga: D’inis sí scéalta faoi na piseoga agus na finscéalta a bhain le hAillte Móire. En: She shared tales of superstitions and legends associated with the Cliffs of Moher. Ga: Bhí na turasóirí iontach sásta agus thug siad cluas le héisteacht don bhean óg. En: The tourists were very happy and listened intently to the young woman. Ga: Tháinig sia seal den siúlóid agus, faoi dheireadh, rinne duine den ghrúpa turasóirí gearradh fuaim a scaif glas crochta ar ghéag. En: They had been walking for a while when, at last, one of the tourists spotted the green scarf hanging on a branch. Ga: Bhí gliondar ar Saoirse. En: Saoirse was overjoyed. Ga: "Go raibh maith agat!" a dúirt sí le brón áthais. En: "Thank you!" she said with joyful relief. Ga: Bhí an grúpa sásta mar bhí an eachtra iontach acu. En: The group was pleased as they had had a wonderful adventure. Ga: Bhí an ghaoth fós láidir agus bhí an farraige lán dá shíoragán. En: The wind was still strong, and the sea roared continuously. Ga: Lig siad a gcuid buíochas do Saoirse as an siúlóid. En: They expressed their gratitude to Saoirse for the walk. Ga: D’fhan siad ag airde mānaigh mhor Atlantach go léir. En: They stayed to marvel at the majestic Atlantic horizon. Ga: Ag deireadh an lae, d’fhill Saoirse abhaile le croí lán de shean agus a scaif ina lámh. En: At the end of the day, Saoirse returned home with a heart full of joy and her scarf in hand. Ga: Tá sé inmheánach a shealbh ag siúlóid ag scrúdú thaitneamhach leis an ngaoth dháiríre. En: She felt a deep connection to the delightful walk with the wind truly guiding them. Vocabulary Words: - tranquility: suaimhneas - cliffs: aillte - twinkle: spraoi - majestic: mánaigh - horizon: radharac - aviator: snámh - distraction: ceochtarach - accident: thaisme - tales: scéalta - superstitions: piseoga - legends: finscéalta - overjoyed: gliondar - relief: brón áthais - incredible: iontach - especially: iontach sásta - continuously: síoragán - marvel: mhionnán - exploration: scrúdú - delightful: taitneamhach - released: scaoil - worried: buartha - doubt: dabht - intently: cluas - excitement: spleodar - roared: síoragán - joyful: áthais - enchanted: airde - adventure: eachtra - beneath: thíos - ground: talamh
  Played 13m 55s
 • A Heartwarming Tale: Family Bravery at the Cliffs of Moher

  14 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: A Heartwarming Tale: Family Bravery at the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-heartwarming-tale-family-bravery-at-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: Bhí an ghrian ag éirí os cionn Aillte an Mhothair, ag soilsiú an tí álainn a bhíodh ag Aoife, Ciarán, agus a n-iníon, Niamh. En: The sun was rising over the Cliffs of Moher, illuminating the beautiful house of Aoife, Ciarán, and their daughter, Niamh. Ga: Bhí an teach beag seo óna muintir le fada, ag feidhmiú mar ionad lóistín, áit a fháiltíodh cuairteoirí ó gach cearn den domhan. En: This small house had belonged to their family for a long time, serving as a lodging place that welcomed visitors from all around the world. Ga: Lá amháin, tháinig fiosrúchán ar leith. En: One day, a particular inquiry came in. Ga: Bhí grúpa mór de chuairteoirí ag iarraidh fanacht thar oíche. En: A large group of visitors wanted to stay overnight. Ga: Bhí imní ar Aoife. En: Aoife was worried. Ga: "Ciarán," arsa sí, "an mbeidh muid in ann cúram a dhéanamh dá leithéid de ghrúpa ollmhór? En: "Ciarán," she said, "will we be able to take care of such a large group?" Ga: ""Tá sé mór go leor," d'aontaigh Ciarán, "ach tá muid láidir agus dícheallach. En: "It's quite big," Ciarán agreed, "but we are strong and diligent. Ga: Is féidir linn é. En: We can do it." Ga: " Bhí Niamh ar bís freisin. En: Niamh was excited too. Ga: "Is breá liom cabhrú, Mam. En: "I love helping, Mom. Ga: Is féidir liom na leapacha a chóiriú agus na fuinneoga a ghlanadh. En: I can make the beds and clean the windows." Ga: "Léirigh gach duine a n-iarracht. En: Everyone showed their effort. Ga: Chuir Aoife suas bratacha beaga le fáilte a chur roimh na cuairteoirí. En: Aoife put up small flags to welcome the visitors. Ga: Ghreamaigh Ciarán coinnle ar na táblaí sa chistin. En: Ciarán placed candles on the tables in the kitchen. Ga: Ní amháin sin, ach thug Niamh torthaí úra ón ngairdín agus phéinteáil sí pictiúir bheaga chun maisiú. En: Not only that, but Niamh brought fresh fruits from the garden and painted little pictures for decoration. Ga: Tháinig an grúpa mór, agus bhí gach duine sona sásta. En: The large group arrived, and everyone was very happy. Ga: Bhí aoibh maith ar na cuairteoirí agus ba léir go raibh siad sásta leis an fáilteachas a fuair siad. En: The visitors wore big smiles and it was clear they were pleased with the hospitality they received. Ga: Nuair a d’imigh siad, d'fhág siad teachtaireacht I mBéarla agus Gaeilge: "Go raibh maith agaibh! En: When they left, they left a message in English and Irish: "Thank you! Ga: Bhí seachtain iontach againn anseo! En: We had a wonderful week here!" Ga: "Bhí Aoife, Ciarán, agus Niamh ar bís tar éis an imeachta mhóir seo. En: Aoife, Ciarán, and Niamh were thrilled after this big event. Ga: "D’éirigh linn! En: "We did it!" Ga: " arsa Aoife. En: said Aoife. Ga: "Táim chomh bródúil asainn. En: "I am so proud of us." Ga: "Tháinig an oíche agus shuigh an chlann faoi sholas na coinnle arís. En: The night came and the family sat under the candlelight again. Ga: Bhí fuaimeanna na farraige thíos futhu, agus an ghaoth ag séideadh bogtha. En: They heard the sounds of the sea below and the wind blowing gently. Ga: Mhothaigh siad cumha ar roinnt áiteanna ach bhí a fhios acu go raibh siad sásta leis an new challenge seo. En: They felt nostalgic about certain places but knew they were happy with this new challenge. Ga: Bhí a fhios acu go raibh siad in ann aon dúshlán a bhuaigh. En: They knew they could conquer any challenge. Ga: Ag deireadh an scéil, bhí an teach beag faoi Aillte an Mhothair lán le ceol, gáire, agus bród. En: By the end of the story, the small house under the Cliffs of Moher was filled with music, laughter, and pride. Ga: Bhí na laethanta amach rompu lán le dúshlán agus eachtraí nua, ach bhí siad réidh lena chéile, láidir agus muiníneach. En: The days ahead were full of new challenges and adventures, but they were ready together, strong and confident. Ga: Agus sin é mo scéal duit inniu. En: And that is my story for you today. Ga: Go dtuga sé dóchas agus inspioráid duit, cibé áit ina bhfuil tú. En: May it bring you hope and inspiration, wherever you are. Vocabulary Words: - illuminating: ag soilsiú - lodging: ionad lóistín - inquiry: fiosrúchán - overnight: thar oíche - worried: imní - diligent: dícheallach - beds: leapacha - effort: iarracht - flags: bratacha - candles: coinnle - kitchen: cistin - fruits: torthaí - garden: ngairdín - pictures: pictiúir - decoration: maisiú - hospitality: fáilteachas - message: teachtaireacht - proud: bródúil - candlelight: sulas na coinnle - sea: faraige - wind: ghaoth - blowing: séideadh - nostalgic: cumha - challenge: dúshlán - adventures: eachtraí - confident: muiníneach - inspiration: inspioráid - son: mhac - thrilled: ar bís - smiles: aoibh
  Played 14m 18s
 • Mystery of the Cliffs: The O'Creagáin Heirloom Quest

  13 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: Mystery of the Cliffs: The O'Creagáin Heirloom Quest Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-of-the-cliffs-the-ocreagain-heirloom-quest/ Story Transcript: Ga: Bhí an ghaoth ag séideadh go láidir os cionn Aillte an Mhothair. En: The wind was blowing strongly over the Cliffs of Moher. Ga: Bhí an t-uisce ag preabadh suas i gcoinne na n-áillte móra. En: The water was splashing up against the large cliffs. Ga: Bhí Aoife agus Declan, beirt de mhuintir Uí Chreagáin, cruinnithe lena gclann. En: Aoife and Declan, both from the O'Creagáin family, were gathered with their family. Ga: Bhí áthas orthu a bheith le chéile. En: They were happy to be together. Ga: Ach ansin, thug Aoife faoi deara rud éigin. En: But then, Aoife noticed something. Ga: Ní raibh an seanfhéisteas a bhí mar oidhreacht an teaghlaigh i láthair. En: The old heirloom that was the family’s heritage was not present. Ga: Bhí sé imithe. En: It was gone. Ga: Bhí ceann de lucht na clainne á iompar i rith na hócáide, ach anois, ní raibh sé le feiceáil. En: Someone in the family had been wearing it during the occasion, but now, it was nowhere to be seen. Ga: Thosaigh Aoife agus Declan ag cuardach go faíoch. En: Aoife and Declan began searching frantically. Ga: "Caithfimid é a fháil," a dúirt Aoife, a súile lán le buairt. En: "We must find it," said Aoife, her eyes full of worry. Ga: Bhí sé an-tábhachtach. En: It was very important. Ga: Go tobann, chonaic Declan rud aisteach. En: Suddenly, Declan noticed something strange. Ga: Bhí siombailí seanda greanta ar na carraigeacha. En: Ancient symbols were carved into the rocks. Ga: Chomh fada agus is eol dóibh, ní raibh siad ann roimhe seo. En: As far as they knew, they had never been there before. Ga: Bhí siad mistéireach agus scanrúil. En: They were mysterious and frightening. Ga: Lean siad na siombailí tríd na bailte oidhreachtaí. En: They followed the symbols through the heritage towns. Ga: Bhí an ghrian ag dul faoi anois, agus bhí orlach de dhorcha ag scaipeadh ar an spéir. En: The sun was setting now, and an inch of darkness was spreading across the sky. Ga: Tháinig siad go dtí áit chiúin. En: They arrived at a quiet place. Ga: Bhí balla cloch ann le siombailí níos soiléire fós. En: There was a stone wall with even clearer symbols. Ga: D'fhéach Declan ar Aoife. En: Declan looked at Aoife. Ga: "Cad atá siadsan ag insint dúinn? En: "What are they telling us?" Ga: " a d'fhiafraigh Aoife go ciúin. En: Aoife asked quietly. Ga: Shocraigh siad leanúint ar aghaidh. En: They decided to continue. Ga: Go tobann, chuala siad glór aisteach. En: All of a sudden, they heard a strange sound. Ga: Bhí sé cosúil le caoineadh na gaoithe, ach cinnte go raibh brí leis. En: It was like the wind's cry, but it definitely had meaning. Ga: Lean siad an fuaim go dtí go bhfuaireadar doras folaithe i leithéid de charraig. En: They followed the sound until they found a hidden door in a rock. Ga: Bhí eagla orthu, ach bhí a fhios acu go gcaithfeadh siad dul isteach. En: They were scared, but they knew they had to go inside. Ga: Sa dorchla doshamhlaithe seo, bhí seomra beag lit le tóirsí. En: In this unimaginable corridor, there was a small room lit by torches. Ga: Bhí sean-leabhar ar an tábla. En: There was an old book on the table. Ga: Thóg Declan é suas go cúramach, agus chuir Aoife a lámh ar a ghualainn chun tacaíocht a thabhairt dó. En: Declan picked it up carefully, and Aoife placed her hand on his shoulder to support him. Ga: Bhí an leabhar lán le pictiúir agus siombailí. En: The book was full of pictures and symbols. Ga: “Seo an eochair,” a dúirt Declan. En: “This is the key,” said Declan. Ga: D'oscail sé leathanach áirithe agus ann, thit amach geatairín beag a bhí ceilte sa teideal. En: He opened a particular page and there, a small key hidden in the title fell out. Ga: Luig sé go néata isteach i nglais eile ar bhalla timpeall an tseomra. En: It fit neatly into another lock on the wall around the room. Ga: Conas a bhí an ghlais chomh maith sin doimhne? En: How was the lock so deeply placed? Ga: Le guth comhráite d'éirigh an doras ar thaobh an bhalla. En: With the sound of gears moving, the door on the side of the wall opened. Ga: Sa chúinne an tseomra nua fuair siad an t-oidhreacht caillte. En: In the corner of the new room, they found the lost heirloom. Ga: Bhí cuma álainn air, soilseach, úrnua. En: It looked beautiful, shining, brand new. Ga: Ach ní raibh ach rian amháin eile acu. En: But there was just one more clue. Ga: Bhí litir laistigh. En: There was a letter inside. Ga: Léigh Aoife í go han-bhog. En: Aoife read it very softly. Ga: "A dhaoine na ham seo, tá sé seo, tré Eoghain Mhóir, seachadta daoibhse, chlann oidhreachta. En: "People of this time, this is, through Eoghan Mór, passed to you, the heritage family. Ga: Coimeád an t-oidhreacht seo go cúramach agus foscail í gach céad bliain, le céad na gaoithe. En: Keep this heirloom carefully and open it every hundred years, with the turn of the wind." Ga: "Bhí Declan agus Aoife fós ar theirseach stairiúla. En: Declan and Aoife were still on a historic threshold. Ga: Bhí sí sásta. En: They were happy. Ga: Bhí an t-oidhreacht acu arís. En: They had the heirloom again. Ga: A dhúnadh ar an aistear seo, d'fhéadfadh siad suí go bródúil sa mbliain 100 eile. En: Having concluded this journey, they could proudly sit for another hundred years. Vocabulary Words: - blowing: séideadh - cliffs: áillte - splashing: preabadh - heirloom: seanfhéisteas - heritage: oidhreacht - frantically: faíoch - worry: buairt - ancient: seanda - carved: greanta - mysterious: mistéireach - frightening: scanrúil - inch: orlach - darkness: dorcha - quiet: ciúin - symbols: siombailí - support: tacaíocht - key: eochair - lock: ghlais - gears: guth comhráite - corridor: dorchla - torches: tóirsí - hidden: ceilte - rock: carraigeacha - brand new: úrnua - softly: go han-bhog - clue: rian - threshold: theirseach - journey: aisteacht - gathered: cruinnithe - cry: caoineadh
  Played 16m 41s
 • The Night Magic Returned: Rediscovering the Cliffs of Moher

  12 JUN 2024 · Fluent Fiction - Irish: The Night Magic Returned: Rediscovering the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-night-magic-returned-rediscovering-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: An oíche gheal ghealach, bhí Finnian, Maeve agus Ronan ar bharr na gCluasaí Moher. En: On a bright, moonlit night, Finnian, Maeve, and Ronan were at the top of the Cliffs of Moher. Ga: Bhí an gaoth á séideadh go bog, agus bhí an fharraige ag réabadh thíos thíos fúthu. En: The wind was blowing softly, and the sea was crashing far below them. Ga: Bhí sé aisteach mar bhí na marcanna ársa ar bhallaí na gcluasaí ag lonradh go dian. En: It was strange as the ancient markings on the cliffs' walls were glowing brightly. Ga: "Féach anseo! En: "Look here!" Ga: " arsa Finnian, ag síneadh a mhéar ar na soilse ag gealadh. En: said Finnian, pointing at the shining lights. Ga: "Tá sé dochreidte," arsa Maeve. En: "It's incredible," said Maeve. Ga: Bhí a súile ar leathadh agus í ag amharc ar na patrúin draíochta. En: Her eyes were wide as she gazed at the magical patterns. Ga: Bhí rud éigin draíochtúil faoin áit seo, rud éigin a thug cuireadh don smaointeoireacht faoi finscéalta caillte. En: There was something enchanted about this place, something that invited thoughts of lost legends. Ga: Rinne Ronan gáire beag. En: Ronan let out a small laugh. Ga: "Is dóigh liom go bhfuil an draíocht ag dúiseacht arís," ar seisean agus rinne sé céim ar aghaidh go cúramach. En: "I think the magic is awakening again," he said, stepping forward carefully. Ga: Bhí na triúr cairde ag teacht le chéile go minic chun taiscéalaíocht a dhéanamh ach ní fhaca siad aon rud mar seo riamh. En: The three friends often came together to explore, but they had never seen anything like this before. Ga: Bhí fhios acu gur scéalta d’aois iad, ach anois bhí na scéalta á dtiocfadh fíor. En: They knew these were old tales, but now the stories were coming true. Ga: "Oíche amháin, chuala mé faoi Finn McCool. En: "One night, I heard about Finn McCool. Ga: Bhí sé ag troid ollphéist anseo," arsa Maeve, a bhí go mór isteach sa stair. En: He fought a monster here," said Maeve, who was very interested in history. Ga: Thosaigh Ronan ag léamh na marcanna. En: Ronan began reading the markings. Ga: "Tá sean-insint anseo," ar seisean, "insint faoi dhraíocht a chosnaíonn an talamh seo. En: "There's an ancient story here," he said, "a story about magic that protects this land." Ga: "Go tobann, thosaigh an talamh ag creathadh go héadrom. En: Suddenly, the ground began to tremble lightly. Ga: Tháinig feidhm as na marcanna, agus thiontaigh boladh bias ailt i ngach áit. En: The markings came to life, and a smell of earthiness filled the air. Ga: Bhí lucháil ag an bhfarraige ar nós corrán draíochta. En: The sea was swirling like a magical cauldron. Ga: Bhí scanradh ar Finnian. En: Finnian was scared. Ga: "Cad atá ag tarlú? En: "What's happening?" Ga: " arsa sé go híseal. En: he whispered. Ga: "Tá rud éigin á éirí chun an saol nua," arsa Ronan go calma. En: "Something is rising into the new world," said Ronan calmly. Ga: "Níorínn chóir dalladh rómhór. En: "We mustn't be too blinded by it." Ga: "Chonaic siad scáth figiúirí. En: They saw shadowy figures. Ga: Bhí na scáthanna sin ag bogadh ar luas. En: These shadows were moving quickly. Ga: Bhí siad cosúil le sprites ard draíochta, bhí solas geal ina dtimpeall. En: They were like tall magical sprites, surrounded by a bright light. Ga: "Léiríonn na scáthanna cosaint ársa," arsa Maeve. En: "The shadows represent ancient guardians," said Maeve. Ga: "Fáilte ó na hárdaigh. En: "Welcome from the heights." Ga: "Bhí na cairde trína chéile, ach thuig siad é seo mar thír na draíochta ag teacht ar ais. En: The friends were unsettled, but they understood this as the land of magic coming back. Ga: Bhí a fhios acu go mbeadh sé in ord diúscairt na mgcluasaí arís. En: They knew it would be important to respect the Cliffs again. Ga: Faoi dheireadh, stop gach gluaiseacht agus bhí na scáthanna imithe. En: Finally, all movement ceased, and the shadows disappeared. Ga: Tháinig ciúnas ar ais don áit, ach bhí an mhistéir neartaithe. En: Silence returned to the place, but the mystery was deepened. Ga: Bhí an draíocht ag múscailt leis an oíche. En: The magic was awakening with the night. Ga: D’fhill na cairde abhaile, go lán le scéalta nua agus tuiscint nua ar tháithí na gcluasaí Moher. En: The friends returned home, full of new stories and a renewed understanding of the Cliffs of Moher. Ga: Bhí fhios acu go mbeidh sin ina rúin acu, ach bhí siad sásta leis an eispéireas a bhí acu. En: They knew they would keep this as their secret but were happy with the experience they had. Ga: Tháinig deireadh leis an oíche sin ag gealadh le geall ar dhraíocht ársa, agus mhothaigh Finnian, Maeve agus Ronan gur cuid den áit dhraíochtúil, stairiúil iad féin anois. En: The night ended shining with a promise of ancient magic, and Finnian, Maeve, and Ronan felt as if they were now a part of this enchanted, historical place. Ga: Bhí a fhios acu, go deo, go raibh draíocht ar ais sna gcluasaí Moher. En: They knew, forevermore, that magic had returned to the Cliffs of Moher. Vocabulary Words: - moonlit: gheal ghealach - cliffs: cluasaí - blowing: á séideadh - crashing: réabadh - strange: aisteach - glowing: lonradh - incredible: do-chreidte - gazed: ag amharc - invited: thug cuireadh - enchanted: draíochtúil - tremble: creathadh - patterns: patrúin - markings: marcanna - legends: finscéalta - ancient: ársa - laugh: gáire - monster: ollphéist - swirling: lucháil - cauldron: corrán - shadowy: scáth - sprites: sprites - guardians: cosaint - heights: hárdaigh - earthiness: bias ailt - magical: draíocht - awakened: múscailt - respect: diúscairt - mystery: mistéir - ancient: ársa - understanding: tuiscint
  Played 16m 18s

Are you ready to supercharge your Irish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Irish listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Irish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Irish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Gaeltacht, Aran Islands, or Dingle Peninsula? Maybe you want to speak Irish with your grandparents from Galway?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background necessary to fully immerse yourself in regions where Irish is primarily spoken, such as Ireland and Northern Ireland. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Irish listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Feabhsaigh do chumas éisteachta le scéalta Gaeilge inniu!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search