Settings
Light Theme
Dark Theme
 • Magical Midsummer: Friendship and Festivities in Bergen's Glow

  12 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Magical Midsummer: Friendship and Festivities in Bergen's Glow Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-midsummer-friendship-and-festivities-in-bergens-glow/ Story Transcript: Nb: Solen skinte klart over Bergen. En: The sun shone brightly over Bergen. Nb: Gater og torg var fulle av folk som gledet seg til midtsommerfesten. En: Streets and squares were full of people looking forward to the Midsummer festival. Nb: Ingrid gledet seg også. En: Ingrid was excited too. Nb: Hun hadde invitert vennene sine, Lars og Maja, til en spesiell sammenkomst. En: She had invited her friends, Lars and Maja, to a special gathering. Nb: Ingrid bodde i et lite hus nær Bryggen. En: Ingrid lived in a small house near Bryggen. Nb: Huset var pyntet med blomster og lys. En: The house was decorated with flowers and lights. Nb: Inne i huset var bordet dekket med mat. En: Inside, the table was set with food. Nb: Det var lefser, laks, og jordbær. En: There were lefser, salmon, and strawberries. Nb: På bordet stod også en stor kanne med saft. En: On the table also stood a large pitcher of juice. Nb: Klokken nærmet seg seks. En: The clock was approaching six. Nb: Ingrid hørte bank på døren. En: Ingrid heard a knock on the door. Nb: Hun åpnet døren og så Lars og Maja som smilte stort. En: She opened it and saw Lars and Maja smiling broadly. Nb: "Velkommen," sa Ingrid og klemte dem begge. En: "Welcome," said Ingrid, hugging them both. Nb: De satte seg rundt bordet og begynte å spise. En: They sat around the table and began to eat. Nb: Lars fortalte en morsom historie fra ferien sin. En: Lars told a funny story from his vacation. Nb: Maja lo så hun nesten mistet pusten. En: Maja laughed so hard she almost lost her breath. Nb: Ingrid følte seg glad. En: Ingrid felt happy. Nb: Vennene hennes var de beste i verden. En: Her friends were the best in the world. Nb: Utenfor vinduet hørte de barn leke og voksne synge. En: Outside the window, they heard children playing and adults singing. Nb: Hele byen var i feststemning. En: The whole city was in a festive mood. Nb: Lars foreslo at de skulle gå ut. En: Lars suggested they go out. Nb: "Det er en stor bål på festplassen," sa han. En: "There's a big bonfire at the festival ground," he said. Nb: "La oss gå dit." En: "Let's go there." Nb: De gikk ut og fulgte lydene av musikk og latter. En: They went out and followed the sounds of music and laughter. Nb: Plassen ved Festplassen var full av folk. En: The plaza by Festplassen was crowded with people. Nb: Et stort bål brant midt på plassen. En: A large bonfire burned in the middle of the plaza. Nb: Rundt bålet danset folk i ring. En: Around the fire, people danced in a circle. Nb: Noen spilte trekkspill, andre sang gamle sanger. En: Some played the accordion, others sang old songs. Nb: Ingrid, Lars, og Maja tok hverandre i hendene og gikk inn i ringen. En: Ingrid, Lars, and Maja took each other’s hands and joined the circle. Nb: De danset og lo. En: They danced and laughed. Nb: Gleden fylte hjertene deres. En: Joy filled their hearts. Nb: I lyset fra bålet føltes alt magisk. En: In the light of the bonfire, everything felt magical. Nb: Senere samme kveld satte de seg på en benk ved vannet. En: Later that evening, they sat on a bench by the water. Nb: De så utover fjorden. En: They looked out over the fjord. Nb: "Dette er den beste midtsommeren noensinne," sa Maja med et smil. En: "This is the best midsummer ever," said Maja with a smile. Nb: Ingrid og Lars nikket enige. En: Ingrid and Lars nodded in agreement. Nb: Ingrid følte seg takknemlig. En: Ingrid felt grateful. Nb: Livet var godt, og vennskapet med Lars og Maja gjorde det enda bedre. En: Life was good, and the friendship with Lars and Maja made it even better. Nb: Under stjernene i den klare natten lovet de å møtes her igjen neste midtsommer. En: Under the stars in the clear night, they promised to meet here again next Midsummer. Nb: Og så satt de der, tre venner, i en magisk natt i Bergen, med minner som ville vare evig. En: And so they sat there, three friends, on a magical night in Bergen, with memories that would last forever. Nb: Historien endte ikke, den begynte bare på nytt, år etter år. En: The story didn't end; it just began anew, year after year. Vocabulary Words: - shone: skinte - brightly: klart - full: fulle - looking forward to: gledet seg til - excited: gledet seg - special: spesiell - gathering: sammenkomst - decorated: pyntet - flowers: blomster - pitcher: kanne - knock: bank - hugging: klemte - table: bord - laughed: lo - breath: pusten - grateful: takknemlig - bonfire: bål - crowded: full - plaza: plass - danced: danset - circle: ring - accordion: trekkspill - played: spilte - songs: sanger - magical: magisk - bench: benk - fjord: fjorden - smile: smil - nodded: nikket - star: stjerner
  13m 51s
 • After the Deluge: A Family Stands United in Bergen's Storm

  11 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: After the Deluge: A Family Stands United in Bergen's Storm Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/after-the-deluge-a-family-stands-united-in-bergens-storm/ Story Transcript: Nb: Sofie våknet med et rykk. En: Sofie woke with a start. Nb: Regnet trommet hardt mot vinduet. En: The rain drummed hard against the window. Nb: Utenfor var Bergen mørkt og vått. En: Outside, Bergen was dark and wet. Nb: Hun gikk ned til kjøkkenet. En: She went down to the kitchen. Nb: Hans og Ingrid var der allerede. En: Hans and Ingrid were already there. Nb: "Er alt bra?" En: "Is everything alright?" Nb: spurte hun. En: she asked. Nb: "Nei," svarte Hans. En: "No," replied Hans. Nb: "Elva har flommet over. En: "The river has overflowed. Nb: Hagen er fylt med vann." En: The garden is filled with water." Nb: Ingrid så bekymret ut. En: Ingrid looked worried. Nb: "Hva skal vi gjøre?" En: "What are we going to do?" Nb: Hans sukket. En: Hans sighed. Nb: "Jeg vet ikke. En: "I don't know. Nb: Vi må se hvor mye skade det er." En: We need to see how much damage there is." Nb: De tok på regnklær og gikk ut. En: They put on rain gear and went outside. Nb: Vannet nådde dem til anklene. En: The water reached their ankles. Nb: Blomsterbedene var borte. En: The flower beds were gone. Nb: Hagen var et stort basseng. En: The garden was a large pool. Nb: Sofie kjente en klump i magen. En: Sofie felt a lump in her stomach. Nb: De gikk til naboene. En: They went to the neighbors. Nb: Alle sloss med vannet. En: Everyone was fighting the water. Nb: Noen bar bøtter. En: Some carried buckets. Nb: Andre prøvde å bygge barrierer. En: Others tried to build barriers. Nb: "Vi må jobbe sammen," sa Hans. En: "We need to work together," said Hans. Nb: "La oss hjelpe hverandre." En: "Let's help each other." Nb: Sofie, Hans og Ingrid hentet koster og bøtter. En: Sofie, Hans, and Ingrid fetched brooms and buckets. Nb: De begynte å fjerne vannet. En: They started removing the water. Nb: Det var slitsomt arbeid. En: It was exhausting work. Nb: Hendene deres ble røde og kalde. En: Their hands became red and cold. Nb: Men de ga ikke opp. En: But they did not give up. Nb: Timene gikk. En: Hours passed. Nb: Regnet lettet. En: The rain eased. Nb: Vannet sank sakte. En: The water slowly receded. Nb: De kunne se gresset igjen. En: They could see the grass again. Nb: En nabo, fru Olsen, kom bort. En: A neighbor, Mrs. Olsen, came over. Nb: "Takk," sa hun. En: "Thank you," she said. Nb: "Vi klarer oss." En: "We will manage." Nb: Sofie smilte. En: Sofie smiled. Nb: "Vi klarer det sammen." En: "We will manage together." Nb: Da kvelden kom, var vannet nesten borte. En: By evening, the water was almost gone. Nb: Huset stod trygt. En: The house was safe. Nb: Hagen trengte mye omsorg, men den var der fortsatt. En: The garden needed a lot of care, but it was still there. Nb: Ingrid satte på varm te. En: Ingrid made some hot tea. Nb: "Vi klarte det," sa hun. En: "We did it," she said. Nb: Hans nikket. En: Hans nodded. Nb: "Ja, vi klarte det." En: "Yes, we did." Nb: Sofie kikket ut vinduet. En: Sofie looked out the window. Nb: Regndråpene var små og milde nå. En: The raindrops were small and gentle now. Nb: Bergen begynte å puste igjen. En: Bergen began to breathe again. Nb: Hun følte seg trygg. En: She felt safe. Nb: Familien var sammen, og de kunne klare hva som helst. En: The family was together, and they could handle anything. Nb: "En storm kan ikke stoppe oss," sa Sofie bestemt. En: "A storm can't stop us," said Sofie firmly. Nb: Så satt de der, sammen, og lot varmen fra teen fylle dem. En: So, there they sat, together, letting the warmth from the tea fill them. Nb: Stormen var over. En: The storm was over. Nb: Familien kunne se fremover igjen. En: The family could look forward again. Nb: Bergen var fremdeles der, sterk og vakker, akkurat som dem. En: Bergen was still there, strong and beautiful, just like them. Vocabulary Words: - drummed: trommet - overflowed: flommet over - damage: skade - rain gear: regnklær - ankles: ankler - flower beds: blomsterbedene - pool: basseng - lump: klump - stomach: mage - barriers: barrierer - brooms: koster - exhausting: slitsomt - eased: lettet - receded: sank - manage: klare - care: omsorg - felt: følte - gentle: milde - house: hus - buckets: bøtter - fetched: hentet - together: sammen - red: røde - cold: kalde - evening: kveld - look forward: se fremover - woke: våknet - start: rykk - sighed: sukket - storm: storm
  14m 13s
 • Exploring the Geirangerfjord: A Class Trip to Nature's Wonders

  10 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Exploring the Geirangerfjord: A Class Trip to Nature's Wonders Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-the-geirangerfjord-a-class-trip-to-natures-wonders/ Story Transcript: Nb: Solen skinte lyst over Geirangerfjorden. En: The sun shone brightly over the Geirangerfjord. Nb: Fjorden lå som en blå perle mellom de bratte fjellene. En: The fjord lay like a blue pearl between the steep mountains. Nb: Åse, Lars og Sigrid var begeistret. En: Åse, Lars, and Sigrid were excited. Nb: De skulle på en klassetur for å studere fjordens økosystem. En: They were on a class trip to study the fjord's ecosystem. Nb: Nede ved vannkanten samlet læreren alle sammen. En: Down by the water's edge, the teacher gathered everyone together. Nb: "Vi skal lære om fiskene, plantene og vannet," sa hun. En: "We will learn about the fish, plants, and the water," she said. Nb: Åse, Lars og Sigrid fikk mikroskoper og notatbøker. En: Åse, Lars, and Sigrid received microscopes and notebooks. Nb: De skulle undersøke alt de fant. En: They were to investigate everything they found. Nb: Åse var fascinert av vannets farge. En: Åse was fascinated by the color of the water. Nb: "Hvorfor er det så blått her?" En: "Why is it so blue here?" Nb: spurte hun. En: she asked. Nb: "Det er på grunn av isbreene," forklarte læreren. En: "It's because of the glaciers," the teacher explained. Nb: "Smeltevannet fra isbreene gir fjorden denne spesielle fargen." En: "The meltwater from the glaciers gives the fjord this special color." Nb: Lars dykket ned i vannet. En: Lars dived into the water. Nb: Han fant en fisk med fargerike skjell. En: He found a fish with colorful scales. Nb: "Se her!" En: "Look here!" Nb: ropte han. En: he shouted. Nb: "Hva slags fisk er dette?" En: "What kind of fish is this?" Nb: Læreren forklarte at det var en Lyr. En: The teacher explained that it was a Pollock. Nb: "Den lever ofte i slike farvann," sa hun. En: "It often lives in such waters," she said. Nb: Sigrid gikk langs stranden. En: Sigrid walked along the shore. Nb: Hun kikket nøye på alle plantene. En: She carefully examined all the plants. Nb: Plutselig ropte hun, "Hva er dette?" En: Suddenly she shouted, "What is this?" Nb: Hun pekte på en grønn plante som vokste halvveis under vannet. En: She pointed to a green plant growing halfway underwater. Nb: "Det er tang," svarte læreren. En: "That's seaweed," the teacher replied. Nb: "Tang er viktig for mange sjødyr." En: "Seaweed is important for many marine animals." Nb: Etter lunsj satte Åse seg på en stein. En: After lunch, Åse sat on a rock. Nb: Hun så utover fjorden. En: She looked out over the fjord. Nb: "Vi har lært så mye i dag," sa hun. En: "We have learned so much today," she said. Nb: "Ja," svarte Lars. En: "Yes," replied Lars. Nb: "Det er fantastisk hvordan alt henger sammen her." En: "It's amazing how everything is connected here." Nb: Sigrid nikket. En: Sigrid nodded. Nb: "Jeg visste ikke at naturen var så komplisert," sa hun. En: "I didn't know nature was so complex," she said. Nb: Som dagen nærmet seg slutten, samlet klassen seg igjen. En: As the day came to an end, the class gathered again. Nb: Læreren sa, "Fjorden er et spesielt sted. En: The teacher said, "The fjord is a special place. Nb: Det er opp til oss å ta vare på det." En: It's up to us to take care of it." Nb: Åse, Lars og Sigrid følte seg enige. En: Åse, Lars, and Sigrid felt they agreed. Nb: På bussen hjemtenkte Åse på alle de vakre tingene de hadde sett. En: On the bus ride home, Åse thought about all the beautiful things they had seen. Nb: "Vi må fortelle alle om dette," sa hun til Lars og Sigrid. En: "We have to tell everyone about this," she said to Lars and Sigrid. Nb: Lars smilte, "Ja, kanskje vi kan hjelpe til å beskytte naturen." En: Lars smiled, "Yes, maybe we can help protect nature." Nb: Sigrid la hånden på Åses skulder. En: Sigrid placed her hand on Åse's shoulder. Nb: "Det var en flott dag," sa hun. En: "It was a great day," she said. Nb: De nikket alle sammen. En: They all nodded. Nb: De visste nå at Geirangerfjorden var et unikt sted. En: They now knew that the Geirangerfjord was a unique place. Nb: De skulle alle gjøre sitt beste for å bevare det. En: They would all do their best to preserve it. Nb: De følte at de hadde fått en viktig oppgave. En: They felt that they had been given an important task. Nb: Og sammen skulle de klare det. En: And together, they would succeed. Vocabulary Words: - shone: skinte - fjord: fjorden - pearl: perle - steep: bratte - excited: begeistret - ecosystem: økosystem - edge: vannkanten - gathered: samlet - microscope: mikroskoper - notebooks: notatbøker - investigate: undersøke - fascinated: fascinert - glaciers: isbreene - meltwater: smeltevannet - dived: dykket - scales: skjell - colorful: fargerike - shore: stranden - examined: kikket - seaweed: tang - marine: sjødyr - complex: komplisert - preserve: bevare - task: oppgave - connected: henger sammen - gathered: samlet - explain: forklarte - halfway: halvveis - carefully: nøye - beautiful: vakre
  14m 34s
 • Mornings at Bryggen: A Day in the Life at Bergen’s Fish Market

  9 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Mornings at Bryggen: A Day in the Life at Bergen’s Fish Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mornings-at-bryggen-a-day-in-the-life-at-bergens-fish-market/ Story Transcript: Nb: Vinden blåser kaldt på Bryggen i Bergen. En: The wind blows cold at Bryggen in Bergen. Nb: Maja og Sondre står i fiskehallen. En: Maja and Sondre stand in the fish market. Nb: Klokka er seks om morgenen. En: It is six o'clock in the morning. Nb: Bergen våkner. En: Bergen is waking up. Nb: Maja smiler til Sondre. En: Maja smiles at Sondre. Nb: "God morgen!" En: "Good morning!" Nb: sier hun. En: she says. Nb: De to har jobbet sammen i ett år. En: The two have worked together for one year. Nb: De selger fisk hver dag. En: They sell fish every day. Nb: "Klar for en ny dag?" En: "Ready for a new day?" Nb: spør Sondre. En: asks Sondre. Nb: Han tar på seg et forkleskjørt. En: He puts on an apron. Nb: Fersk fisk ligger på is foran dem. En: Fresh fish lies on ice in front of them. Nb: "Alltid klar," svarer Maja. En: "Always ready," replies Maja. Nb: Hun legger laks på isen. En: She places salmon on the ice. Nb: Det lukter hav. En: It smells like the sea. Nb: Måker skriker i himmelen. En: Seagulls scream in the sky. Nb: Folk begynner å komme. En: People begin to arrive. Nb: Turister fra Tyskland og Japan ser på fisken. En: Tourists from Germany and Japan look at the fish. Nb: En gammel dame kommer bort. En: An old lady approaches. Nb: "Har du fersk torsk i dag?" En: "Do you have fresh cod today?" Nb: spør hun. En: she asks. Nb: "Ja, selvfølgelig," svarer Maja. En: "Yes, of course," replies Maja. Nb: Hun tar en stor torsk og pakker den inn i papir. En: She takes a large cod and wraps it in paper. Nb: Damen smiler, betaler og går. En: The lady smiles, pays, and leaves. Nb: Sondre snakker med en mann. En: Sondre talks with a man. Nb: Mannen peker på en krabbe. En: The man points at a crab. Nb: "Stor krabbe!" En: "Big crab!" Nb: ler mannen. En: the man laughs. Nb: Sondre ler også, løfter krabben og legger den i en pose. En: Sondre laughs too, lifts the crab, and puts it in a bag. Nb: Maja ser på klokka. En: Maja looks at the clock. Nb: Det er lunsjtider. En: It is lunchtime. Nb: Sondre tar fram en termos med kaffe. En: Sondre brings out a thermos of coffee. Nb: De setter seg ned. En: They sit down. Nb: "Det er mange folk i dag," sier Maja. En: "There are many people today," says Maja. Nb: "Ja, det er bra," svarer Sondre. En: "Yes, it's good," replies Sondre. Nb: De sitter stille en stund, ser på folk som går forbi. En: They sit quietly for a while, watching people pass by. Nb: Solen står høyt nå. En: The sun is high now. Nb: Det er varmt. En: It is warm. Nb: Plutselig hører de et rop. En: Suddenly, they hear a shout. Nb: En gutt har snublet ved brygga. En: A boy has stumbled on the pier. Nb: Han har falt på isen. En: He has fallen on the ice. Nb: Sondre reiser seg raskt, løper bort. En: Sondre stands up quickly, runs over. Nb: Gutten gråter. En: The boy is crying. Nb: "Er du ok?" En: "Are you okay?" Nb: spør Sondre. En: asks Sondre. Nb: Gutten nikker, men han blør fra kneet. En: The boy nods, but he is bleeding from his knee. Nb: Maja kommer med et førstehjelpsskrin. En: Maja comes with a first aid kit. Nb: Hun vasker såret og setter på plaster. En: She cleans the wound and puts a bandage on it. Nb: "Du er flink," sier gutten. En: "You're good at this," says the boy. Nb: Han smiler tappert. En: He smiles bravely. Nb: Maja og Sondre ler. En: Maja and Sondre laugh. Nb: "Takk!" En: "Thank you!" Nb: sier de begge. En: they both say. Nb: Dagen går mot slutten. En: The day is coming to an end. Nb: Maja og Sondre pakker sakene. En: Maja and Sondre pack up. Nb: Fisken er nesten solgt ut. En: The fish is almost sold out. Nb: Kassa er full av penger. En: The cash register is full of money. Nb: "Suksess!" En: "Success!" Nb: roper Sondre. En: shouts Sondre. Nb: De high-fiver hverandre. En: They high-five each other. Nb: Maja ser ut mot havet. En: Maja looks out to the sea. Nb: "Bergen er vakker," sier hun. En: "Bergen is beautiful," she says. Nb: "Ja," sier Sondre. En: "Yes," says Sondre. Nb: "Og denne jobben er fin." En: "And this job is nice." Nb: De to venner går hjem sammen, fornøyde og glade. En: The two friends walk home together, content and happy. Nb: Slutten. En: The end. Vocabulary Words: - blows: blåser - cold: kaldt - fish market: fiskehallen - waking up: våkner - smiles: smiler - work together: jobbet sammen - fresh: fersk - apron: forkleskjørt - puts on: tar på seg - ice: is - salmon: laks - smells like: lukter - seagulls: måker - scream: skriker - arrive: komme - approaches: kommer bort - cod: torsk - wraps: pakker inn - points at: peker på - crab: krabbe - laughs: ler - lifts: løfter - bag: pose - thermos: termos - pass by: går forbi - shout: rop - stumbled: snublet - pier: brygga - crying: gråter - first aid kit: førstehjelpsskrin
  15m 32s
 • Rescue on Mount Fløyen: Jacob's Unforgettable Hiking Adventure

  8 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Rescue on Mount Fløyen: Jacob's Unforgettable Hiking Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rescue-on-mount-floyen-jacobs-unforgettable-hiking-adventure/ Story Transcript: Nb: Jakob våknet tidlig på morgenen. En: Jacob woke up early in the morning. Nb: Solen skinte gjennom vinduet. En: The sun was shining through the window. Nb: Han var spent. En: He was excited. Nb: I dag skulle han til Mount Fløyen i Bergen. En: Today he was going to Mount Fløyen in Bergen. Nb: Han hadde gledet seg hele uka. En: He had been looking forward to it all week. Nb: Fjellene og naturen lokket ham. En: The mountains and nature beckoned him. Nb: Etter en rask frokost, tok Jakob på seg fjellskoene. En: After a quick breakfast, Jacob put on his hiking boots. Nb: Han sjekket sekken. En: He checked his backpack. Nb: Vann, mat, og et kart var på plass. En: Water, food, and a map were in place. Nb: Han låste døren og gikk ut. En: He locked the door and went out. Nb: Turen startet ved Fløibanen. En: The hike started at the Fløibanen. Nb: Han valgte å gå opp, ikke ta banen. En: He chose to walk up, not take the funicular. Nb: Han ville ha utfordringen. En: He wanted the challenge. Nb: Stien opp mot Fløyen var vakker. En: The path up to Fløyen was beautiful. Nb: Jakob så på trærne rundt ham. En: Jacob looked at the trees around him. Nb: Han hørte fuglene synge. En: He heard the birds singing. Nb: Det var fredelig. En: It was peaceful. Nb: Han møtte andre turgåere. En: He met other hikers. Nb: De smilte og hilste. En: They smiled and greeted him. Nb: Jakob følte seg sterk og glad. En: Jacob felt strong and happy. Nb: Men halvveis opp, skjedde noe uventet. En: But halfway up, something unexpected happened. Nb: Jakob snublet over en stein. En: Jacob stumbled over a rock. Nb: Han falt og landet hardt. En: He fell and landed hard. Nb: En skarp smerte skøt gjennom ankelen. En: A sharp pain shot through his ankle. Nb: Han prøvde å reise seg, men ankelen var vond. En: He tried to get up, but the ankle hurt. Nb: Jakob forsto at han hadde forstuet ankelen. En: Jacob realized that he had sprained his ankle. Nb: Han satte seg på en stein og prøvde å puste rolig. En: He sat down on a rock and tried to breathe calmly. Nb: Hva skulle han gjøre nå? En: What should he do now? Nb: Han hentet mobilen fra sekken. En: He retrieved his phone from his backpack. Nb: Han hadde dekning. En: He had coverage. Nb: Jakob ringte til nødetatene. En: Jacob called the emergency services. Nb: "Hei, jeg er på vei opp Mount Fløyen. En: "Hi, I'm on my way up Mount Fløyen. Nb: Jeg har forstuet ankelen," sa Jakob. En: I've sprained my ankle," said Jacob. Nb: "Vi sender noen for å hjelpe deg, hvor er du?" En: "We're sending someone to help you, where are you?" Nb: spurte operatøren. En: asked the operator. Nb: Jakob beskrev stedet. En: Jacob described the location. Nb: Han pakket ut mat fra sekken og ventet. En: He unpacked some food from his backpack and waited. Nb: Smerten var intens, men han prøvde å holde hodet kaldt. En: The pain was intense, but he tried to keep his head cool. Nb: Etter en stund kom redningsfolkene. En: After a while, the rescue team arrived. Nb: De var vennlige og profesjonelle. En: They were friendly and professional. Nb: De la ankelbind på Jakobs fot og hjalp ham til å stå. En: They applied a bandage to Jacob's ankle and helped him stand. Nb: Med forsiktige skritt hjalp de ham ned fjellet. En: With careful steps, they assisted him down the mountain. Nb: Tilbake i byen, ble Jakob tatt til legevakten. En: Back in the city, Jacob was taken to the emergency room. Nb: Legen undersøkte ankelen. En: The doctor examined his ankle. Nb: "Det er en kraftig forstuing, men ingen brudd," sa legen. En: "It's a severe sprain, but no fractures," said the doctor. Nb: Jakob følte seg lettet. En: Jacob felt relieved. Nb: Dager gikk, og Jakob måtte hvile mye. En: Days passed, and Jacob had to rest a lot. Nb: Han savnet turene og fjellene. En: He missed the hikes and the mountains. Nb: En dag, mens han satt og så ut av vinduet, banket det på døren. En: One day, as he sat looking out the window, there was a knock on the door. Nb: Det var venner fra turlaget. En: It was friends from the hiking group. Nb: De hadde med seg bilder og historier fra deres siste tur. En: They had brought pictures and stories from their last hike. Nb: "Vi savnet deg, Jakob," sa en av dem. En: "We missed you, Jacob," one of them said. Nb: Jakob smilte. En: Jacob smiled. Nb: Han følte seg ikke alene lenger. En: He no longer felt alone. Nb: Vennenes besøk ga ham håp. En: The friends' visit gave him hope. Nb: Han visste at han snart ville gå på tur igjen. En: He knew he would soon hike again. Nb: Hans kjærlighet til fjellene var sterkere enn noen gang. En: His love for the mountains was stronger than ever. Nb: Og han lærte en viktig ting: å alltid være forsiktig på stien og sette pris på hjelpen fra venner. En: And he learned an important lesson: to always be careful on the trail and to appreciate the help from friends. Nb: Bergen og Mount Fløyen ventet på ham. En: Bergen and Mount Fløyen awaited him. Nb: Og når ankelen ble bra, ville Jakob være tilbake, sterkere og med enda større glede for naturen. En: And when his ankle healed, Jacob would be back, stronger and with even greater joy for nature. Vocabulary Words: - sprain: forstue - excited: spent - beckoned: lokket - challenge: utfordring - hiking boots: fjellsko - backpack: sekk - funicular: bane - sang: sang - Peaceful: fredelig - hikers: turgåere - unexpected: uventet - stumbled: snublet - sharp pain: skarp smerte - retrieved: hentet - coverage: dekning - emergency services: nødetatene - operator: operatør - rescue team: redningsfolk - bandage: ankelbind - emergency room: legevakten - examined: undersøkte - fractures: brudd - relieved: lettet - breathe calmly: puste rolig - intense: intens - careful steps: forsiktige skritt - friends: venner - awaited: ventet - hiking group: turlaget - love for nature: glede for naturen
  16m 39s
 • First Day in Bergen: A Friendship Begins

  7 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: First Day in Bergen: A Friendship Begins Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/first-day-in-bergen-a-friendship-begins/ Story Transcript: Nb: På en solrik morgen i Bergen, våknet Ingrid med sommerfugler i magen. En: On a sunny morning in Bergen, Ingrid woke up with butterflies in her stomach. Nb: Hun skulle starte på en ny skole. En: She was about to start at a new school. Nb: Hennes første dag på videregående var her. En: Her first day of high school had arrived. Nb: Hun var spent, men også nervøs. En: She was excited but also nervous. Nb: Ingrid kikket ut av vinduet. En: Ingrid looked out the window. Nb: Solstrålene traff de gamle husene i nabolaget. En: Sunlight hit the old houses in the neighborhood. Nb: Hun tok på seg de nye klærne hun hadde valgt dagen før. En: She put on the new clothes she had picked out the day before. Nb: De fikk henne til å føle seg trygg. En: They made her feel confident. Nb: I et annet hus i Bergen, gjorde Lars seg også klar for dagen. En: In another house in Bergen, Lars was also getting ready for the day. Nb: Han var spent på å møte nye mennesker. En: He was excited to meet new people. Nb: Lars likte å spille gitar og håpet å finne noen nye venner som delte hans interesse. En: Lars liked to play the guitar and hoped to find some new friends who shared his interest. Nb: Ingrid og Lars visste ikke at de snart skulle møtes. En: Ingrid and Lars didn’t know that they would soon meet. Nb: Ved inngangen til skolen var det kaos. En: At the school entrance, it was chaotic. Nb: Elever gikk inn og ut, pratet og lo. En: Students were going in and out, chatting and laughing. Nb: Ingrid kjente ingen. En: Ingrid didn’t know anyone. Nb: Hun stod stille og prøvde å finne klasserommet. En: She stood still, trying to find her classroom. Nb: Plutselig snublet hun og bøker fløy ut av hendene hennes. En: Suddenly, she tripped and books flew out of her hands. Nb: En høy, mørkhåret gutt kom løpende til. En: A tall, dark-haired boy came running over. Nb: "Hei, trenger du hjelp?" spurte Lars med et smil. En: “Hi, do you need help?” Lars asked with a smile. Nb: Ingrid rødmet lett. En: Ingrid blushed slightly. Nb: "Ja, takk," svarte hun. En: “Yes, thank you,” she answered. Nb: Sammen plukket de opp bøkene. En: Together, they picked up the books. Nb: "Jeg heter Lars," sa han. En: “My name is Lars,” he said. Nb: "Ingrid," svarte hun og smilte tilbake. En: “Ingrid,” she replied, smiling back. Nb: De gikk sammen til klasserommet. En: They walked to the classroom together. Nb: Læreren, fru Johansen, hilste dem velkommen. En: The teacher, Mrs. Johansen, welcomed them. Nb: Vinduene i klasserommet ga utsikt over fjellene. En: The classroom windows offered a view of the mountains. Nb: Det var vakkert. En: It was beautiful. Nb: Undervisningen startet, og begge lyttet nøye. En: The lesson started, and both listened carefully. Nb: I friminuttet satte Ingrid og Lars seg sammen i kantinen. En: During the break, Ingrid and Lars sat together in the cafeteria. Nb: De begynte å prate om alt mulig. En: They started talking about all sorts of things. Nb: Ingrid fortalte at hun likte å tegne. En: Ingrid shared that she liked to draw. Nb: Lars delte sin lidenskap for musikk. En: Lars talked about his passion for music. Nb: Tiden fløy. En: Time flew by. Nb: Etter skolen bestemte de seg for å gå en tur langs Bryggen. En: After school, they decided to take a walk along Bryggen. Nb: Det var mange folk der, og luften var fylt med lukten av sjø og fisk. En: There were many people there, and the air was filled with the smell of the sea and fish. Nb: De pratet om sine drømmer og planer. En: They talked about their dreams and plans. Nb: Ingrid drømte om å bli kunstner. En: Ingrid dreamed of becoming an artist. Nb: Lars ønsket å bli en kjent musiker. En: Lars wanted to become a famous musician. Nb: De fant ut at de kunne hjelpe hverandre med å nå målene sine. En: They discovered that they could help each other reach their goals. Nb: Dagen gikk mot slutten. En: The day was coming to an end. Nb: Solen sank bak fjellene og kastet et gyllent skjær over byen. En: The sun sank behind the mountains, casting a golden glow over the city. Nb: De følte begge at en ny vennskap var begynt. En: They both felt that a new friendship was beginning. Nb: Ved slutten av dagen, når de gikk hver til sitt hjem, visste de at denne dagen hadde forandret livet deres. En: By the end of the day, when they went to their respective homes, they knew that this day had changed their lives. Nb: De så frem til mange flere dager fylt med vennskap og nye eventyr på den nye skolen. En: They looked forward to many more days filled with friendship and new adventures at the new school. Nb: Ingrid og Lars visste at de alltid ville støtte hverandre. En: Ingrid and Lars knew that they would always support each other. Nb: Og slik ble den første dagen på videregående i Bergen starten på et sterkt vennskap som kunne tåle alt. En: And so, the first day of high school in Bergen marked the beginning of a strong friendship that could withstand anything. Vocabulary Words: - butterflies in her stomach: sommerfugler i magen - excited: spent - nervous: nervøs - neighborhood: nabolaget - confident: trygg - chaotic: kaos - chatting: pratet - blushed: rødmet - together: sammen - classroom: klasserommet - entrance: inngangen - mountains: fjellene - beautiful: vakkert - carefully: nøye - cafeteria: kantinen - passion: lidenskap - discover: fant ut - dreams: drømmer - plans: planer - artist: kunstner - walk: gå en tur - air: luften - smell: lukten - sea: sjø - golden glow: gyllent skjær - friendship: vennskap - support: støtte - withstand: tåle - adventures: eventyr - lesson: undervisningen
  15m 29s
 • Rediscovering Bryggen: A Journey Through Time and Taste

  6 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Rediscovering Bryggen: A Journey Through Time and Taste Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rediscovering-bryggen-a-journey-through-time-and-taste/ Story Transcript: Nb: Sofie og Lars sitter på toget. En: Sofie and Lars are sitting on the train. Nb: Toget er på vei til Bergen. En: The train is on its way to Bergen. Nb: Det regner litt ute, men humøret deres er høyt. En: It's raining a little outside, but their spirits are high. Nb: De skal besøke Bryggen. En: They are going to visit Bryggen. Nb: Bryggen er et UNESCO Verdensarvsted. En: Bryggen is a UNESCO World Heritage site. Nb: De er veldig spente på turen. En: They are very excited about the trip. Nb: Sofie ser ut av vinduet. En: Sofie looks out the window. Nb: Fjordene glitrer under den grå himmelen. En: The fjords are shimmering under the gray sky. Nb: "Se, Lars!" En: "Look, Lars!" Nb: sier hun. En: she says. Nb: "Så vakkert det er!" En: "How beautiful it is!" Nb: Lars nikker og smiler. En: Lars nods and smiles. Nb: Han liker også naturen. En: He also likes the nature. Nb: De snakker om fjellene og vannet. En: They talk about the mountains and the water. Nb: Toget går sakte, men det gjør ikke noe. En: The train is going slowly, but it doesn't matter. Nb: De har god tid. En: They have plenty of time. Nb: Etter noen timer kommer de til Bergen. En: After a few hours, they arrive in Bergen. Nb: De går ut av toget og kjenner frisk luft. En: They get off the train and feel the fresh air. Nb: Det er mange mennesker på stasjonen. En: There are many people at the station. Nb: De følger skiltene til Bryggen. En: They follow the signs to Bryggen. Nb: Sofie leser en brosjyre om stedet. En: Sofie reads a brochure about the place. Nb: "Bryggen er veldig gammel," sier hun. En: "Bryggen is very old," she says. Nb: "Bygningene ble laget på 1300-tallet." En: "The buildings were made in the 1300s." Nb: Lars ser seg rundt mens de går. En: Lars looks around as they walk. Nb: Han merker de fargerike husene. En: He notices the colorful houses. Nb: "Det ser ut som en annen verden," sier han. En: "It looks like another world," he says. Nb: Husene er smale og høye. En: The houses are narrow and tall. Nb: De er malt i rødt, gult og grønt. En: They are painted in red, yellow, and green. Nb: Noen av dem står litt skjevt. En: Some of them are a little crooked. Nb: Men de er fortsatt veldig fine. En: But they are still very beautiful. Nb: De går inn i en av de små butikkene. En: They go into one of the small shops. Nb: Der finner de mange suvenirer. En: There, they find many souvenirs. Nb: Sofie kjøper en liten trefigur. En: Sofie buys a small wooden figure. Nb: "Jeg vil ha noe å huske turen med," sier hun. En: "I want something to remember the trip by," she says. Nb: Lars kjøper en bok om Bryggen. En: Lars buys a book about Bryggen. Nb: "Jeg vil lære mer om historien," sier han. En: "I want to learn more about the history," he says. Nb: Etter en stund blir de sultne. En: After a while, they get hungry. Nb: De finner en liten kafe. En: They find a small café. Nb: De bestiller fiskesuppe og brød. En: They order fish soup and bread. Nb: "Dette smaker fantastisk!" En: "This tastes amazing!" Nb: sier Lars. En: Lars says. Nb: "Enig," sier Sofie. En: "Agreed," says Sofie. Nb: "Dette er den beste suppen jeg har smakt." En: "This is the best soup I've ever tasted." Nb: De nyter maten mens de snakker om alt de har sett. En: They enjoy the food while talking about everything they have seen. Nb: Dagen går fort. En: The day goes by quickly. Nb: Snart må de tilbake til toget. En: Soon they have to go back to the train. Nb: De sier farvel til Bryggen og Bergen. En: They say goodbye to Bryggen and Bergen. Nb: "Vi må komme tilbake en dag," sier Lars. En: "We must come back someday," Lars says. Nb: "Ja, det må vi," sier Sofie. En: "Yes, we must," says Sofie. Nb: De setter seg på toget igjen. En: They sit down on the train again. Nb: På vei hjem snakker de om dagen. En: On the way home, they talk about the day. Nb: De er enige om at det var en fantastisk tur. En: They agree that it was a fantastic trip. Nb: Bryggen var enda bedre enn de hadde trodd. En: Bryggen was even better than they had expected. Nb: De sovner mens toget beveger seg gjennom landskapet. En: They fall asleep as the train moves through the landscape. Nb: De drømmer om gamle hus, smale gater og deilig fiskesuppe. En: They dream of old houses, narrow streets, and delicious fish soup. Vocabulary Words: - train: tog - spirits: humøret - excited: spente - shimmering: glitrer - gray: grå - mountains: fjellene - plenty: god - brochure: brosjyre - heritage: verdensarvsted - colorful: fargerike - narrow: smale - crooked: skjevt - souvenirs: suvenirer - wooden: tre - figure: figur - history: historien - fish soup: fiskesuppe - tastes: smaker - enjoy: nyter - quickly: fort - goodbye: farvel - dream: drømmer - landscape: landskapet - fresh air: frisk luft - station: stasjonen - signs: skiltene - buildings: bygningene - painted: malt - brochure: brosjyre - order: bestiller
  14m 52s
 • Norwegian Wedding: A Day to Remember at Bergen's Wharf

  5 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Norwegian Wedding: A Day to Remember at Bergen's Wharf Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/norwegian-wedding-a-day-to-remember-at-bergens-wharf/ Story Transcript: Nb: Det var en solrik dag i Bergen. En: It was a sunny day in Bergen. Nb: Bryggen glinset i solen. En: The old wharf gleamed in the sun. Nb: Husene var malte i sterke farger. En: The houses were painted in bright colors. Nb: Himmelen var klar, og folk smilte. En: The sky was clear, and people were smiling. Nb: Lars, Ingrid og Sofie var i Bergen for et bryllup. En: Lars, Ingrid, and Sofie were in Bergen for a wedding. Nb: De gledet seg. En: They were excited. Nb: Det var Anna og Erik som giftet seg. En: It was Anna and Erik who were getting married. Nb: Bryllupet skulle være tradisjonelt norsk. En: The wedding was going to be a traditional Norwegian one. Nb: Lars hadde en fin bunad på. En: Lars was wearing a fine bunad. Nb: Bunaden var blå med røde detaljer. En: The bunad was blue with red details. Nb: Ingrid og Sofie hadde også bunader. En: Ingrid and Sofie also wore bunads. Nb: Ingrid sin bunad var grønn, og Sofie sin var rød. En: Ingrid’s bunad was green, and Sofie’s was red. Nb: Alle så vakre ut. En: Everyone looked beautiful. Nb: De gikk til kirken først. En: They went to the church first. Nb: Kirken var gammel og vakker. En: The church was old and beautiful. Nb: Menneskene var glade og snakket sammen. En: The people were happy and talking together. Nb: Orgelen spilte vakker musikk. En: The organ played beautiful music. Nb: Bruden Anna kom inn. En: The bride, Anna, entered. Nb: Hun hadde en hvit kjole med blonder. En: She was wearing a white dress with lace. Nb: Hun lyste som en stjerne. En: She shone like a star. Nb: Erik sto ved alteret og smilte stort. En: Erik stood at the altar and smiled broadly. Nb: Bryllupet var vakkert. En: The wedding was beautiful. Nb: De sa ja til hverandre, og hele kirken klappet. En: They said yes to each other, and the whole church clapped. Nb: Etter vielsen gikk de til festen. En: After the ceremony, they went to the party. Nb: Festen var på en stor gård nær Bryggen. En: The party was at a large farm near the old wharf. Nb: Bordene var dekket med norske flagg og blomster. En: The tables were decorated with Norwegian flags and flowers. Nb: Det var rømmegrøt, spekemat og mye godt å spise. En: There was sour cream porridge, cured meats, and lots of delicious food to eat. Nb: Alle spiste og lo. En: Everyone ate and laughed. Nb: Lars danset med Ingrid. En: Lars danced with Ingrid. Nb: De danset halling og polka. En: They danced the halling and polka. Nb: Sofie danset med barna. En: Sofie danced with the children. Nb: Musikken var livlig, og alle hadde det gøy. En: The music was lively, and everyone had fun. Nb: Bestemoren til bruden fortalte historier om gamle dager. En: The bride’s grandmother told stories about the old days. Nb: Alle lyttet og lo. En: Everyone listened and laughed. Nb: Senere på kvelden kom det en overraskelse. En: Later in the evening, there was a surprise. Nb: Det ble et fyrverkeri! En: There were fireworks! Nb: Fargene lyste opp nattehimmelen over Bryggen. En: The colors lit up the night sky over the old wharf. Nb: Alle så på med store øyne. En: Everyone watched with wide eyes. Nb: Det var et magisk syn. En: It was a magical sight. Nb: Til slutt var det tid for å si ha det. En: In the end, it was time to say goodbye. Nb: Lars, Ingrid og Sofie var trøtte, men glade. En: Lars, Ingrid, and Sofie were tired but happy. Nb: Det hadde vært en vakker dag. En: It had been a beautiful day. Nb: Solen hadde gått ned, og månen skinte på Bryggen. En: The sun had set, and the moon shone over the old wharf. Nb: De gikk tilbake til hotellet sitt. En: They walked back to their hotel. Nb: De snakket om dagen og alle de fine minnene. En: They talked about the day and all the wonderful memories. Nb: Lars sa: "Dette var et fantastisk bryllup." En: Lars said, “This was a fantastic wedding.” Nb: Ingrid sa: "Ja, jeg er så glad vi var med." En: Ingrid said, “Yes, I’m so glad we were a part of it.” Nb: Sofie nikket og sukket lykkelig. En: Sofie nodded and sighed happily. Nb: De la seg til å sove med smil om munnen. En: They went to sleep with smiles on their faces. Nb: Bryllupet på Bryggen var et minne de aldri ville glemme. En: The wedding at the old wharf was a memory they would never forget. Nb: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. En: Snip, snap, snout, the tale is out. Vocabulary Words: - sunny: solrik - wharf: bryggen - gleamed: glinset - painted: malte - sky: himmelen - smiling: smilte - wedding: bryllup - excited: gledet seg - getting married: giftet seg - traditional: tradisjonelt - bunad: bunad - details: detaljer - wore: hadde på - beautiful: vakker - church: kirken - old: gammel - happy: glade - talking together: snakket sammen - organ: orgelen - music: musikk - bride: bruden - dress: kjole - lace: blonder - altar: alteret - broadly: stort - ceremony: vielsen - party: festen - farm: gård - decorated: dekket - creamed porridge: rømmegrøt
  14m 41s
 • Braving the Storm: A Day in the Life of Bergen's Fishermen

  4 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Braving the Storm: A Day in the Life of Bergen's Fishermen Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/braving-the-storm-a-day-in-the-life-of-bergens-fishermen/ Story Transcript: Nb: Det var en kald morgen i Bergen. En: It was a cold morning in Bergen. Nb: Havet lå rolig, og måkene svevde over brygga. En: The sea lay calm, and seagulls glided over the pier. Nb: Lars, Ingrid og Kari var klare for en ny arbeidsdag på fiskebåten. En: Lars, Ingrid, and Kari were ready for another workday on the fishing boat. Nb: Lars var kapteinen. En: Lars was the captain. Nb: Han var en høy mann med grått skjegg og vennlige øyne. En: He was a tall man with a gray beard and kind eyes. Nb: Ingrid og Kari var hans kollegaer. En: Ingrid and Kari were his colleagues. Nb: Ingrid var sterk og rask. En: Ingrid was strong and quick. Nb: Kari var god til å reparere garn og motorer. En: Kari was good at repairing nets and engines. Nb: De jobbet godt sammen. En: They worked well together. Nb: De tre vennene gikk om bord på båten. En: The three friends boarded the boat. Nb: "Er vi klare?" spurte Lars. En: "Are we ready?" asked Lars. Nb: Ingrid og Kari nikket og smilte. En: Ingrid and Kari nodded and smiled. Nb: De likte jobben sin. En: They liked their job. Nb: Havet var deres hjem. En: The sea was their home. Nb: Båten forlot brygga og seilte ut på havet. En: The boat left the pier and sailed out to sea. Nb: "Fiskestimen er nær holmen," sa Lars. En: "The school of fish is near the islet," said Lars. Nb: Han pekte mot horisonten. En: He pointed towards the horizon. Nb: Ingrid kastet garnet i vannet. En: Ingrid cast the net into the water. Nb: Kari sto klar med bøtter og kroker. En: Kari stood ready with buckets and hooks. Nb: Plutselig begynte det å blåse. En: Suddenly, the wind began to blow. Nb: Bølgene ble større. En: The waves grew larger. Nb: Båten gynget og ristet. En: The boat rocked and shook. Nb: "Hold dere fast!" ropte Lars. En: "Hold on tight!" shouted Lars. Nb: Ingrid grep tak i rekkverket. En: Ingrid grabbed the railing. Nb: Kari prøvde å holde balansen. En: Kari tried to keep her balance. Nb: En stor bølge slo mot båten. En: A big wave crashed against the boat. Nb: Garnet røk. En: The net snapped. Nb: "Hva gjør vi nå?" ropte Ingrid. En: "What do we do now?" shouted Ingrid. Nb: Kari løp til Lars. En: Kari ran to Lars. Nb: "Vi må finne en løsning," sa hun. En: "We need to find a solution," she said. Nb: Lars tenkte raskt. En: Lars thought quickly. Nb: "Vi bruker reservegarnet," sa han. En: "We’ll use the spare net," he said. Nb: Kari hentet garnet fra lasterommet. En: Kari fetched the net from the storage room. Nb: Ingrid kastet det i vannet igjen. En: Ingrid cast it into the water again. Nb: Bølgene roet seg etter hvert. En: The waves eventually calmed down. Nb: De dro opp garnet og fant mye fisk. En: They pulled up the net and found lots of fish. Nb: Fiskene glitret i sollyset. En: The fish glistened in the sunlight. Nb: "Vi klarte det," sa Lars med et stort smil. En: "We did it," said Lars with a big smile. Nb: Ingrid og Kari jublet. En: Ingrid and Kari cheered. Nb: "Vi er et godt team," sa Ingrid. En: "We make a good team," said Ingrid. Nb: Kari nikket og smilte. En: Kari nodded and smiled. Nb: De lo og begynte å sortere fisken. En: They laughed and began sorting the fish. Nb: Båten snudde tilbake mot Bergen. En: The boat turned back towards Bergen. Nb: Måkene fulgte etter, håpfulle etter rester. En: The seagulls followed, hopeful for scraps. Nb: Brygga kom til syne i det fjerne. En: The pier appeared in the distance. Nb: Tilbake i havna var det mye folk. En: Back in the harbor, there were many people. Nb: Folk vinket og ropte. "Velkommen tilbake!" En: People waved and shouted, "Welcome back!" Nb: Lars, Ingrid og Kari la til kai og tømte båten for fisk. En: Lars, Ingrid, and Kari docked and emptied the boat of fish. Nb: De følte seg stolte. En: They felt proud. Nb: "Hvor skal vi nå?" spurte Kari. En: "Where to now?" asked Kari. Nb: Lars lo. En: Lars laughed. Nb: "Hjem, for å hvile," svarte han. En: "Home, to rest," he replied. Nb: De tre vennene gikk hjemover. En: The three friends walked home. Nb: De var slitne, men lykkelige. En: They were tired but happy. Nb: De visste at en ny dag på havet ventet dem. En: They knew that another day at sea awaited them. Nb: Men i kveld skulle de nyte roen i Bergen. En: But tonight, they would enjoy the calm in Bergen. Vocabulary Words: - cold: kald - morning: morgen - calm: rolig - seagulls: måkene - pier: brygga - ready: klare - workday: arbeidsdag - fishing boat: fiskebåten - captain: kapteinen - tall: høy - gray: grått - beard: skjegg - colleagues: kollegaer - strong: sterk - quick: rask - repairing: reparere - nets: garn - engines: motorer - worked: jobbet - together: sammen - boarded: gikk om bord - boat: båten - school of fish: fiskestimen - islet: holmen - cast: kastet - net: garnet - waves: bølgene - balance: balansen - solution: løsning - spare net: reservegarnet
  15m 1s
 • Bergen to Fjords: Adventure on the Flåm Railway

  3 JUN 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Bergen to Fjords: Adventure on the Flåm Railway Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/bergen-to-fjords-adventure-on-the-flam-railway/ Story Transcript: Nb: En lys morgen i Bergen våknet Ingrid tidlig. En: On a bright morning in Bergen, Ingrid woke up early. Nb: Hun gledet seg til dagen. En: She was excited about the day. Nb: Lars, hennes bestevenn, hadde kjøpt billetter til en tur på Flåmsbanen. En: Lars, her best friend, had bought tickets for a trip on the Flåm Railway. Nb: De hadde hørt mye om denne togturen. En: They had heard a lot about this train ride. Nb: Det skulle være en naturskjønn opplevelse. En: It was supposed to be a scenic experience. Nb: De møttes på togstasjonen. En: They met at the train station. Nb: Byen var stille, klokken var bare åtte. En: The city was quiet; it was only eight o’clock. Nb: Bergen, med sine vakre, gamle hus og brosteinsgater, lå badet i solskinn. En: Bergen, with its beautiful old houses and cobblestone streets, was bathed in sunshine. Nb: De kjente lukten av sjøen og hørte måkene skrike. En: They smelled the sea and heard the seagulls calling. Nb: Lars vinket fra stasjonsplattformen. En: Lars waved from the station platform. Nb: "Ingrid, her!" ropte han. En: "Ingrid, here!" he shouted. Nb: Ingrid smilte og gikk mot ham. En: Ingrid smiled and walked towards him. Nb: "Toget kommer om ti minutter," sa Lars ivrig. En: "The train arrives in ten minutes," Lars said eagerly. Nb: Ingrid så på den store, gamle klokken på stasjonen. En: Ingrid looked at the large, old clock at the station. Nb: Mens de ventet, pratet de om hva de gledet seg mest til å se. En: While they waited, they talked about what they were most excited to see. Nb: "Jeg har hørt at Kjosfossen is fantastisk," sa Ingrid. En: "I’ve heard that Kjosfossen waterfall is amazing," said Ingrid. Nb: Toget kom rullende inn på stasjonen. En: The train rolled into the station. Nb: Det var et gammelt tog med store vinduer. En: It was an old train with large windows. Nb: Perfekt for å se de vakre omgivelsene. En: Perfect for viewing the beautiful surroundings. Nb: Ingrid og Lars gikk inn og fant plassene sine. En: Ingrid and Lars boarded and found their seats. Nb: Toget begynte å bevege seg sakte, og snart var de ute av byen. En: The train began to move slowly, and soon they were out of the city. Nb: De rullet gjennom grønne daler og mørke tuneller. En: They rolled through green valleys and dark tunnels. Nb: Fjell tårnet omkring dem, og elver danset ved siden av sporet. En: Mountains towered around them, and rivers danced beside the tracks. Nb: Ingrid så ut av vinduet, øynene hennes var fulle av undring. En: Ingrid looked out the window, her eyes full of wonder. Nb: Lars pekte på en høy foss i det fjerne. En: Lars pointed to a high waterfall in the distance. Nb: "Der er Kjosfossen!" sa han. En: "There’s Kjosfossen!" he said. Nb: Toget stoppet, og de fikk gå ut en liten stund. En: The train stopped, and they got out for a little while. Nb: Fossen var enorm, vannet bruste ned fjellsiden med voldsom kraft. En: The waterfall was enormous; water roared down the mountainside with immense force. Nb: Ingrid tok bilder, og Lars prøvde å filme fossen med mobilen sin. En: Ingrid took pictures, and Lars tried to film the waterfall with his phone. Nb: "Dette er magisk," sa Ingrid. En: "This is magical," said Ingrid. Nb: Hun følte en dyp ro. En: She felt a deep calm. Nb: Lars nikket, enig. En: Lars nodded in agreement. Nb: De visste at dette var en dag de aldri ville glemme. En: They knew that this was a day they would never forget. Nb: Toget tutet, og de gikk tilbake til plassene sine. En: The train whistled, and they returned to their seats. Nb: Turen fortsatte, med nye landskap som åpnet seg for hver sving. En: The journey continued, with new landscapes unfolding at every turn. Nb: Da toget endelig nådde endestasjonen, var de begge enig om en ting. En: When the train finally reached the end station, they both agreed on one thing. Nb: "Vi må gjøre dette igjen," sa Lars, og Ingrid nikket med et stort smil. En: "We have to do this again," said Lars, and Ingrid nodded with a big smile. Nb: De gikk tilbake mot Bergen, fulle av minner. En: They headed back towards Bergen, full of memories. Nb: Togturen på Flåmsbanen var som en drøm. En: The train ride on the Flåm Railway was like a dream. Nb: En drøm om naturskjønn skjønnhet og stillhet. En: A dream of scenic beauty and tranquility. Nb: De visste at de også neste gang ville oppleve den magien som bare de norske fjordene kunne gi. En: They knew they would experience again the magic that only the Norwegian fjords could provide. Nb: Og slik endte en vakker dag i Bergen. En: And so ended a beautiful day in Bergen. Nb: Fjellene, fossene og vennskapet fikk dem til å føle seg mer levende enn noen gang. En: The mountains, the waterfalls, and the friendship made them feel more alive than ever. Nb: Fantastiske minner, og en dag å huske for alltid. En: Incredible memories, and a day to remember forever. Vocabulary Words: - bright: lys - excited: gledet - tickets: billetter - trip: tur - scenic: naturskjønn - station: stasjon - quiet: stille - cobblestone: brosteins - sunshine: solskinn - waved: vinket - platform: plattform - clock: klokke - waterfall: foss - surroundings: omgivelser - valleys: daler - tunnels: tuneller - towered: tårnet - roared: bruste - immense: voldsom - force: kraft - magical: magisk - calm: ro - whistled: tutet - landscapes: landskap - memories: minner - experience: oppleve - beauty: skjønnhet - tranquility: stillhet - fjord: fjord - alive: levende
  15m 17s

Are you ready to supercharge your Norwegian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Norwegian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Norwegian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Norwegian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Norway? Maybe you want to speak Norwegian with your friends from Oslo? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Norway.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Norwegian listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Begynn å forbedre din lytteforståelse i norsk med våre historier i dag!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search