Settings
Light Theme
Dark Theme
 • Crisis in Kraków: A Tale of Friendship and Survival

  17 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Crisis in Kraków: A Tale of Friendship and Survival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/crisis-in-krakow-a-tale-of-friendship-and-survival-2/ Story Transcript: Pl: Słońce świeciło nad Rynkiem Głównym w Krakowie. En: The sun was shining over the Main Square in Kraków. Pl: Tłumy ludzi spacerowały, podziwiając stare budynki i kramy z pamiątkami. En: Crowds of people were strolling, admiring the old buildings and souvenir stalls. Pl: Agnieszka i Mateusz stali przed Sukiennicami oglądając pokaz tradycyjnych tańców ludowych. En: Agnieszka and Mateusz were standing in front of the Cloth Hall, watching a performance of traditional folk dances. Pl: W tle można było usłyszeć melodię kapeli grającej na skrzypcach i bębnach. En: In the background, one could hear the melody of a band playing violins and drums. Pl: Nagle, Krzysztof, przyjaciel Agnieszki, zaczął ciężko oddychać. En: Suddenly, Krzysztof, Agnieszka's friend, started to breathe heavily. Pl: Jego twarz zrobiła się blada. En: His face turned pale. Pl: Agnieszka spojrzała na niego z niepokojem. En: Agnieszka looked at him worriedly. Pl: – Mateusz, coś się dzieje z Krzysztofem – powiedziała przerażona Agnieszka. En: "Mateusz, something's wrong with Krzysztof," said a frightened Agnieszka. Pl: Mateusz podszedł bliżej. En: Mateusz stepped closer. Pl: Zauważył, że Krzysztof trzyma się za klatkę piersiową i szuka trudno oddechu. En: He noticed that Krzysztof was clutching his chest and struggling to breathe. Pl: – To atak astmy – powiedział Mateusz. En: "It's an asthma attack," said Mateusz. Pl: – Musimy działać szybko. En: "We need to act fast." Pl: Agnieszka zaczęła panikować. En: Agnieszka began to panic. Pl: – Co mamy robić? En: "What should we do? Pl: Nie znam się na tym! En: I don't know anything about this!" Pl: – krzyknęła. En: she shouted. Pl: Mateusz wyciągnął telefon, aby wezwać pomoc. En: Mateusz pulled out his phone to call for help. Pl: W międzyczasie powiedział Agnieszce, aby poszukała inhalatora Krzysztofa w jego plecaku. En: Meanwhile, he told Agnieszka to look for Krzysztof's inhaler in his backpack. Pl: Agnieszka szybko przeszukiwała plecak, aż znalazła mały niebieski inhalator. En: Agnieszka quickly searched through the backpack until she found a small blue inhaler. Pl: Krzysztof, z trudem oddychając, wziął inhalator i zaczął go używać. En: Krzysztof, with difficulty breathing, took the inhaler and started using it. Pl: Powoli jego oddech się uspokoił. En: Slowly, his breathing calmed down. Pl: Tłum zebrał się wokół nich, ale na szczęście sytuacja już była pod kontrolą. En: A crowd had gathered around them, but fortunately, the situation was under control. Pl: – Dzięki, Agnieszka – powiedział Krzysztof słabym głosem, kiedy Mateusz skończył rozmowę z pogotowiem. En: "Thanks, Agnieszka," said Krzysztof weakly when Mateusz finished the call with the ambulance. Pl: – Nic nie szkodzi. En: "No problem. Pl: Jak się czujesz? En: How are you feeling?" Pl: – zapytała Agnieszka, nadal zaniepokojona. En: asked Agnieszka, still concerned. Pl: – Już lepiej. En: "Better now. Pl: Dzięki wam – odpowiedział Krzysztof, siadając na ławeczce pod Sukiennicami. En: Thanks to you," replied Krzysztof, sitting on a bench in front of the Cloth Hall. Pl: – Trzeba bardziej uważać. En: "I need to be more careful." Pl: Niedaleko słychać było aplauz, ludzie cieszyli się z zakończonego pokazu tańca. En: Nearby, applause could be heard, as people enjoyed the conclusion of the dance performance. Pl: Agnieszka i Mateusz odetchnęli z ulgą, ciesząc się, że sytuacja się uspokoiła. En: Agnieszka and Mateusz sighed with relief, happy that the situation had calmed down. Pl: Choć pokaz już się skończył, wiedzieli, że najważniejsze jest zdrowie ich przyjaciela. En: Although the show had ended, they knew the most important thing was their friend's health. Pl: Kilka minut później pojawiła się karetka. En: A few minutes later, the ambulance arrived. Pl: Ratownicy sprawdzili stan Krzysztofa. En: The paramedics checked Krzysztof's condition. Pl: Stwierdzili, że inhalator zadziałał, ale dobrze, że zostanie przewieziony do szpitala na dalsze badania. En: They confirmed the inhaler worked, but advised it was good he was being taken to the hospital for further examination. Pl: Agnieszka i Mateusz odprowadzili go do ambulansu, trzymając się za ręce, ciesząc się, że wszystko skończyło się dobrze. En: Agnieszka and Mateusz accompanied him to the ambulance, holding hands, relieved that everything turned out well. Pl: Kiedy karetka zniknęła za rogiem, oboje spojrzeli na siebie w milczeniu. En: When the ambulance disappeared around the corner, both looked at each other in silence. Pl: Wtedy Agnieszka powiedziała cicho: – Czasem trzeba być gotowym na wszystko, nawet na Rynku Głównym. En: Then Agnieszka quietly said: "Sometimes you have to be ready for anything, even in the Main Square." Pl: Mateusz przytaknął i zaczęli powoli wracać do swoich obowiązków, dziękując losowi, że byli na tyle szybcy i zorganizowani, aby pomóc przyjacielowi. En: Mateusz nodded, and they slowly started to return to their tasks, grateful that they had been quick and organized enough to help their friend. Pl: I tak dzień, który miał być zwykłą wizytą w centrum Krakowa, stał się ważną lekcją o przyjaźni i gotowości do niesienia pomocy. En: And so, a day that was supposed to be an ordinary visit to the center of Kraków turned into an important lesson about friendship and readiness to help. Vocabulary Words: - shining: świeciło - crowds: tłumy - strolling: spacerowały - admiring: podziwiając - souvenir stalls: kramy z pamiątkami - performance: pokaz - folk dances: tańców ludowych - melody: melodię - band: kapeli - violins: skrzypce - drums: bębny - started to breathe heavily: zaczął ciężko oddychać - pale: blada - worriedly: z niepokojem - frightened: przerażona - clutching: trzymając się - chest: klatkę piersiową - panicked: zaczęła panikować - ambulance: karetka - inhaler: inhalator - backpack: plecak - applause: aplauz - paramedics: ratownicy - examination: badania - breathing calmed down: oddech się uspokoił - concerned: zaniepokojona - situation was under control: sytuacja była pod kontrolą - lesson: lekcją - important: ważną - relief: ulgą
  18m 17s
 • Unveiling Hidden Secrets: An Adventure Inside Wawel Castle

  16 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Unveiling Hidden Secrets: An Adventure Inside Wawel Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unveiling-hidden-secrets-an-adventure-inside-wawel-castle/ Story Transcript: Pl: Na szczycie Wawelu świeci słońce. En: On the summit of Wawel, the sun is shining. Pl: Krzysztof, Agnieszka i Marek idą wzdłuż starych murów. En: Krzysztof, Agnieszka, and Marek walk along the old walls. Pl: Są przyjaciółmi od dzieciństwa. En: They have been friends since childhood. Pl: Dziś zwiedzają Zamek Królewski na Wawelu. En: Today, they are touring the Royal Castle on Wawel Hill. Pl: - To miejsce jest piękne! En: - This place is beautiful! Pl: - mówi Agnieszka z zachwytem. En: - says Agnieszka with amazement. Pl: Krzysztof się uśmiecha. En: Krzysztof smiles. Pl: - Tak, zawsze chciałem tu być. En: - Yes, I’ve always wanted to be here. Pl: Zamek jest pełen historii. En: The castle is full of history. Pl: Wchodzą do głównego wejścia. En: They enter through the main entrance. Pl: Przewodnik, pani Basia, czeka na nich z uśmiechem. En: The guide, Ms. Basia, is waiting for them with a smile. Pl: - Witam! En: - Welcome! Pl: Dziś zobaczymy komnaty królewskie i kaplicę. En: Today we will see the royal chambers and the chapel. Pl: Proszę za mną. En: Please follow me. Pl: Idą przez szerokie korytarze. En: They walk through wide corridors. Pl: Ściany mają wzory i obrazy dawnych królów. En: The walls have patterns and paintings of ancient kings. Pl: Przewodnik opowiada historię każdego pomieszczenia. En: The guide tells the history of each room. Pl: Krzysztof jest zafascynowany. En: Krzysztof is fascinated. Pl: - Marek, czy wiesz, że tutaj mieszkał król Zygmunt Stary? En: - Marek, did you know that King Sigismund the Old lived here? Pl: - Naprawdę? En: - Really? Pl: - Marek podnosi brwi. En: - Marek raises his eyebrows. Pl: - To niesamowite! En: - That's incredible! Pl: Wchodzą do wielkiej sali. En: They enter a large hall. Pl: Kaplica błyszczy złotem. En: The chapel glimmers with gold. Pl: Marek zauważa coś dziwnego. En: Marek notices something strange. Pl: - Co to za drzwi? En: - What is that door? Pl: Pani Basia przystaje. En: Ms. Basia stops. Pl: - To są drzwi do ukrytej komnaty. En: - Those are the doors to a hidden chamber. Pl: Tylko nieliczni o niej wiedzą. En: Only a few know about it. Pl: Krzysztof i Agnieszka patrzą z zaciekawieniem. En: Krzysztof and Agnieszka look with curiosity. Pl: - Czy możemy tam wejść? En: - Can we go in there? Pl: - pyta Agnieszka. En: - asks Agnieszka. Pl: Pani Basia kiwa głową. En: Ms. Basia nods. Pl: - Dziś macie szczęście. En: - Today you are lucky. Pl: Zapraszam. En: Come on in. Pl: Wchodzą do małej, ciemnej komnaty. En: They enter a small, dark chamber. Pl: Na środku stoi stary stół. En: In the center stands an old table. Pl: Są na nim stare pergaminy. En: On it are ancient parchments. Pl: - To tajemnicze dokumenty królewskie. En: - These are mysterious royal documents. Pl: Legendy mówią, że mają ukrytą moc - mówi pani Basia tajemniczo. En: Legends say they possess hidden power - Ms. Basia says mysteriously. Pl: Krzysztof podchodzi bliżej. En: Krzysztof steps closer. Pl: Widzi na jednym z pergaminów dziwne symbole. En: He sees strange symbols on one of the parchments. Pl: - Może to jest jakiś ukryty skarb? En: - Maybe this is some kind of hidden treasure? Pl: - mówi z podekscytowaniem. En: - he says excitedly. Pl: Agnieszka śmieje się. En: Agnieszka laughs. Pl: - Może, ale najpierw musimy zrozumieć znaczenie tych symboli. En: - Maybe, but first, we need to understand the meaning of these symbols. Pl: Przez resztę dnia analizują pergaminy. En: For the rest of the day, they analyze the parchments. Pl: Pomogają sobie nawzajem. En: They help each other out. Pl: Krzysztof znajduje zapis daty. En: Krzysztof finds a date record. Pl: Marek zauważa różne podpisy. En: Marek notices various signatures. Pl: Agnieszka odczytuje kilka słów. En: Agnieszka deciphers a few words. Pl: Pod koniec dnia pani Basia mówi: - Kochani, wasz czas się kończy. En: At the end of the day, Ms. Basia says: - Dear ones, your time is up. Pl: Musimy zamknąć zamek. En: We have to close the castle. Pl: - To była niesamowita przygoda - mówi Krzysztof. En: - This was an amazing adventure - says Krzysztof. Pl: - Musimy tu wrócić. En: - We must come back here. Pl: - Tak, mamy jeszcze wiele do odkrycia! En: - Yes, we have much more to discover! Pl: - dodaje Marek. En: - adds Marek. Pl: Razem wychodzą z zamku. En: Together they leave the castle. Pl: Ciemność zapada nad Wawelem. En: Darkness falls over Wawel. Pl: Wszyscy trzymają pergaminy blisko serca. En: Everyone holds the parchments close to their hearts. Pl: Wiedzą, że wrócą i odkryją więcej tajemnic. En: They know they will return and uncover more secrets. Pl: I tak, radośni i pełni nadziei, wracają do domu, planując kolejną wizytę w zamku. En: And so, joyful and full of hope, they return home, planning their next visit to the castle. Pl: Ich przygoda trwa dalej. En: Their adventure continues. Pl: Koniec. En: The end. Vocabulary Words: - summit: szczyt - shining: świeci - walls: mury - touring: zwiedzają - amazement: zachwytem - entrance: wejście - waiting: czeka - guide: przewodnik - chambers: komnaty - chapel: kaplica - patterns: wzory - paintings: obrazy - kings: królów - fascinated: zafascynowany - raises: podnosi - eyebrows: brwi - hidden: ukryta - chamber: komnata - curiosity: zaciekawieniem - glimmers: błyszczy - ancient: starych - parchments: pergaminy - mysterious: tajemnicze - symbols: symbole - excitedly: z podekscytowaniem - analyze: analizują - signatures: podpisy - deciphers: odczytuje - adventure: przygoda - discover: odkrycia
  18m 32s
 • From Kraków's Cafe to Exam Triumph: A Student Journey

  15 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: From Kraków's Cafe to Exam Triumph: A Student Journey Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-krakows-cafe-to-exam-triumph-a-student-journey/ Story Transcript: Pl: Kraków, piękne i historyczne miasto, tętniło życiem na Rynku Głównym. En: Kraków, a beautiful and historic city, was bustling with life in the Main Square. Pl: Słońce świeciło jasno, a turyści z całego świata podziwiali zabytki. En: The sun shone brightly, and tourists from all over the world admired the monuments. Pl: W kawiarni przy Sukiennicach siedzieli Anna, Marek i Kasia. En: Anna, Marek, and Kasia were sitting at a cafe near the Cloth Hall. Pl: Byli studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. En: They were students at the Jagiellonian University. Pl: Anna miała blond włosy i okulary. En: Anna had blonde hair and glasses. Pl: Była zawsze przygotowana i sumienna. En: She was always prepared and diligent. Pl: Marek, wysoki i ciemnowłosy, był trochę roztrzepany, ale bardzo inteligentny. En: Marek, tall and dark-haired, was a bit scatterbrained but very intelligent. Pl: Kasia, z krótkimi rudymi włosami, była pełna energii i pomysłów. En: Kasia, with short red hair, was full of energy and ideas. Pl: Zbliżał się ważny egzamin. En: A crucial exam was approaching. Pl: To był egzamin, który musieli zdać, aby ukończyć semestr. En: It was the exam they needed to pass in order to complete the semester. Pl: Anna miała notatki piętrzące się przed sobą. En: Anna had notes piled up in front of her. Pl: Marek próbował rozwiązać skomplikowaną matematykę, a Kasia czytała podręcznik z historii. En: Marek was trying to solve complex mathematics, and Kasia was reading a history textbook. Pl: - Musimy się skupić - powiedziała Anna, spoglądając na swoich przyjaciół. En: "We need to focus," Anna said, looking at her friends. Pl: - Tak, ale potrzebuję przerwy - odpowiedział Marek, odchylając się na krześle. En: "Yes, but I need a break," replied Marek, leaning back in his chair. Pl: - Może pójdziemy na spacer po Rynku? En: "Maybe we should take a walk around the Square?" Pl: - zaproponowała Kasia. En: Kasia suggested. Pl: - Chwila świeżego powietrza nam pomoże. En: "A bit of fresh air will do us good." Pl: Wyszli z kawiarni i zaczęli przechadzkę. En: They left the cafe and started strolling. Pl: Przechodzili obok bazyliki Mariackiej, gdzie codziennie w południe trębacz gra hejnał. En: They walked by St. Mary's Basilica, where every day at noon, a trumpeter plays the hejnał. Pl: Podziwiali gołębie latające nad placem i kolorowe kamienice. En: They admired the pigeons flying over the square and the colorful townhouses. Pl: - Teraz czuję się lepiej - powiedział Marek po kilku minutach spaceru. En: "Now I feel better," Marek said after a few minutes of walking. Pl: - Mogę znowu się uczyć. En: "I can study again." Pl: Wracając do kawiarni, usiedli z determinacją. En: Returning to the cafe, they sat down with determination. Pl: Anna przejrzała swoje notatki, a Marek i Kasia zaczęli dyskutować trudne tematy. En: Anna reviewed her notes, and Marek and Kasia began discussing difficult topics. Pl: - Myślę, że teraz to rozumiem - powiedziała Kasia po godzinie intensywnej pracy. En: "I think I understand it now," Kasia said after an hour of intense work. Pl: - Świetnie! En: "Great!" Pl: - odpowiedział Marek, uśmiechając się. En: Marek replied, smiling. Pl: Dzień egzaminu nadszedł szybko. En: The exam day arrived quickly. Pl: Wszyscy byli zestresowani, ale wiedzieli, że zrobili wszystko, co w ich mocy. En: Everyone was stressed but knew they had done everything they could. Pl: Po egzaminie spotkali się znowu na Rynku. En: After the exam, they met again in the Square. Pl: Tym razem ich twarze były pełne ulgi. En: This time, their faces were full of relief. Pl: - Udało nam się - powiedziała Anna, uśmiechając się szeroko. En: "We did it," Anna said, smiling broadly. Pl: - Naprawdę? En: "Really?" Pl: - zapytał Marek z niedowierzaniem. En: Marek asked in disbelief. Pl: - Tak, na pewno - potwierdziła Kasia. En: "Yes, definitely," Kasia confirmed. Pl: - Wykonaliśmy świetną robotę. En: "We did a fantastic job." Pl: Trzymali się za ręce i świętowali swój sukces, decydując się na ciastka i kawę w ulubionej kawiarni. En: They held hands and celebrated their success, deciding on cakes and coffee at their favorite cafe. Pl: W ten sposób nasi trzej przyjaciele nauczyli się, że ciężka praca i współpraca zawsze przynoszą owoce. En: In this way, our three friends learned that hard work and cooperation always pay off. Pl: Kraków, z jego magią i historią, stał się dla nich miejscem, gdzie osiągnęli swój pierwszy duży sukces. En: Kraków, with its magic and history, became the place where they achieved their first major success. Vocabulary Words: - bustling: tętniące - monuments: zabytki - diligent: sumienna - scatterbrained: roztrzepany - approaching: zbliżał się - complex: skomplikowaną - suggested: zaproponowała - strolling: przechadzkę - reviewed: przejrzała - determination: determinacją - difficult: trudne - topics: tematy - intense: intensywnej - discussing: dyskutować - stressed: zestresowani - relief: ulgi - disbelief: niedowierzaniem - confirmed: potwierdziła - celebrated: świętowali - learned: nauczyli się - cooperation: współpraca - caused: przynoszą - magic: magią - energy: energii - ideas: pomysłów - semester: semestr - pigeons: gołębie - townhouses: kamienice - favorite: ulubiona - exam: egzamin
  17m 13s
 • From Tourists to Guides: A Day of Medieval Fun in Krakow

  14 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: From Tourists to Guides: A Day of Medieval Fun in Krakow Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-tourists-to-guides-a-day-of-medieval-fun-in-krakow/ Story Transcript: Pl: Na Rynku Głównym w Krakowie zawsze było tłoczno. En: In the Main Market Square in Krakow, it was always crowded. Pl: Marzena i Wojtek, para z Warszawy, postanowili spędzić tam weekend. En: Marzena and Wojtek, a couple from Warsaw, decided to spend the weekend there. Pl: Była sobota rano, a słońce świeciło jasno. En: It was Saturday morning, and the sun was shining brightly. Pl: Rynek był pełen turystów i sprzedawców. En: The square was full of tourists and vendors. Pl: Marzena i Wojtek spacerowali, podziwiając piękną architekturę. En: Marzena and Wojtek walked around, admiring the beautiful architecture. Pl: Nagle zauważyli grupę ludzi ubranych w średniowieczne stroje. En: Suddenly, they noticed a group of people dressed in medieval costumes. Pl: Grupa wydawała się przygotowywać do jakiegoś wydarzenia. En: The group seemed to be preparing for some event. Pl: Marzena była ciekawa co się dzieje, więc pytali kogoś z grupy. En: Marzena was curious about what was happening, so they asked someone from the group. Pl: Mężczyzna w zbroi powiedział im, że to rekonstrukcja historyczna. En: A man in armor told them it was a historical reenactment. Pl: Poprosił ich, żeby się przyłączyli, bo brakowało mu pary. En: He asked them to join because he was missing a couple. Pl: Marzena i Wojtek zgodzili się, myśląc, że to świetna zabawa. En: Marzena and Wojtek agreed, thinking it would be great fun. Pl: Założyli stare, kolorowe stroje i dołączyli do grupy. En: They put on old, colorful costumes and joined the group. Pl: Nie minęło dużo czasu, gdy nagle ktoś z grupy mylnie wziął ich za przewodników. En: It didn't take long before someone from the group mistakenly took them for guides. Pl: Turyści patrzyli na Marzenę i Wojtka, czekając na ciekawostki o Krakowie. En: Tourists looked at Marzena and Wojtek, waiting for interesting facts about Krakow. Pl: Marzena i Wojtek poczuli, że muszą coś zrobić. En: Marzena and Wojtek felt they had to do something. Pl: Zaczęli wymyślać historie na poczekaniu. En: They started making up stories on the spot. Pl: "Te budynki zbudował król Kazimierz, który uwielbiał czekoladę," mówiła Marzena, gestykulując w stronę kamienic. En: "These buildings were built by King Kazimierz, who loved chocolate," said Marzena, gesticulating towards the townhouses. Pl: Turyści zaśmiali się, ale słuchali z zainteresowaniem. En: The tourists laughed but listened with interest. Pl: "Kazimierz lubił też jeździć na jednorożcu," dodał Wojtek, wskazując na figurę konia. En: "Kazimierz also liked to ride a unicorn," added Wojtek, pointing to a horse statue. Pl: Publiczność śmiała się głośno, myśląc, że są na najbardziej nietypowym tourze w swoim życiu. En: The audience laughed loudly, thinking they were on the most unusual tour of their lives. Pl: Przez godzinę Marzena i Wojtek opowiadali coraz to śmieszniejsze historie. En: For an hour, Marzena and Wojtek told increasingly funny stories. Pl: "To właśnie tutaj smok wawelski nauczył się tańczyć poloneza," powiedział Wojtek, udając taniec. En: "It was right here that the Wawel Dragon learned to dance the polonaise," said Wojtek, pretending to dance. Pl: W końcu rekonstrukcja się zakończyła, a Marzena i Wojtek oddali swoje stroje. En: Finally, the reenactment ended, and Marzena and Wojtek returned their costumes. Pl: Turyści podeszli do nich i dziękowali za zabawną wycieczkę. En: Tourists approached them and thanked them for the entertaining tour. Pl: Ktoś nawet chciał zrobić zdjęcie. En: Someone even wanted to take a picture. Pl: "Teraz mamy wspomnienia na całe życie," powiedziała Marzena do Wojtka. En: "Now we have memories for a lifetime," Marzena said to Wojtek. Pl: "I kto by pomyślał, że zostaniemy przewodnikami?" En: "And who would have thought we’d become guides?" Pl: Gdy wracali do swojego hotelu, Wojtek dodał: "Kraków jest pełen niespodzianek. En: As they headed back to their hotel, Wojtek added, "Krakow is full of surprises. Pl: Może kiedyś wrócimy tu jako prawdziwi przewodnicy." En: Maybe someday we'll come back as real guides." Pl: I tak Marzena i Wojtek zakończyli swój wyjątkowy dzień na Rynku Głównym, pełen śmiechu i nowych doświadczeń. En: And so Marzena and Wojtek ended their unique day at the Main Market Square, full of laughter and new experiences. Pl: W weekendowej wycieczce odnaleźli nowe hobby i jeszcze bardziej pokochali Kraków. En: In their weekend trip, they found a new hobby and fell even more in love with Krakow. Vocabulary Words: - crowded: tłoczno - shining: świeciło - vendors: sprzedawców - admiring: podziwiając - architecture: architekturę - noticed: zauważyli - medieval: średniowieczne - event: wydarzenia - armor: zbroi - reenactment: rekonstrukcja - colorful: kolorowe - mistakenly: mylnie - gesticulating: gestykulując - unicorn: jednorożcu - statue: figury - audience: publiczność - horse: konia - increasingly: coraz to - pretending: udając - dance: tańczyć - polonaise: poloneza - entertaining: zabawną - memories: wspomnienia - lifetime: całe życie - guides: przewodnikami - surprises: niespodzianek - headed: wracali - hotel: hotelu - experiences: doświadczeń - group: grupa
  16m 6s
 • Mystery in Zakopane: The Night the Statue Vanished

  13 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Mystery in Zakopane: The Night the Statue Vanished Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-in-zakopane-the-night-the-statue-vanished/ Story Transcript: Pl: W środku nocy, gdy Zakopane spało, wydarzyło się coś niezwykłego. En: In the middle of the night, while Zakopane was asleep, something extraordinary happened. Pl: Zniknęła słynna statua ze skweru w centrum miasta. En: The famous statue from the square in the city center disappeared. Pl: Mieszkańcy byli w szoku. En: The residents were in shock. Pl: Jak to możliwe? En: How was this possible? Pl: Statua była bardzo ciężka. En: The statue was very heavy. Pl: Kto mógł ją zabrać? En: Who could have taken it? Pl: Zofia, Krzysztof i Magda bardzo lubili spędzać czas przy tej rzeźbie. En: Zofia, Krzysztof, and Magda loved spending time by that sculpture. Pl: Często siadali na ławce obok i podziwiali piękno miasta. En: They often sat on the bench next to it and admired the city's beauty. Pl: Tego poranka jednak, zobaczyli puste miejsce. En: But that morning, they saw an empty spot. Pl: – Co się stało? – zapytała Zofia. En: – What happened? – asked Zofia. Pl: – Nie wiem. To niemożliwe, żeby ktoś zabrał statuę – odpowiedział Krzysztof. En: – I don't know. It's impossible for someone to have taken the statue – replied Krzysztof. Pl: – Musimy coś zrobić – dodała Magda. En: – We must do something – added Magda. Pl: Postanowili działać. En: They decided to take action. Pl: Najpierw poszli do burmistrza. En: First, they went to the mayor. Pl: Burmistrz również nie miał pojęcia, co się wydarzyło. En: The mayor also had no idea what had occurred. Pl: Poprosił policję o pomoc, ale to nie była zwykła kradzież. En: He asked the police for help, but this was no ordinary theft. Pl: Nie było śladów włamania ani dowodów. En: There were no signs of break-in or evidence. Pl: Zofia miała jednak pomysł. En: However, Zofia had an idea. Pl: – Może ktoś w nocy widział coś dziwnego? – zaproponowała. En: – Maybe someone saw something strange at night? – she suggested. Pl: Trio postanowiło przejść się po mieście i pytać ludzi. En: The trio decided to walk around the town and ask people. Pl: Po kilku godzinach poszukiwań znaleźli starszego mężczyznę, pana Jana. En: After a few hours of searching, they found an older man, Mr. Jan. Pl: – Widziałem nocą ciężarówkę. Była cicha, ale duża – powiedział pan Jan. En: – I saw a truck at night. It was quiet, but large – Mr. Jan said. Pl: Zaskoczeni, zdecydowali się śledzić ten trop. En: Surprised, they decided to follow this lead. Pl: Poszli ulicą, którą wskazał mężczyzna. En: They went down the street that the man pointed out. Pl: Po drodze zobaczyli ślady opon na ziemi. En: Along the way, they saw tire tracks on the ground. Pl: Prowadziły one do starej fabryki na obrzeżach miasta. En: They led to an old factory on the outskirts of the city. Pl: – Może tutaj ukryto statuę? – zapytała Magda. En: – Maybe the statue is hidden here? – asked Magda. Pl: Podkradli się cicho do fabryki. En: They quietly sneaked up to the factory. Pl: Drzwi były uchylone. En: The doors were ajar. Pl: W środku zobaczyli ogromną, przykrytą płachtą rzecz. En: Inside, they saw a huge object covered with a tarp. Pl: – To ona! – zawołał Krzysztof. En: – That's it! – shouted Krzysztof. Pl: W tym momencie usłyszeli kroki. En: At that moment, they heard footsteps. Pl: Szybko ukryli się za maszynami. En: They quickly hid behind the machines. Pl: Dwóch mężczyzn weszło do hali. En: Two men entered the hall. Pl: – Musimy szybko przenieść statuę dalej, zanim ktoś ją znajdzie – powiedział jeden z nich. En: – We need to move the statue further before someone finds it – said one of them. Pl: Zofia, Krzysztof i Magda wiedzieli, że muszą działać szybko. En: Zofia, Krzysztof, and Magda knew they had to act quickly. Pl: Zadzwonili na policję i czekali. En: They called the police and waited. Pl: Policja przyjechała po kilku minutach. En: The police arrived within minutes. Pl: Złapali złodziei na gorącym uczynku. En: They caught the thieves red-handed. Pl: Statua wróciła na swoje miejsce na skwerze w Zakopanem. En: The statue was returned to its place in the square in Zakopane. Pl: Mieszkańcy byli wdzięczni Zofii, Krzysztofowi i Magdzie za ich odwagę i determinację. En: The residents were grateful to Zofia, Krzysztof, and Magda for their courage and determination. Pl: – Teraz ta statua będzie miała nową historię – powiedziała Zofia. En: – Now this statue will have a new story – said Zofia. Pl: I tak Zakopane znów było spokojne, a mieszkańcy mogli cieszyć się pięknem swojego miasta. En: And so Zakopane was peaceful once again, and the residents could enjoy the beauty of their city. Vocabulary Words: - extraordinary: niezwykłego - disappeared: zniknęła - residents: mieszkańcy - shocked: w szoku - sculpture: rzeźbie - admired: podziwiali - bench: ławce - suggested: zaproponowała - thieves: złodziei - determination: determinację - courage: odwagę - occurred: wydarzyło - mayor: burmistrza - searching: poszukiwań - tire tracks: ślady opon - pointed out: wskazał - tarp: płachtą - footsteps: kroki - snuck: podkradli się - ajar: uchylone - hidden: ukryto - factory: fabryki - evidence: dowodów - break-in: włamania - lead: trop - returned: wróciła - square: skwerze - leftovers: resztki - trio: trio - red-handed: na gorącym uczynku
  17m 7s
 • Katarzyna's Secret: Unveiling Zakopane's Hidden Legacy

  12 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Katarzyna's Secret: Unveiling Zakopane's Hidden Legacy Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/katarzynas-secret-unveiling-zakopanes-hidden-legacy/ Story Transcript: Pl: Katarzyna stała na progu staroświeckiej chaty swoich dziadków w Zakopanem. En: Katarzyna stood on the threshold of her grandparents' old-fashioned cottage in Zakopane. Pl: Góry okalały ją jak kołnierz ciepłego futra, a stary dach skrzypiał pod naporem wiatru. En: The mountains encircled her like the collar of a warm fur coat, and the old roof creaked under the pressure of the wind. Pl: Podeszła do starej skrzypiącej podłogi. En: She approached the old squeaky floor. Pl: Wszędzie pachniało drewnem i pieczonym chlebem. En: The scent of wood and freshly baked bread filled the air. Pl: Katarzyna zaczęła sprzątać. En: Katarzyna began to clean. Pl: Pewnego dnia odkryła dziwne drzwiczki pod dywanem w salonie. En: One day, she discovered a strange small door under the living room carpet. Pl: Zastanawiała się, dokąd prowadzą. En: She wondered where it led. Pl: Otworzyła je z trudem. En: She opened it with difficulty. Pl: Za drzwiczkami były małe schody. En: Behind the door were small stairs. Pl: Schodziła po nich powoli, a każde jej kroki echem wypełniały ciszę. En: She descended them slowly, and each step echoed through the silence. Pl: Na końcu schodów znalazła starą, mroczną komnatę. En: At the bottom of the stairs, she found an old, dark chamber. Pl: Światło słabej żarówki oświetlało pomieszczenie. En: The dim light of a bulb illuminated the room. Pl: W kącie komnaty stała stara skrzynia. En: In the corner of the chamber stood an old chest. Pl: Katarzyna otworzyła ją i ujrzała stosy starych dzienników i dziwne, starożytne artefakty. En: Katarzyna opened it and saw piles of old journals and strange, ancient artifacts. Pl: Podniosła jeden z dzienników. En: She picked up one of the journals. Pl: Litery były wyblakłe, ale wciąż czytelne. En: The letters were faded but still legible. Pl: Były to zapiski jej dziadka. En: They were her grandfather's notes. Pl: "Dziadku, co tu chowałeś?" En: "Grandpa, what were you hiding here?" Pl: – powiedziała cicho do siebie. En: she whispered to herself. Pl: Kolejne kartki dziennika odkrywały historię Zakopanego i dziwnych zdarzeń z przeszłości. En: The next pages of the journal revealed the history of Zakopane and strange events from the past. Pl: Jedna notatka była szczególnie interesująca. En: One note was particularly interesting. Pl: Dziadek pisał o ukrytym skarbie i starożytnym kamieniu z tajemniczą mocą. En: Her grandfather wrote about a hidden treasure and an ancient stone with mysterious power. Pl: Katarzyna była zafascynowana. En: Katarzyna was fascinated. Pl: Nagle zrozumiała, że te rzeczy miały znaczenie. En: Suddenly, she realized these things had significance. Pl: Kolejne dni spędziła na czytaniu. En: She spent the next days reading. Pl: Każdy tom odkrywał coś nowego. En: Each volume revealed something new. Pl: Wszystkie artefakty miały wspólny temat – ochronę Zakopanego przed złymi mocami. En: All the artifacts had a common theme—protecting Zakopane from evil forces. Pl: Katarzyna była zdumiona i zafascynowana. En: Katarzyna was amazed and fascinated. Pl: Dziadek był bohaterem. En: Her grandfather was a hero. Pl: Pewnego dnia odkryła kamień, o którym pisał dziadek. En: One day, she found the stone her grandfather had written about. Pl: Kamień był mały, ale emanował dziwną energią. En: The stone was small but emanated a strange energy. Pl: Katarzyna poczuła, jakby ktoś ją obserwował. En: Katarzyna felt as if someone was watching her. Pl: Założyła kamień na szyję i poczuła przypływ siły. En: She put the stone around her neck and felt a surge of strength. Pl: Po tygodniach studiowania dzienników odkryła, jak używać kamienia. En: After weeks of studying the journals, she discovered how to use the stone. Pl: Miała go trzymać blisko serca i myśleć o bezpieczeństwie. En: She had to keep it close to her heart and think about safety. Pl: Pewnego dnia poczuła, że Zakopane było jej domem i że teraz ona była jego strażniczką. En: One day, she felt that Zakopane was her home and that now she was its guardian. Pl: Gdy wróciło lato, mieszkańcy Zakopanego cieszyli się piękną pogodą. En: When summer returned, the residents of Zakopane enjoyed the beautiful weather. Pl: Katarzyna stała na wzgórzu i patrzyła na górskie krajobrazy. En: Katarzyna stood on a hill and looked at the mountainous landscapes. Pl: Wiedziała, że jest wszystkie bezpieczne dzięki niej i tajemnicy odkrytej w starej chacie dziadków. En: She knew that everything was safe thanks to her and the secret discovered in her grandparents' old cottage. Pl: Była dumna z dziedzictwa swojej rodziny. En: She was proud of her family's legacy. Pl: Tak zakończyła się przygoda Katarzyny, która odkryła więcej, niż mogła się spodziewać. En: Thus ended Katarzyna's adventure, which revealed more than she could have expected. Pl: W jej sercu rozkwitła miłość do Zakopanego i ludzi, którzy tu mieszkali. En: In her heart, a love bloomed for Zakopane and the people who lived there. Vocabulary Words: - threshold: próg - old-fashioned: staroświecki - encircled: okalały - collar: kołnierz - creaked: skrzypiał - pressure: napór - scent: zapach - descended: schodziła - echoed: echem - silence: cisza - chamber: komnata - dim: słaby - bulb: żarówka - chest: skrzynia - journals: dzienniki - artifacts: artefakty - faded: wyblakłe - legible: czytelne - revealed: odkrywały - ancient: starożytna - power: moc - theme: temat - protecting: ochronę - evil: złe - forces: moce - guardian: strażniczka - returned: wróciło - landscapes: krajobrazy - legacy: dziedzictwo - bloomed: rozkwitła
  17m 9s
 • Handcrafted Treasures: A Day in Krakow's Main Square

  11 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Handcrafted Treasures: A Day in Krakow's Main Square Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/handcrafted-treasures-a-day-in-krakows-main-square/ Story Transcript: Pl: Słońce delikatnie wschodziło nad Krakowem. En: The sun was gently rising over Krakow. Pl: Na Rynku Głównym panowała cisza, która nie potrwała długo. En: The Main Square was quiet, but that wouldn’t last long. Pl: Anna i Piotr przygotowywali swój stragan z rękodziełem. En: Anna and Piotr were setting up their craft stall. Pl: Ich rodzina od pokoleń zajmowała się tradycyjnymi wyrobami. En: Their family had been involved in traditional handmade goods for generations. Pl: Rzeźby, ceramika i hafty – wszystko to cieszyło oczy turystów i mieszkańców. En: Sculptures, ceramics, and embroideries—all of these delighted both tourists and locals. Pl: Piotr ustawił piękne gliniane dzbanki na drewnianej półce. En: Piotr arranged beautiful clay jugs on a wooden shelf. Pl: Anna zawiesiła kolorowe haftowane serwety na stojaku. En: Anna hung colorful embroidered cloths on a rack. Pl: Ich twarze promieniały uśmiechami, choć praca była ciężka. En: Their faces glowed with smiles, even though the work was hard. Pl: - Dzisiaj będzie wiele osób – powiedziała Anna. En: "Today there will be a lot of people," said Anna. Pl: – Szczególnie, że jest weekend. En: "Especially since it's the weekend." Pl: Piotr skinął głową, zajął się kolejnymi zadaniami, patrząc przy tym na ludzi spacerujących po rynku. En: Piotr nodded and occupied himself with other tasks, glancing at the people walking around the square. Pl: Godzina za godziną stragan stawał się coraz bardziej zatłoczony. En: Hour by hour, the stall became more crowded. Pl: Turystom podobały się ich rękodzieła. En: Tourists loved their crafts. Pl: Kupowali pamiątki, zatrzymywali się, aby podziwiać misterną pracę. En: They bought souvenirs, stopping to admire the intricate work. Pl: Pod koniec dnia pojawił się starszy pan. En: At the end of the day, an older man appeared. Pl: Miał na imię Jan i szukał wyjątkowego prezentu dla swojej żony. En: His name was Jan, and he was looking for a unique gift for his wife. Pl: Jego wzrok padł na ręcznie zdobiony dzbanek. En: His gaze fell on a hand-decorated jug. Pl: - To dzieło sztuki - powiedział Jan z podziwem. En: "This is a work of art," Jan said with admiration. Pl: – Ile kosztuje? En: "How much does it cost?" Pl: Anna uśmiechnęła się i podała cenę, która była uczciwa za tyle pracy. En: Anna smiled and gave him a price that was fair for such a labor-intensive piece. Pl: Jan zapłacił i odebrał dzbanek z uśmiechem na twarzy. En: Jan paid and took the jug with a smile on his face. Pl: Był szczęśliwy, że znalazł coś tak pięknego. En: He was happy to have found something so beautiful. Pl: Gdy słońce zaczęło zachodzić, Anna i Piotr zaczęli zwijać stragan. En: As the sun began to set, Anna and Piotr started to pack up the stall. Pl: Byli zmęczeni, ale i szczęśliwi. En: They were tired but happy. Pl: Udało się im sprzedać wiele przedmiotów. En: They had managed to sell many items. Pl: Praca na Rynku Głównym przyniosła nie tylko zarobek, ale i radość. En: Working at the Main Square brought not only income but also joy. Pl: - Co za dzień - westchnął Piotr, patrząc na pusty już Rynek. En: "What a day," sighed Piotr, looking at the now empty Square. Pl: - Tak, naprawdę wyjątkowy - zgodziła się Anna, trzymając w dłoniach piękny haft, który miała zamiar dokończyć w domu. En: "Yes, truly remarkable," agreed Anna, holding in her hands a beautiful embroidery she planned to finish at home. Pl: Kiedy wracali uliczkami Krakowa, czuli, że ich trud nie poszedł na marne. En: As they walked back through the streets of Krakow, they felt that their efforts had not been in vain. Pl: Tradycyjne rzemiosło miało swoje miejsce w sercach ludzi. En: Traditional craftsmanship had found its place in people's hearts. Pl: Z uśmiechem na twarzy myśleli o kolejnym dniu. En: With smiles on their faces, they thought about the next day. Pl: I tak zakończył się kolejny wspaniały dzień na Rynku Głównym w Krakowie. En: And so another wonderful day ended at the Main Square in Krakow. Vocabulary Words: - gently: delikatnie - rising: wschodziło - quiet: cisza - stall: stragan - involved: zajmowała - handmade: rękodziełem - sculptures: rzeźby - ceramics: ceramika - embroideries: hafty - shelf: półce - rack: stojaku - glowed: promieniały - tasks: zadaniami - intricate: misterną - unique: wyjątkowego - gaze: wzrok - hand-decorated: ręcznie zdobiony - labor-intensive: tyle pracy - income: zarobek - remarkable: wyjątkowy - pack up: zwijać - efforts: trud - vain: na marne - craftsmanship: rzemiosło - promenading: spacerujących - shelf: półce - ceramic jugs: gliniane dzbanki - colorful embroidered cloths: kolorowe haftowane serwety - labor-intensive: wymagająca praca - souvenirs: pamiątki
  15m 26s
 • Midsummer Magic: A Love Story on Krakow's Magical Night

  10 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Midsummer Magic: A Love Story on Krakow's Magical Night Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/midsummer-magic-a-love-story-on-krakows-magical-night/ Story Transcript: Pl: Na Rynku Głównym w Krakowie zapadł zmierzch. En: Twilight had fallen on the Main Market Square in Krakow. Pl: Anna i Piotr, młodzi i szczęśliwi, spacerowali po brukowanych uliczkach. En: Anna and Piotr, young and happy, strolled along the cobblestone streets. Pl: To była Noc Świętojańska, noc pełna magii i tajemnic. En: It was Midsummer Night, a night full of magic and mysteries. Pl: Anna zauważyła ognie na wodzie. En: Anna noticed fires on the water. Pl: "Piotrze, chodź! En: "Piotr, come on! Pl: Zobaczymy wianki na rzece!" En: Let's go see the wreaths on the river!" Pl: – zawołała. En: she called out. Pl: Piotr uśmiechnął się. En: Piotr smiled. Pl: Uwielbiał święta. En: He loved holidays. Pl: Chwycił rękę Anny i pobiegli w stronę Wisły. En: He took Anna's hand, and they ran towards the Vistula River. Pl: Tam, na brzegu, dołączyli do tłumu ludzi. En: There, on the bank, they joined a crowd of people. Pl: Każdy z nich rzucał wianek na wodę. En: Everyone was throwing wreaths into the water. Pl: Anna zrobiła swój wianek z kwiatów polnych. En: Anna made her wreath out of wildflowers. Pl: "Ciekawe, czy uda mi się go złapać" – powiedziała marzycielsko. En: "I wonder if I'll manage to catch it," she said dreamily. Pl: Piotr też zrobił swój. En: Piotr made his too. Pl: Był skromniejszy, ale pełen miłości. En: It was simpler but filled with love. Pl: Oba wianki popłynęły z nurtem rzeki. En: Both wreaths floated away with the river's current. Pl: "Mam nadzieję, że nasze wianki się spotkają" – powiedział Piotr. En: "I hope our wreaths meet," said Piotr. Pl: Anna pokiwała głową. En: Anna nodded. Pl: Wiedzieli, że jeśli ich wianki się zetkną, będą razem na zawsze. En: They knew that if their wreaths touched, they would be together forever. Pl: Ruszyli na Rynek. En: They headed back to the Market Square. Pl: Tańce, śpiewy i wesoła muzyka wypełniały powietrze. En: Dancing, singing, and cheerful music filled the air. Pl: Anna i Piotr wzięli udział w korowodzie. En: Anna and Piotr joined the procession. Pl: Tańczyli i śmiali się. En: They danced and laughed. Pl: Czas mijał szybko. En: Time flew by quickly. Pl: Nagle, Piotr zauważył coś dziwnego. En: Suddenly, Piotr noticed something strange. Pl: W dalekiej części Rynku, dziwne cienie biegały między straganami. En: In a distant part of the Square, peculiar shadows darted between the stalls. Pl: "Ania, zobacz tam!" En: "Anna, look over there!" Pl: – powiedział cicho. En: he said quietly. Pl: Anna spojrzała w tę stronę. En: Anna looked in that direction. Pl: "To chyba nic takiego, może dzieci się bawią" – odrzekła. En: "It's probably nothing, maybe children playing," she replied. Pl: Ale Piotr miał złe przeczucia. En: But Piotr had a bad feeling. Pl: Podszedł bliżej. En: He went closer. Pl: Cienie zniknęły, ale został po nich dziwny zapach. En: The shadows had vanished, but a strange smell lingered. Pl: "To chyba tylko dym z ognisk" – pomyślał i wrócił do Anny. En: "It's probably just smoke from the bonfires," he thought and returned to Anna. Pl: "Wszystko w porządku" – powiedział uspokajająco. En: "Everything's fine," he said reassuringly. Pl: Ale napięcie między nimi wzrosło. En: But the tension between them grew. Pl: Wrócili nad Wisłę, żeby sprawdzić swoje wianki. En: They went back to the Vistula to check on their wreaths. Pl: Serce Anny biło szybciej. En: Anna's heart was beating faster. Pl: "Gdzie one są?" En: "Where are they?" Pl: – zaniepokoiła się. En: she worried. Pl: Piotr szukał wzrokiem po powierzchni wody. En: Piotr scanned the surface of the water. Pl: I nagle je zobaczyli! En: And suddenly, they saw them! Pl: Dwa splecione wianki dryfowały razem. En: Two entwined wreaths were drifting together. Pl: "O Boże, Piotrze, nasze wianki się spotkały!" En: "Oh my God, Piotr, our wreaths have met!" Pl: – zawołała Anna z radością. En: Anna exclaimed with joy. Pl: Piotr uśmiechnął się szeroko. En: Piotr smiled widely. Pl: "Czyli będziemy razem na zawsze" – powiedział i delikatnie pocałował Annę w czoło. En: "So, we'll be together forever," he said and gently kissed Anna on the forehead. Pl: Anna i Piotr stali tam, nad brzegiem Wisły, patrząc na swoje splecione wianki. En: Anna and Piotr stood there on the bank of the Vistula, looking at their entwined wreaths. Pl: Magiczna noc Świętojańska przyniosła im szczęście i nadzieję na miłość aż po kres. En: The magical Midsummer Night had brought them happiness and hope for love everlasting. Pl: Rynek Główny w Krakowie jaśniał tysiącem świateł. En: The Main Market Square in Krakow shone with a thousand lights. Pl: Tłum ludzi świętował, ale dla Anny i Piotra był to moment, który na zawsze zostanie w ich sercach. En: The crowd celebrated, but for Anna and Piotr, it was a moment that would remain in their hearts forever. Vocabulary Words: - dusk: zmierzch - cobblestone: brukowanych - mysteries: tajemnic - wreaths: wianki - crowd: tłumu - wildflowers: kwiatów polnych - current: nurtem - procession: korowodzie - shadows: cienie - stalls: straganami - linger: pozostawać - entwined: splecione - forehead: czoło - eternal: wieczny - marvelously: cudownie - bonfires: ogniska - suspicion: podejrzenie - vanished: zniknęły - almighty: wszechmogący - magic: magiczna - beating: bijące - drifting: dryfować - reassuringly: uspokajająco - enchanted: zaczarowany - midnight: północ - illuminate: oświecać - universe: wszechświat - sensation: sensation - mirth: radość - immortal: nieśmiertelny
  17m 53s
 • First Day Magic: New Adventures in Warsaw's Old Town

  9 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: First Day Magic: New Adventures in Warsaw's Old Town Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/first-day-magic-new-adventures-in-warsaws-old-town/ Story Transcript: Pl: Warszawa była piękna tego ranka. En: Warsaw was beautiful that morning. Pl: Stare Miasto emanowało ciepłym blaskiem. En: The Old Town was glowing with a warm radiance. Pl: Anna, Jakub i Magdalena szli razem na pierwszy dzień nowego roku szkolnego. En: Anna, Jakub, and Magdalena were walking together on the first day of the new school year. Pl: Szkoła znajdowała się niedaleko Rynku Starego Miasta. En: The school was located near the Old Town Square. Pl: Anna była zdenerwowana. En: Anna was nervous. Pl: Jej włosy w kolorze kasztanów mieniły się w słońcu. En: Her chestnut-colored hair shimmered in the sunlight. Pl: Jakub, wysoki i uśmiechnięty, mówił, że wszystko będzie dobrze. En: Jakub, tall and smiling, assured her that everything would be fine. Pl: Magdalena, najspokojniejsza z trójki, trzymała książki przy piersi. En: Magdalena, the calmest of the three, held her books close to her chest. Pl: "Pierwszy dzień w nowej szkole to wielka przygoda," powiedziała Magdalena. En: "The first day at a new school is a great adventure," said Magdalena. Pl: "Poznamy nowych przyjaciół i nauczycieli." En: "We will meet new friends and teachers." Pl: Kiedy dotarli do szkoły, wielkie drzwi były już otwarte. En: When they arrived at the school, the large doors were already open. Pl: W środku panował zgiełk. En: Inside, there was a hustle and bustle. Pl: Uczniowie biegali korytarzami, szukając swoich klas. En: Students were running through the hallways, searching for their classrooms. Pl: Anna zatrzymała się przy tablicy ogłoszeń. En: Anna stopped by the notice board. Pl: Szukała swojego imienia na liście. En: She was looking for her name on the list. Pl: "Jestem w klasie 1B," powiedziała z ulgą. En: "I'm in class 1B," she said with relief. Pl: Jakub i Magdalena byli w innej klasie. En: Jakub and Magdalena were in a different class. Pl: Będą w 1A. En: They would be in 1A. Pl: Spotkali swoich nauczycieli. En: They met their teachers. Pl: Pani Nowak, ich wychowawczyni, miała miły uśmiech i ciemne włosy. En: Mrs. Nowak, their homeroom teacher, had a kind smile and dark hair. Pl: Opowiadała o szkole i nowym roku. En: She talked about the school and the new year. Pl: W przerwie na podwieczorek Anna wyszła na dziedziniec. En: During the break, Anna went out to the courtyard. Pl: Siedziała na ławce i patrzyła na drzewa. En: She sat on a bench and looked at the trees. Pl: Nagle podeszła do niej grupa uczniów. En: Suddenly, a group of students approached her. Pl: "Cześć!" En: "Hi!" Pl: powiedział jeden z nich. En: one of them said. Pl: "Nazywam się Marta. En: "My name is Marta. Pl: Jesteśmy w tej samej klasie. En: We're in the same class. Pl: Chcesz dołączyć do nas?" En: Do you want to join us?" Pl: Anna była zaskoczona, ale uśmiechnęła się. En: Anna was surprised but smiled. Pl: "Tak, chętnie," odpowiedziała. En: "Yes, I'd love to," she replied. Pl: Razem z nowymi kolegami wróciła do klasy i zaczęli rozmawiać. En: Together with her new classmates, she returned to the classroom, and they started chatting. Pl: Pod koniec dnia Anna opowiedziała o wszystkim Jakubowi i Magdalenie. En: At the end of the day, Anna told Jakub and Magdalena everything. Pl: "Nie było tak źle," powiedziała. En: "It wasn't so bad," she said. Pl: "Poznałam wspaniałych ludzi." En: "I met wonderful people." Pl: Jakub i Magdalena zgodzili się. En: Jakub and Magdalena agreed. Pl: Pierwszy dzień w nowej szkole był wyjątkowy. En: The first day in the new school was remarkable. Pl: Wieczorem Anna wracała do domu z wielkim uśmiechem na twarzy. En: In the evening, Anna returned home with a big smile on her face. Pl: Wiedziała, że to będzie dobry rok. En: She knew it was going to be a good year. Pl: W sercu czuła radość i spokój. En: In her heart, she felt joy and peace. Pl: Wszyscy troje mieli przed sobą nowe przygody, nowe wyzwania i nowych przyjaciół. En: All three of them had new adventures, new challenges, and new friends ahead. Pl: Stare Miasto w Warszawie, pełne historii i uroku, stało się dla nich miejscem nowych początków. En: The Old Town in Warsaw, full of history and charm, had become a place of new beginnings for them. Pl: I chociaż wciąż było wiele do odkrycia, wiedzieli, że razem poradzą sobie ze wszystkim. En: And although there was still much to discover, they knew they would handle everything together. Vocabulary Words: - radiance: blask - shimmered: mieniły się - adventure: przygoda - hustle: zgiełk - bustle: rwetes - notice board: tablica ogłoszeń - list: lista - relief: ulga - homeroom teacher: wychowawczyni - courtyard: dziedziniec - bench: ławka - approached: podeszła - classmates: koledzy - remarkable: wyjątkowy - joy: radość - peace: spokój - challenges: wyzwania - discovered: odkrycia - together: razem - glowing: emanowało - calmest: najspokojniejsza - held: trzymała - searched: szukając - dark: ciemne - suddenly: nagle - surprised: zaskoczona - smiled: uśmiechnęła się - chatted: rozmawiali - wonderful: wspaniałych - evening: wieczorem
  16m 27s
 • Scaling Dreams: A Journey Through the Tatra Mountains

  8 JUN 2024 · Fluent Fiction - Polish: Scaling Dreams: A Journey Through the Tatra Mountains Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/scaling-dreams-a-journey-through-the-tatra-mountains/ Story Transcript: Pl: Pod wielką, błękitną chmurą, Marek i Agnieszka wędrowali przez góry. En: Under the vast blue cloud, Marek and Agnieszka hiked through the mountains. Pl: Zakopane było w oddali, a Tatra czekały na ich przygodę. En: Zakopane was in the distance, and the Tatra Mountains awaited their adventure. Pl: Marek miał na plecach duży plecak, Agnieszka trzymała mapę. En: Marek had a large backpack on his back, while Agnieszka held a map. Pl: Słońce świeciło, ptaki śpiewały. Obaj czuli ekscytację i radość. En: The sun was shining, birds were singing, and both felt excitement and joy. Pl: Droga była stroma i kamienista. En: The path was steep and rocky. Pl: Czasami musieli wspinać się na skały. En: Sometimes they had to climb over rocks. Pl: Marek zaproponował przerwę. En: Marek suggested a break. Pl: „Jesteś zmęczona?” zapytał Agnieszkę. En: "Are you tired?" he asked Agnieszka. Pl: Agnieszka uczesła włosy w kucyk. En: Agnieszka tied her hair into a ponytail. Pl: „Troszkę, ale dam radę. Chcę zobaczyć widok ze szczytu.” En: "A little, but I can handle it. I want to see the view from the top." Pl: Szli dalej, rozmawiali o swoich marzeniach i planach. En: They continued walking, talking about their dreams and plans. Pl: Marek marzył o podróży dookoła świata. En: Marek dreamed of traveling around the world. Pl: Agnieszka chciała otworzyć małą kawiarnię w górach. En: Agnieszka wanted to open a small café in the mountains. Pl: Czuła, że góry są jej miejscem. En: She felt that the mountains were her place. Pl: W połowie drogi zobaczyli mały wodospad. En: Halfway through, they saw a small waterfall. Pl: Woda spływała z hukiem, tworząc małe jezioro. En: The water cascaded down with a roar, forming a small lake. Pl: „Pięknie,” szepnęła Agnieszka. En: "Beautiful," Agnieszka whispered. Pl: Zrobili kilka zdjęć, odpoczywali chwilę, a potem ruszyli dalej. En: They took a few photos, rested for a moment, and then moved on. Pl: Gdy dotarli do stromego zbocza, zrobić się trudniej. En: When they reached the steep slope, it became more difficult. Pl: Agnieszka zaczęła się potykać, Marek szybko złapał ją za rękę. En: Agnieszka started to stumble, and Marek quickly grabbed her hand. Pl: „Uważaj,” powiedział, a ich oczy chwilę spotkały się w spojrzeniu pełnym troski. En: "Watch out," he said, and their eyes met in a look full of care. Pl: W końcu dotarli na szczyt. En: Finally, they reached the top. Pl: Widok zaparł im dech w piersiach. En: The view took their breath away. Pl: Zakopane wyglądało jak mała kropka w dole. En: Zakopane looked like a tiny dot below. Pl: „Warto było,” rzekł Marek z uśmiechem. En: "It was worth it," Marek said with a smile. Pl: Agnieszka przytuliła się do niego. En: Agnieszka hugged him. Pl: „Tak, warto było,” odpowiedziała, czując mocniejsze bicie serca. En: "Yes, it was worth it," she replied, feeling her heart beat stronger. Pl: Spędzili tam godzinę, patrząc na horyzont, rozmawiając o wszystkim i niczym. En: They spent an hour there, gazing at the horizon, talking about everything and nothing. Pl: Zaczynało się ściemniać. En: It began to get dark. Pl: Postanowili, że czas wracać. En: They decided it was time to head back. Pl: Gdy wracali do Zakopanego, Agnieszka spojrzała na Marka i pomyślała, że każdy krok, każda trudność była warta tego momentu. En: As they returned to Zakopane, Agnieszka looked at Marek and thought that every step, every difficulty was worth this moment. Pl: Zrozumiała, że prawdziwa przygoda leży nie tylko w miejscu, ale i w osobie obok. En: She realized that true adventure lies not just in the place, but in the person beside you. Pl: Marek spojrzał na nią i uśmiechnął się. En: Marek looked at her and smiled. Pl: Oboje czuli, że ten dzień zmienił ich życie. En: Both felt that this day had changed their lives. Pl: Przeżyli coś wyjątkowego, coś, co pozostanie z nimi na zawsze. En: They had experienced something extraordinary, something that would stay with them forever. Pl: Te Tatry, ta wspinaczka, te chwile – to wszystko było tylko początkiem większej podróży. En: These Tatra Mountains, this climb, these moments – it was all just the beginning of a greater journey. Pl: Razem stawiali kroki w stronę przyszłości, pełni nadziei i marzeń. En: Together, they took steps towards the future, full of hope and dreams. Pl: Tak, góry były ich miejscem, a wspólne chwile – bezcenne. En: Yes, the mountains were their place, and the moments together – priceless. Vocabulary Words: - vast: wielką - cloud: chmurą - hiked: wędrowali - adventure: przygodę - backpack: plecak - excitement: ekscytację - joy: radość - steep: stroma - rocky: kamienista - climb: wspinać - break: przerwę - pony-tail: kucyk - handle: dam radę - plans: plany - dreamed: marzył - waterfall: wodospad - cascaded: spływała - roar: hukiem - lake: jezioro - stumble: potykać - care: troski - finally: W końcu - breath: dech - tiny: mała - hugged: przytuliła - hope: nadziei - horizon: horyzont - extraordinary: wyjątkowego - priceless: bezcenne - journey: podróży
  16m 29s

Are you ready to supercharge your Polish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Polish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Polish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Polish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Poland? Maybe you want to speak Polish with your friends from Warsaw or Kraków? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Poland.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Polish listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Rozpocznij poprawę swojego rozumienia ze słuchu po polsku dzięki naszym opowieściom dzisiaj!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search