Settings
Light Theme
Dark Theme
 • Friendships Brewed Over Coffee: A Café Tale from Nyhavn

  12 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Friendships Brewed Over Coffee: A Café Tale from Nyhavn Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/friendships-brewed-over-coffee-a-cafe-tale-from-nyhavn/ Story Transcript: Da: Kasper og Emilie arbejdede på en café i Nyhavn, hvor skæbner mødtes og kaffe flød. En: Kasper and Emilie worked at a café in Nyhavn, where destinies met and coffee flowed. Da: Solen skinnede og turisterne strømmede ind fra hele verden. En: The sun was shining, and tourists streamed in from all over the world. Da: Dagen var travl, og stemningen var høj. En: The day was busy, and the atmosphere was lively. Da: Kasper stod bag baren. En: Kasper stood behind the bar. Da: Han lavede kaffe og servede kolde drikke. En: He made coffee and served cold drinks. Da: Hans hænder var hurtige og hans smil bredt. En: His hands moved quickly and his smile was wide. Da: Emilie tog imod bestillingerne ved bordene. En: Emilie took the orders at the tables. Da: Hun løb frem og tilbage mellem køkkenet og gæsterne. En: She ran back and forth between the kitchen and the guests. Da: De to arbejdede godt sammen, selv når caféen var fyldt. En: The two worked well together, even when the café was busy. Da: En dag kom en ældre kvinde ind på caféen. En: One day, an elderly woman came into the café. Da: Hun havde et venligt smil og en stor, blå hat. En: She had a kind smile and a large, blue hat. Da: "En kop te, tak," sagde hun og satte sig ved et lille bord ved vinduet. En: "A cup of tea, please," she said and sat at a small table by the window. Da: Kasper lavede teen med omhu, og Emilie bragte den til hende. En: Kasper made the tea with care, and Emilie brought it to her. Da: Kvinden begyndte at tale med Emilie. En: The woman began to talk with Emilie. Da: Hun fortalte historier om sin ungdom og rejser. En: She told stories about her youth and travels. Da: Emilie lyttede fascineret, selvom hun havde travlt. En: Emilie listened, fascinated, even though she was busy. Da: Kasper kunne også høre lidt af samtalen. En: Kasper could also hear parts of the conversation. Da: De to unge mennesker blev hurtigt venner med den ældre kvinde. En: The two young people quickly became friends with the elderly woman. Da: Men så kom der røg fra køkkenet. En: But then smoke came from the kitchen. Da: Der var ild! En: There was a fire! Da: Alle i caféen blev nervøse. En: Everyone in the café grew nervous. Da: "Brandalarm!" En: "Fire alarm!" Da: råbte Kasper. En: shouted Kasper. Da: Gæsterne skyndte sig ud på gaden. En: The guests hurried out to the street. Da: Emilie tog kvindens arm og hjalp hende ud. En: Emilie took the woman’s arm and helped her out. Da: Udenfor samlede folk sig. En: Outside, people gathered. Da: Brandmændene kom hurtigt og slukkede ilden. En: The firefighters arrived quickly and extinguished the fire. Da: Kasper og Emilie stod sammen med den ældre kvinde. En: Kasper and Emilie stood together with the elderly woman. Da: "Det var tæt på," sagde Kasper og tørrede sveden af panden. En: "That was close," said Kasper, wiping the sweat from his forehead. Da: Da alt var under kontrol, gik gæsterne roligt tilbage til caféen. En: When everything was under control, the guests calmly returned to the café. Da: Kasper og Emilie begyndte at rydde op. En: Kasper and Emilie began to clean up. Da: Den ældre kvinde fandt sin plads ved vinduet igen. En: The elderly woman found her place by the window again. Da: "Tak for jeres hjælp," sagde hun. En: "Thank you for your help," she said. Da: Efter den dag blev kvinden stamgæst. En: After that day, the woman became a regular guest. Da: Hun kom hver uge og fortalte flere historier. En: She came every week and told more stories. Da: Kasper og Emilie glædede sig altid til at se hende. En: Kasper and Emilie always looked forward to seeing her. Da: Deres venskab voksede. En: Their friendship grew. Da: På en dag lige så travl som den første, sluttede Emilie sin vagt med et smil. En: On a day just as busy as the first, Emilie ended her shift with a smile. Da: "Vi klarede det igen, Kasper," sagde hun. En: "We did it again, Kasper," she said. Da: Kasper nikkede og grinede. En: Kasper nodded and laughed. Da: "Vi er et godt team," svarede han. En: "We are a great team," he replied. Da: De så på hinanden og vidste, at selv i de hektiske tider var der altid plads til varme og venskab. En: They looked at each other and knew that even in busy times, there was always room for warmth and friendship. Da: Og så gik solen ned over Nyhavn, og caféen lukkede for natten. En: And then the sun set over Nyhavn, and the café closed for the night. Da: Kasper og Emilie gik hjem med hjerterne fulde af glæde og taknemmelighed. En: Kasper and Emilie went home with hearts full of joy and gratitude. Da: I morgen ville være en ny dag fyldt med nye eventyr. En: Tomorrow would be a new day filled with new adventures. Vocabulary Words: - destinies: skæbner - flowed: flød - atmosphere: stemning - elderly: ældre - youth: ungdom - travels: rejser - fascinated: fascineret - fire: ild - smoke: røg - firefighters: brandmænd - extinguished: slukkede - wiping: tørrede - forehead: panden - control: kontrol - clean up: rydde op - regular: stamgæst - gathered: samlede - shift: vagt - joy: glæde - gratitude: taknemmelighed - adventures: eventyr - orders: bestillinger - back and forth: frem og tilbage - care: omhu - shouted: råbte - hurried: skyndte - arm: arm - place: plads - team: team - hectic: hektiske
  14m 50s
 • Step Into Copenhagen's Past: A Magical Virtual Reality Voyage

  11 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Step Into Copenhagen's Past: A Magical Virtual Reality Voyage Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/step-into-copenhagens-past-a-magical-virtual-reality-voyage/ Story Transcript: Da: Tivoli Gardens var fyldt med glade mennesker. En: Tivoli Gardens was filled with happy people. Da: Farvede lys blinkede, og duften af popcorn hang i luften. En: Colored lights blinked, and the smell of popcorn hung in the air. Da: Freja, Magnus og Sofie stod i kø. En: Freja, Magnus, and Sofie stood in line. Da: "Jeg glæder mig til at prøve det her!" En: "I can't wait to try this!" Da: sagde Freja. En: said Freja. Da: Hendes øjne skinnede. En: Her eyes shone. Da: "Nå, det din tur," sagde Magnus og pegede på headsettene. En: "Well, it's your turn," said Magnus, pointing at the headsets. Da: Sofie rakte sin hånd for at tage en. En: Sofie reached out to take one. Da: "Jeg er spændt!" En: "I am excited!" Da: sagde Sofie. En: said Sofie. Da: Hun tog headsettet på og lukkede øjnene. En: She put on the headset and closed her eyes. Da: Pludselig var de ikke længere i det moderne Tivoli. En: Suddenly, they were no longer in modern Tivoli. Da: De var i det gamle København. En: They were in old Copenhagen. Da: Gaderne var smalle, og børn løb rundt med trætog. En: The streets were narrow, and children ran around with wooden trains. Da: Magnus og Freja kiggede omkring. En: Magnus and Freja looked around. Da: "Se der!" En: "Look there!" Da: råbte Magnus og pegede på en stor parade. En: shouted Magnus, pointing at a large parade. Da: Mænd og kvinder i gammeldags tøj dansede og sang. En: Men and women in old-fashioned clothes danced and sang. Da: Børnene samlede slik fra de store vogne, der kørte forbi. En: The children collected candy from the big wagons passing by. Da: Sofie lo. En: Sofie laughed. Da: "Jeg kan næsten smage honningen," sagde hun og så sig om. En: "I can almost taste the honey," she said, looking around. Da: "Det føles så ægte!" En: "It feels so real!" Da: Freja nikkede. En: Freja nodded. Da: "Det er fantastisk. En: "It's amazing. Da: Det føles, som om vi virkelig er der." En: It feels like we are really there." Da: Pludselig begyndte folk at synge en kendt julesang. En: Suddenly, people began to sing a well-known Christmas carol. Da: "Det er snart jul," sagde en gammel dame til dem. En: "Christmas is near," said an old lady to them. Da: Hun havde en varm, rød kappe på. En: She wore a warm, red cape. Da: "Kom og syng med os." En: "Come and sing with us." Da: De tre venner sluttede sig til sangen. En: The three friends joined in the singing. Da: Kærligheden i luften føltes varm og rar. En: The love in the air felt warm and pleasant. Da: Magnus tog nogle billeder med hans virtuelle kamera. En: Magnus took some pictures with his virtual camera. Da: "Jeg vil huske det her for evigt," sagde han. En: "I will remember this forever," he said. Da: Tiden fløj af sted, og snart hørte de en stemme sige, "Det er slut, tag nu headsettene af." En: Time flew by, and soon they heard a voice say, "It's over, take off the headsets now." Da: De vendte tilbage til det nuværende Tivoli. En: They returned to the present Tivoli. Da: Freja, Magnus og Sofie tog headsettene af og så forundrede på hinanden. En: Freja, Magnus, and Sofie took off the headsets and looked at each other in wonder. Da: "Det var magisk," sagde Freja. En: "It was magical," said Freja. Da: "Jeg kunne mærke historiens ånd." En: "I could feel the spirit of history." Da: Sofie smilede stort. En: Sofie smiled broadly. Da: "Jeg føler mig tættere på vores kultur nu." En: "I feel closer to our culture now." Da: Magnus nikkede. En: Magnus nodded. Da: "Vi skal tilbage og opleve det igen!" En: "We should come back and experience it again!" Da: De gik gennem Tivoli med smil på deres læber og varme i deres hjerter. En: They walked through Tivoli with smiles on their faces and warmth in their hearts. Da: Dagens oplevelse havde bragt dem nærmere deres historie og hinanden. En: Today's experience had brought them closer to their history and to each other. Da: "Måske kan vi næste gang prøve en anden tradition," foreslog Freja. En: "Maybe next time we can try a different tradition," suggested Freja. Da: De tre venner blev enige. En: The three friends agreed. Da: Fremtiden havde mange flere eventyr i vente. En: The future held many more adventures in store. Da: I dag havde de fået en smag af fortidens glæder, og det ville de aldrig glemme. En: Today, they had tasted the joys of the past, and they would never forget it. Vocabulary Words: - smell: duft - filled: fyldt - headset: headset - blinked: blinkede - narrow: smalle - collect: samlede - candy: slik - wooden: træ - train: tog - cape: kappe - old-fashioned: gammeldags - parade: parade - taste: smage - carol: julesang - magical: magisk - wonder: forundrede - experience: oplevelse - tradition: tradition - spirit: ånd - modern: moderne - future: fremtiden - near: nær - pleasant: rar - glad: glad - adventures: eventyr - closer: tættere - joy: glæde - broadly: bredt - filled: fyldt - return: vendte
  14m 34s
 • Magic at Tivoli: A Christmas Market Adventure

  10 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Magic at Tivoli: A Christmas Market Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magic-at-tivoli-a-christmas-market-adventure/ Story Transcript: Da: Luften var fyldt med duften af brændte mandler og lyden af glade stemmer. En: The air was filled with the scent of roasted almonds and the sound of happy voices. Da: Freja, Soren og Mikkel gik sammen gennem Tivoli Gardens. En: Freja, Soren, and Mikkel walked together through Tivoli Gardens. Da: De glædede sig til julemarkedet. En: They were excited about the Christmas market. Da: Freja elskede julelysene. En: Freja loved the Christmas lights. Da: Soren så frem til æbleskiverne. En: Soren looked forward to the æbleskiver. Da: Mikkel glædede sig til karusellen. En: Mikkel was excited about the carousel. Da: Det var en kold aften, men alle havde varme frakker på. En: It was a cold evening, but everyone was wearing warm coats. Da: "Se!" En: "Look!" Da: råbte Freja. En: shouted Freja. Da: "Der er julemanden!" En: "There's Santa Claus!" Da: Julemanden stod ved en stor grantræ. En: Santa Claus stood by a big fir tree. Da: Børn stod i kø for at få taget billeder. En: Children were lined up to have their pictures taken. Da: Freja tog Mikkel og Soren i hånden og trak dem med. En: Freja grabbed Mikkel and Soren by the hand and pulled them along. Da: De ventede spændt. En: They waited eagerly. Da: Da det blev deres tur, grinede julemanden. En: When it was their turn, Santa Claus laughed. Da: "Hvad ønsker I jer til jul?" En: "What do you want for Christmas?" Da: spurgte han. En: he asked. Da: "Jeg ønsker mig en ny cykel," sagde Freja. En: "I want a new bike," said Freja. Da: "Jeg vil have en bog," sagde Soren. En: "I want a book," said Soren. Da: "Mit ønske er hemmeligt," sagde Mikkel og smilede. En: "My wish is a secret," said Mikkel with a smile. Da: Julemanden nikkede og gav dem slikstokke. En: Santa Claus nodded and gave them candy canes. Da: De takkede og gik videre. En: They thanked him and moved on. Da: De gik forbi boder med julepynt og smagte forskellige delikatesser. En: They walked past stalls with Christmas decorations and tasted various delicacies. Da: Der var så meget at se! En: There was so much to see! Da: Pludselig så Mikkel en stor bamse på en stand. En: Suddenly, Mikkel saw a big teddy bear at a stand. Da: "Jeg vil prøve lykken!" En: "I want to try my luck!" Da: sagde han. En: he said. Da: "Er du sikker?" En: "Are you sure?" Da: spurgte Freja. En: asked Freja. Da: "Det ser svært ud." En: "It looks difficult." Da: "Jeg vil prøve," insisterede Mikkel. En: "I want to try," insisted Mikkel. Da: Han betalte og fik tre forsøg til at ramme målene. En: He paid and got three chances to hit the targets. Da: De første to forsøg ramte forbi. En: The first two attempts missed. Da: Men på det tredje skud ramte han præcis i midten! En: But on the third shot, he hit right in the middle! Da: "Jeg gjorde det!" En: "I did it!" Da: råbte Mikkel glad. En: Mikkel shouted happily. Da: Han fik den store bamse. En: He won the big teddy bear. Da: Freja og Soren klappede og lo. En: Freja and Soren clapped and laughed. Da: "Godt gået, Mikkel," sagde Soren. En: "Well done, Mikkel," said Soren. Da: De fortsatte rundt på markedet. En: They continued around the market. Da: Der var så meget at opleve. En: There was so much to experience. Da: De kørte på karusellen, smagte mere mad, og så på fyrværkeri. En: They rode the carousel, tasted more food, and watched fireworks. Da: Efter en lang aften besluttede de sig for at tage hjem. En: After a long evening, they decided to head home. Da: Mens de gik mod udgangen, sagde Freja, "Det var en fantastisk aften." En: As they walked toward the exit, Freja said, "It was a fantastic evening." Da: "Ja, det var det," sagde Mikkel, mens han krammede sin nye bamse. En: "Yes, it was," said Mikkel, hugging his new teddy bear. Da: "Vi må komme tilbage næste år," tilføjede Soren. En: "We must come back next year," added Soren. Da: De forlod Tivoli Gardens med smil på læberne og minder at huske. En: They left Tivoli Gardens with smiles on their faces and memories to cherish. Da: Julemarkedet havde været en stor succes for dem alle. En: The Christmas market had been a great success for all of them. Vocabulary Words: - scent: duft - roasted: brændte - almonds: mandler - voices: stemmer - carousel: karusel - fir tree: grantræ - pictures: billeder - eagerly: spændt - candy canes: slikstokke - delicacies: delikatesser - tent: boder - teddy bear: bamse - attempts: forsøg - targets: målene - shot: skud - middle: midten - clapped: klappede - laughed: lo - fireworks: fyrværkeri - exit: udgangen - fantastic: fantastisk - hugging: krammede - new: ny - bike: cykel - secret: hemmeligt - nodded: nikkede - children: børn - lined up: stod i kø - experienced: oplevede - warm: varme
  14m 7s
 • Tivoli Tales: Family Unity in a Stormy Adventure

  9 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Tivoli Tales: Family Unity in a Stormy Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/tivoli-tales-family-unity-in-a-stormy-adventure/ Story Transcript: Da: Freja havde drømt om denne dag i lang tid. En: Freja had dreamed of this day for a long time. Da: Tivoli i København var stedet, hvor hendes familie endelig skulle samles igen. En: Tivoli in Copenhagen was the place where her family was finally going to gather again. Da: Farverige lamper og music spillede i baggrunden, og duften af sukker og popcorn flød i luften. En: Colorful lights and music played in the background, and the scent of sugar and popcorn filled the air. Da: Freja kunne næsten ikke stå stille. En: Freja could hardly stand still. Da: Hendes bedstemor gav hende en stor kram, og alle smilede. En: Her grandmother gave her a big hug, and everyone was smiling. Da: Der var mostre, onkler, fætre og kusiner overalt. En: There were aunts, uncles, cousins everywhere. Da: De havde planlagt mange sjove ting. En: They had planned many fun things. Da: De skulle prøve rutsjebanen, spise is og køre karrusellen. En: They were going to ride the roller coaster, eat ice cream, and ride the carousel. Da: Pludselig blev himlen mørk. En: Suddenly, the sky darkened. Da: Skyerne trak sig sammen, og et stort brag fik folk til at standse op. En: The clouds gathered, and a loud crash made people stop in their tracks. Da: En intens tordenstorm var på vej. En: An intense thunderstorm was on the way. Da: Regnen faldt ned som en mur. En: The rain fell like a wall. Da: Folk begyndte at løbe mod udgangene, men Freja og hendes familie søgte ly under tagene. En: People began running towards the exits, but Freja and her family took shelter under the roofs. Da: Freja var skuffet. En: Freja was disappointed. Da: "Hvorfor nu?" En: "Why now?" Da: tænkte hun. En: she thought. Da: De havde glædet sig så meget. En: They had been looking forward to this so much. Da: Regnen blev stærkere, og vandet begyndte at samle sig i små søer på jorden. En: The rain grew stronger, and water began to pool in small puddles on the ground. Da: Hun kiggede på sin bedstemor, der smilede varmt. En: She looked at her grandmother, who smiled warmly. Da: "Ikke vær ked af det, Freja," sagde bedstemor. En: "Don't be sad, Freja," said Grandma. Da: "Vi kan stadig hygge os." En: "We can still have fun." Da: Familien fandt et lille telt at sidde under. En: The family found a small tent to sit under. Da: De delte tæpper og varme drikke fra nærmeste kiosk. En: They shared blankets and hot drinks from the nearest kiosk. Da: Mens regnen trommede mod teltdugen, begyndte Bedstemor at fortælle gamle historier. En: As the rain drummed on the tent's canvas, Grandma started telling old stories. Da: Historier om, hvordan hun og bedstefar mødtes, og sjove ting, der skete i familien. En: Stories about how she and Grandpa met, and funny things that happened in the family. Da: Freja grinede og lyttede med store øjne. En: Freja laughed and listened with wide eyes. Da: Hun glemte næsten stormen udenfor. En: She almost forgot about the storm outside. Da: Hele familien lyttede, og de følte sig tættere sammen end nogensinde før. En: The whole family listened, and they felt closer together than ever before. Da: Timerne gik hurtigt, og lidt efter lidt begyndte regnen at stilne af. En: The hours went by quickly, and little by little, the rain began to ease up. Da: Da stormen endelig var ovre, kiggede Freja op på himlen. En: When the storm finally passed, Freja looked up at the sky. Da: Solen brød frem, og en smuk regnbue dannede sig over Tivoli. En: The sun broke through, and a beautiful rainbow formed over Tivoli. Da: Freja følte sig glad og lettet. En: Freja felt happy and relieved. Da: Det viste sig, at den uventede storm havde ført familien tættere sammen på en måde, de aldrig havde forventet. En: It turned out that the unexpected storm had brought the family closer together in a way they had never expected. Da: De gik ud fra teltet og fortsatte deres dag i Tivoli med endnu større kærlighed og sammenhold. En: They left the tent and continued their day in Tivoli with even greater love and unity. Da: De prøvede rutsjebanen, spise is og kørte karrusellen, mens de huskede bedstemorens historier og de varme øjeblikke under stormen. En: They rode the roller coaster, ate ice cream, and rode the carousel, all while remembering Grandma's stories and the warm moments during the storm. Da: Ved slutningen af dagen krammede Freja sin bedstemor endnu en gang og sagde tak. En: At the end of the day, Freja hugged her grandmother once more and said thank you. Da: Det var en uforglemmelig dag. En: It had been an unforgettable day. Da: Familien var vigtigere end vejret, og kærlighed kunne oplyse selv de mørkeste skyer. En: Family was more important than the weather, and love could brighten even the darkest clouds. Vocabulary Words: - dreamed: drømt - gather: samles - colorful: farverige - hug: kram - roller coaster: rutsjebane - carousel: karrusel - darkened: mørk - thunderstorm: tordenstorm - shelter: ly - disappointed: skuffet - tent: telt - blankets: tæpper - kiosk: kiosk - canvas: teltdug - puddle: sø - eased up: stilne af - unexpected: uventet - relieved: lettet - unforgettable: uforglemmelig - unity: sammenhold - scent: duft - crash: brag - smile: smilte - clouds: skyer - gathered: trak sig sammen - intense: intens - rain: regn - warmly: varmt - shared: delte - drinks: drikke
  14m 44s
 • Magical Night in Tivoli: Journey with the Elf King

  8 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Magical Night in Tivoli: Journey with the Elf King Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-night-in-tivoli-journey-with-the-elf-king/ Story Transcript: Da: I hjertet af København står Tivoli. En: In the heart of Copenhagen stands Tivoli. Da: Denne aften var særlig. En: This evening was special. Da: Freja, Magnus og Søren var spændte. En: Freja, Magnus, and Søren were excited. Da: Det var tid til den årlige fejring. En: It was time for the annual celebration. Da: Lyset i Tivoli blinkede. En: The lights in Tivoli twinkled. Da: Farverne var levende. En: The colors were vibrant. Da: En stor scene var i midten. En: A large stage stood in the center. Da: Mennesker samlede sig. En: People gathered. Da: Freja tog fat i Sørens hånd. En: Freja grabbed Søren's hand. Da: "Er du klar?" En: "Are you ready?" Da: spurgte hun. En: she asked. Da: Søren nikkede. En: Søren nodded. Da: Magnus så på sit ur. En: Magnus looked at his watch. Da: "Det starter nu!" En: "It's starting now!" Da: sagde han. En: he said. Da: Pludselig blev scenen oplyst. En: Suddenly, the stage lit up. Da: Musik spillede, og tåge svævede over jorden. En: Music played, and fog hovered over the ground. Da: En høj mand trådte frem. En: A tall man stepped forward. Da: "Hej, alle sammen!" En: "Hello, everyone!" Da: sagde han. En: he said. Da: "I aften bringer vi danske folkesagn til live!" En: "Tonight, we bring Danish folklore to life!" Da: Publikum klappede. En: The audience clapped. Da: Magnussen skinnede i hans øjne. En: Excitement shone in his eyes. Da: En portal åbnede sig. En: A portal opened. Da: En storvarm glød kom ud. En: A warm glow emerged. Da: Freja gispede. En: Freja gasped. Da: Ud trådte Elverkongen. En: Out stepped the Elf King. Da: Hans krone glimtede. En: His crown shimmered. Da: "Velkommen," sagde han. En: "Welcome," he said. Da: "Jeg er Elverkongen. En: "I am the Elf King. Da: Følg med på vores rejse." En: Follow us on our journey." Da: Freja var fortryllet. En: Freja was enchanted. Da: Elverne dansede. En: The elves danced. Da: Lysene skiftede. En: The lights shifted. Da: Hun følte sig som en del af eventyret. En: She felt like part of the fairy tale. Da: Søren var også tryllebundet. En: Søren was also spellbound. Da: Magnus tog billeder. En: Magnus took pictures. Da: Han ville huske alt. En: He wanted to remember everything. Da: Pludselig steg tågen. En: Suddenly, the fog rose. Da: En stor skikkelse viste sig. En: A large figure appeared. Da: "Lysalfen!" En: "The Light Elf!" Da: råbte Søren. En: Søren shouted. Da: Lysalfen bøjede sig og smilte. En: The Light Elf bowed and smiled. Da: "Tak fordi I kom." En: "Thank you for coming." Da: Elverkongen trådte frem igen. En: The Elf King stepped forward again. Da: "Vi mødes ofte, men kun her i Tivoli," sagde han. En: "We meet often, but only here in Tivoli," he said. Da: "Tak for jeres besøg. En: "Thank you for your visit. Da: Husk at tro på eventyr." En: Remember to believe in fairy tales." Da: Lyset ændrede farve igen. En: The lights changed color again. Da: Figuren forsvandt. En: The figures disappeared. Da: Folk klappede. En: People clapped. Da: Forestillingen var slut. En: The performance was over. Da: Freja, Magnus og Søren stod stille. En: Freja, Magnus, and Søren stood still. Da: Freja sukkede. En: Freja sighed. Da: "Det var magisk," sagde hun. En: "It was magical," she said. Da: Søren nikkede. En: Søren nodded. Da: "Det var utroligt at møde Elverkongen," tilføjede han. En: "It was amazing to meet the Elf King," he added. Da: De gik hjemad. En: They walked home. Da: Tivoli Gardens forsvandt i mørket. En: Tivoli Gardens vanished into the darkness. Da: Men i deres hjerter levede magien videre. En: But in their hearts, the magic lived on. Da: Freja så op på månen. En: Freja looked up at the moon. Da: "Vi ses næste år," hviskede hun. En: "See you next year," she whispered. Da: Magnus tog hendes hånd. En: Magnus took her hand. Da: "Ja, det gør vi," sagde han. En: "Yes, we will," he said. Da: Eventyret var slut for nu. En: The adventure was over for now. Da: Men det store i små øjeblikke ville altid minde dem om magien. En: But the magic in small moments would always remind them of the wonder. Vocabulary Words: - heart: hjerte - special: særlig - excited: spændt - annual: årlige - celebration: fejring - twinkled: blinkede - vibrant: levende - stage: scene - gathered: samlede - nodded: nikkede - suddenly: pludselig - hovered: svævede - stepped: trådte - folklore: folkesagn - clapped: klappede - emerged: kom ud - gasped: gispede - shimmered: glimtede - enchanted: fortryllet - spellbound: tryllebundet - figures: skikkelser - disappeared: forsvandt - sighed: sukkede - magical: magisk - amazing: utroligt - vanished: forsvandt - darkness: mørke - small: små - moments: øjeblikke - wonder: magi
  15m 10s
 • A Magical Day in Tivoli: Love and Adventure in Copenhagen

  7 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: A Magical Day in Tivoli: Love and Adventure in Copenhagen Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-magical-day-in-tivoli-love-and-adventure-in-copenhagen/ Story Transcript: Da: Det hele begyndte på en solrig lørdag morgen. En: It all began on a sunny Saturday morning. Da: Freja og Mikkel stod spændte foran hovedindgangen til Tivoli Gardens i København. En: Freja and Mikkel stood excitedly in front of the main entrance to Tivoli Gardens in Copenhagen. Da: "Er du klar?" En: "Are you ready?" Da: spurgte Mikkel med et stort smil. En: asked Mikkel with a big smile. Da: Freja nikkede ivrigt. En: Freja nodded eagerly. Da: De kunne høre lyden af musik og latter fra afstand. En: They could hear the sounds of music and laughter from a distance. Da: Først gik de hen til rutsjebanen. En: First, they went to the roller coaster. Da: "Skal vi prøve den?" En: "Shall we try it?" Da: spurgte Freja nervøst. En: asked Freja nervously. Da: "Ja, kom nu! En: "Yes, come on! Da: Det bliver sjovt," sagde Mikkel opmuntrende. En: It'll be fun," said Mikkel encouragingly. Da: De stod i kø og talte om, hvilke andre forlystelser de skulle prøve. En: They stood in line and talked about which other rides they should try. Da: Efter rutsjebanen besluttede de sig for at gå over til skydeteltet. En: After the roller coaster, they decided to go over to the shooting gallery. Da: Mikkel prøvede at ramme målene. En: Mikkel tried to hit the targets. Da: Han vandt en lille bamse til Freja. En: He won a small teddy bear for Freja. Da: Freja grinede og sagde: "Tak, Mikkel. En: Freja laughed and said, "Thank you, Mikkel. Da: Du er rigtig god til det her!" En: You are really good at this!" Da: De begyndte at blive sultne, så de gik hen til madboderne. En: They started to get hungry, so they went over to the food stalls. Da: De købte flæskestegssandwich og is. En: They bought roast pork sandwiches and ice cream. Da: "Mmm, denne sandwich er så lækker," sagde Freja. En: "Mmm, this sandwich is so delicious," said Freja. Da: "Ja, og isen smager himmelsk," tilføjede Mikkel. En: "Yes, and the ice cream tastes heavenly," added Mikkel. Da: Efter frokost satte de sig på græsset foran scenen. En: After lunch, they sat on the grass in front of the stage. Da: Der skulle være en koncert om lidt. En: There was going to be a concert soon. Da: De lyttede til musikken og nød solskinnet. En: They listened to the music and enjoyed the sunshine. Da: "Er det ikke bare en perfekt dag?" En: "Isn't it just a perfect day?" Da: spurgte Freja. En: asked Freja. Da: "Jo, det er den bedste dag nogensinde," svarede Mikkel. En: "Yes, it's the best day ever," replied Mikkel. Da: Da det blev aften, tændte Tivoli de smukke lys. En: As evening fell, Tivoli lit up the beautiful lights. Da: De gik hånd i hånd gennem haven og beundrede de farverige lamper. En: They walked hand-in-hand through the gardens, admiring the colorful lamps. Da: "Se, hvor smukt der er," sagde Freja med et suk. En: "Look how beautiful it is," said Freja with a sigh. Da: "Ja, det er magisk," svarede Mikkel. En: "Yes, it’s magical," replied Mikkel. Da: Til sidst prøvede de pariserhjulet. En: Finally, they tried the Ferris wheel. Da: Det var en perfekt afslutning på dagen. En: It was a perfect end to the day. Da: De kunne se hele København fra toppen. En: They could see all of Copenhagen from the top. Da: "Mikkel, tak for en fantastisk dag," sagde Freja. En: "Mikkel, thank you for an amazing day," said Freja. Da: "Det var en fornøjelse, Freja. En: "It was a pleasure, Freja. Da: Jeg håber, vi kan gøre det igen snart," svarede Mikkel. En: I hope we can do it again soon," replied Mikkel. Da: De gik langsomt mod udgangen. En: They walked slowly towards the exit. Da: Begge var trætte men glade. En: Both were tired but happy. Da: De var enige om, at denne dag i Tivoli Gardens var uforglemmelig. En: They agreed that this day in Tivoli Gardens was unforgettable. Da: "Vi ses snart igen, Tivoli," sagde Mikkel og vinkede farvel. En: "See you again soon, Tivoli," said Mikkel, waving goodbye. Da: Freja smilede og nikkede, mens de gik ind i natten, fyldt med minder og glæde. En: Freja smiled and nodded as they walked into the night, filled with memories and joy. Vocabulary Words: - began: begyndte - sunny: solrig - excitedly: spændte - entrance: hovedindgangen - nodded: nikkede - eagerly: ivrig - roller coaster: rutsjebanen - nervously: nervøst - encouragingly: opmuntrende - line: kø - targets: målene - shooting gallery: skydeteltet - won: vandt - teddy bear: bamse - food stalls: madboderne - sandwiches: sandwich - delicious: lækker - heavenly: himmelsk - stage: scenen - concert: koncert - sunshine: solskinnet - evening: aften - lit up: tændte - beautiful: smukke - colorful: farverige - lamps: lamper - magical: magisk - Ferris wheel: pariserhjulet - perfect: perfekt - end: afslutning
  14m 4s
 • Reliving Childhood Dreams at Tivoli Gardens: A Family Adventure

  6 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Reliving Childhood Dreams at Tivoli Gardens: A Family Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reliving-childhood-dreams-at-tivoli-gardens-a-family-adventure/ Story Transcript: Da: Solen skinnede klart over Tivoli Gardens. En: The sun shone brightly over Tivoli Gardens. Da: Freja og Lukas gik hånd i hånd gennem den travle park. En: Freja and Lukas walked hand in hand through the busy park. Da: Deres børn løb foran dem, ivrige efter at prøve alle forlystelserne. En: Their children ran ahead of them, eager to try all the rides. Da: "Kan du huske, da vi var her som børn?" spurgte Freja. Hun smilede varmt. En: "Do you remember when we were here as children?" asked Freja, smiling warmly. Da: Lukas nikkede. En: Lukas nodded. Da: "Ja, jeg husker især den store rutsjebane," sagde Lukas. En: "Yes, I especially remember the big roller coaster," said Lukas. Da: "Jeg var altid så bange, men det var så sjovt." En: "I was always so scared, but it was so much fun." Da: Deres børn, Emma og Jens, løb hen til en farverig karrusel. En: Their children, Emma and Jens, ran to a colorful carousel. Da: "Må vi prøve den?" råbte Emma, mens hun pegede. En: "Can we try this one?" shouted Emma, pointing. Da: Freja og Lukas nikkede. En: Freja and Lukas nodded. Da: Børnene hoppede ind på karrusellen. En: The children hopped onto the carousel. Da: De grinede og vinkede. En: They laughed and waved. Da: Freja og Lukas gik hen imod en bænk nær karrusellen. En: Freja and Lukas walked towards a bench near the carousel. Da: "Det er så dejligt at være her igen," sagde Freja. En: "It's so nice to be here again," said Freja. Da: "Det minder mig om min barndom." En: "It reminds me of my childhood." Da: "Ja," sagde Lukas. En: "Yes," said Lukas. Da: "Jeg kan huske vores første tur sammen her. Vi vandt en stor bamse i en spilbod." En: "I remember our first trip here together. We won a big teddy bear at one of the game booths." Da: Børnene kom løbende tilbage, ansigterne lyserøde af glæde. En: The children came running back, their faces flushed with joy. Da: "Hvad skal vi prøve næste?" spurgte Jens. En: "What should we try next?" asked Jens. Da: "Skal vi prøve rutsjebanen?" foreslog Lukas. En: "Shall we try the roller coaster?" suggested Lukas. Da: Børnene jublede. En: The children cheered. Da: De gik mod den store trærutsjebane, som havde været der i årevis. En: They headed towards the big wooden roller coaster that had been there for years. Da: Mens de stod i køen, kunne Freja mærke sommerfuglene i maven. En: While waiting in line, Freja could feel butterflies in her stomach. Da: "Lidt spændt?" spurgte Lukas og blinkede til hende. En: "A little excited?" asked Lukas, winking at her. Da: Freja lo. En: Freja laughed. Da: De hoppede på og tog plads i vognen. En: They hopped in and took their seats in the cart. Da: Rutsjebanen begyndte at køre langsomt opad. En: The roller coaster started to slowly climb upwards. Da: Børnene jublede og holdt fast. En: The children cheered and held on. Da: Så gik det pludselig nedad med en fart, der fik Freja til at skrige af fryd. En: Then it suddenly rushed downward with a speed that made Freja scream with delight. Da: Efter turen gik de hen til et ishus. En: After the ride, they went to an ice cream stand. Da: De fandt et bord i skyggen og nød deres is. En: They found a table in the shade and enjoyed their ice cream. Da: "Jeg tror, dette er den bedste dag nogensinde," sagde Jens med et stort smil. En: "I think this is the best day ever," said Jens with a big smile. Da: "Ja, det er det," sagde Freja. En: "Yes, it is," said Freja. Da: "Det er vidunderligt at se jer have det sjovt." En: "It's wonderful to see you having fun." Da: "Og at genopleve vores egne minder," tilføjede Lukas. En: "And to relive our own memories," added Lukas. Da: Da solen begyndte at gå ned, gik de mod udgangen. Trætte, men glade. En: As the sun began to set, they headed towards the exit, tired but happy. Da: Tivoli Gardens forsvandt bag dem, men minderne fra denne dag ville altid være med dem. En: Tivoli Gardens faded behind them, but the memories of this day would always stay with them. Da: Freja og Lukas kiggede på hinanden og smilede. En: Freja and Lukas looked at each other and smiled. Da: De vidste, at de ville vende tilbage, igen og igen, både for deres børns skyld og for deres egne minder. En: They knew they would return, again and again, for both their children's sake and their own memories. Vocabulary Words: - shone: skinnede - busy: travle - eager: ivrige - rides: forlystelserne - cheered: jublede - slowly: langsomt - climb: køre opad - excited: spændt - ice cream stand: ishus - shade: skyggen - embody: omfavnet - sunset: solnedgang - flushed: lyserøde - ran: løb - warmly: varmt - winked: blinkede - scream: skrige - delight: fryd - tired: trætte - memories: minder - return: vende tilbage - carousel: karrusel - bench: bænk - booth: spilbod - excited: spændt - childhood: barndom - butterflies: sommerfugle - upwards: opad - wooden: trærutsjebane - cheered: jublede
  14m 25s
 • Stormy Interlude: A Summer Festival Tale in Nyhavn

  5 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Stormy Interlude: A Summer Festival Tale in Nyhavn Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/stormy-interlude-a-summer-festival-tale-in-nyhavn/ Story Transcript: Da: I Nyhavn, København, var sommerfestivalen i fuld gang. En: In Nyhavn, Copenhagen, the summer festival was in full swing. Da: Flot pyntede både, farverige boder og musik fyldte gaden. En: Beautifully decorated boats, colorful stalls, and music filled the street. Da: Lukas og Freja gik hånd i hånd og nød den varme sol. En: Lukas and Freja walked hand in hand, enjoying the warm sun. Da: De elskede dette sted og denne tid af året. En: They loved this place and this time of the year. Da: Pludselig ændrede alting sig. En: Suddenly, everything changed. Da: Himlen blev mørk, og en dyb tordenbrag lød. En: The sky darkened, and a deep thunderclap echoed. Da: Folk kigge forvirret op og begyndte at samle deres ting. En: People looked up in confusion and began to gather their things. Da: Et voldsomt vindstød fik bodernes paraplyer til at flyve væk. En: A violent gust of wind sent the stalls' umbrellas flying away. Da: Børnene begyndte at græde, og de voksne råbte til hinanden. En: Children started crying, and adults shouted to each other. Da: Lukas og Freja kiggede hinanden dybt i øjnene og vidste, at de måtte finde læ. En: Lukas and Freja looked deeply into each other's eyes and knew they needed to find shelter. Da: De løb hånd i hånd gennem de smalle gader. En: They ran hand in hand through the narrow streets. Da: Regnen begyndte at falde ned i tunge dråber. En: The rain began to fall in heavy drops. Da: Vandet samlede sig hurtigt i små floder på brostenene. En: Water quickly gathered into small streams on the cobblestones. Da: Lukas så en lille café og pegede mod den. En: Lukas saw a small café and pointed toward it. Da: De løb hurtigt derhen og skubbede døren op. En: They hurried there and pushed the door open. Da: Inde i caféen var det varmt og tørt. En: Inside the café, it was warm and dry. Da: Flere festivalgæster havde også søgt ly der. En: Several festival-goers had sought refuge there as well. Da: En mand spillede stille musik på et klaver, mens regnen trommede mod ruderne. En: A man was quietly playing music on a piano while the rain drummed against the windows. Da: Freja fandt et bord ved vinduet, og Lukas bestilte to kopper varm chokolade. En: Freja found a table by the window, and Lukas ordered two cups of hot chocolate. Da: De satte sig og så ud på stormen. En: They sat down and looked out at the storm. Da: "Det var tæt på," sagde Lukas og smilede. En: "That was close," Lukas said with a smile. Da: Freja nikkede og tog en slurk af sin chokolade. En: Freja nodded and took a sip of her chocolate. Da: "Jeg er glad for, at vi fandt denne café," svarede hun. En: "I’m glad we found this café," she replied. Da: Mens de sad der og lyttede til klavermusikken, begyndte regnen at aftage. En: As they sat there, listening to the piano music, the rain began to subside. Da: De andre gæster i caféen åndede lettet op. En: The other guests in the café breathed a sigh of relief. Da: Stemningen blev roligere, og folk begyndte at tale sammen igen. En: The atmosphere became calmer, and people started talking to each other again. Da: Efter en time var stormen væk. En: After an hour, the storm had passed. Da: Solen brød frem gennem skyerne, og festivalen begyndte at vågne op igen. En: The sun broke through the clouds, and the festival began to come back to life. Da: Lukas og Freja gik ud af caféen og tilbage til Nyhavn. En: Lukas and Freja left the café and returned to Nyhavn. Da: Gaderne var våde, men smilene på folks ansigter var tilbage. En: The streets were wet, but the smiles on people's faces had returned. Da: Festivalens musik spillede igen, og boderne blev genoprettet. En: The festival's music played again, and the stalls were restored. Da: Lukas og Freja gik langs vandet og nød resten af dagen. En: Lukas and Freja walked along the water and enjoyed the rest of the day. Da: De vidste, at denne sommerfestival ville blive en, de aldrig ville glemme. En: They knew that this summer festival would be one they would never forget. Vocabulary Words: - festival: sommerfestivalen - full swing: fuld gang - decorated: pyntede - stalls: boder - confusion: forvirret - thunderclap: tordenbrag - violent: voldsomt - gust: vindstød - umbrellas: paraplyer - shelter: læ - narrow: smalle - cobblestones: brostenene - café: café - heavy drops: tunge dråber - musician: musiker - sought refuge: søgt ly - piano: klaver - relief: lettet op - subside: aftage - calmer: roligere - streams: floder - atmosphere: stemningen - restored: genoprettet - broken through: brød frem - enjoyed: nyd - never forget: aldrig ville glemme - windows: ruderne - quietly: stille - began: begyndte - order: bestilte
  13m 36s
 • Sunny Adventures and Unexpected Twists at Tivoli Gardens

  4 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Sunny Adventures and Unexpected Twists at Tivoli Gardens Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sunny-adventures-and-unexpected-twists-at-tivoli-gardens/ Story Transcript: Da: På en solrig dag gik Søren, Kirsten og Emil til Tivoli Gardens. En: On a sunny day, Søren, Kirsten, and Emil went to Tivoli Gardens. Da: De elskede forlystelserne og glædede sig meget. En: They loved the rides and were very excited. Da: De købte billetter og gik straks ind. En: They bought tickets and went straight in. Da: "Se på den rutsjebane!" En: "Look at that roller coaster!" Da: råbte Emil. En: shouted Emil. Da: De løb hen til køen. En: They ran to the line. Da: Søren stod først, med Kirsten og Emil lige bagved. En: Søren stood first, with Kirsten and Emil right behind him. Da: De kunne næsten ikke vente. En: They could hardly wait. Da: Da det blev deres tur, satte de sig i vognen. En: When it was their turn, they sat in the cart. Da: Emils hjerte bankede hurtigt. En: Emil's heart was pounding. Da: Vognen begyndte at køre op ad bakken. En: The cart began to climb the hill. Da: De kunne se hele parken fra toppen. En: They could see the entire park from the top. Da: Pludselig susede vognen ned ad bakken. En: Suddenly, the cart zoomed down the hill. Da: Alle skreg af glæde. En: Everyone screamed with joy. Da: Efter rutsjebanen ville de prøve en anden forlystelse. En: After the roller coaster, they wanted to try another ride. Da: "Lad os tage til karussellen," foreslog Kirsten. En: "Let's go to the carousel," Kirsten suggested. Da: De gik hurtigt derhen. En: They walked quickly over there. Da: Pludselig snublede Emil og faldt ned på jorden. En: Suddenly, Emil tripped and fell to the ground. Da: "Av!" En: "Ouch!" Da: råbte Emil. En: yelled Emil. Da: Han tog fat i sin ankel og græd. En: He grabbed his ankle and cried. Da: Søren og Kirsten skyndte sig hen til ham. En: Søren and Kirsten rushed to him. Da: "Er du okay?" En: "Are you okay?" Da: spurgte Søren bekymret. En: Søren asked worriedly. Da: Kirsten kiggede på Emils ankel og så, at den var hævet. En: Kirsten looked at Emil's ankle and saw that it was swollen. Da: "Jeg tror, han har forstuvet anklen," sagde Kirsten stille. En: "I think he's sprained his ankle," Kirsten said quietly. Da: De hjalp Emil op. En: They helped Emil up. Da: Emil kunne ikke gå. En: Emil couldn't walk. Da: Søren og Kirsten holdt ham oprejst. En: Søren and Kirsten kept him upright. Da: De gik langsomt hen til en bænk. En: They slowly walked to a bench. Da: Heldigvis kom der en medarbejder fra Tivoli. En: Luckily, a staff member from Tivoli came by. Da: "Hvad er der sket?" En: "What happened?" Da: spurgte han. En: he asked. Da: "Min ven har forstuvet anklen," sagde Søren. En: "My friend has sprained his ankle," said Søren. Da: Medarbejderen hentede straks en førstehjælpskasse. En: The staff member immediately fetched a first aid kit. Da: Han bandt en ispose om Emils ankel og ringede efter hjælp. En: He wrapped an ice pack around Emil's ankle and called for help. Da: En ambulance kom og tog Emil til hospitalet. En: An ambulance came and took Emil to the hospital. Da: Søren og Kirsten fulgte med. En: Søren and Kirsten went along. Da: På hospitalet satte lægerne en bandage om Emils ankel. En: At the hospital, the doctors put a bandage around Emil's ankle. Da: "Du skal hvile dig i nogle dage," sagde lægen. En: "You need to rest for a few days," the doctor said. Da: "Så vil du snart være bedre." En: "Then you will be better soon." Da: Emil var ked af det, men glad for hjælpen. En: Emil was sad but grateful for the help. Da: Søren og Kirsten trøstede ham. En: Søren and Kirsten comforted him. Da: "Vi kan tage til Tivoli igen, når du er rask," sagde Kirsten med et smil. En: "We can go to Tivoli again when you're well," Kirsten said with a smile. Da: Efter nogle dage var Emils ankel bedre. En: After a few days, Emil's ankle got better. Da: Han kunne gå igen uden smerter. En: He could walk again without pain. Da: "Tak fordi I hjalp mig," sagde Emil til Søren og Kirsten. En: "Thank you for helping me," Emil said to Søren and Kirsten. Da: De gik en tur i en park og nød en stille dag sammen. En: They took a walk in a park and enjoyed a quiet day together. Da: "Vi har stadig vores billetter til Tivoli," sagde Søren. En: "We still have our tickets to Tivoli," Søren said. Da: "Skal vi tage tilbage?" En: "Shall we go back?" Da: Emil og Kirsten nikkede og smilede. En: Emil and Kirsten nodded and smiled. Da: De glædede sig til endnu en solrig dag i Tivoli Gardens. En: They looked forward to another sunny day in Tivoli Gardens. Da: Historien endte godt, og de tre venner gik glade hjem. En: The story ended well, and the three friends went home happy. Vocabulary Words: - sunny: solrig - rides: forlystelser - excited: glædede - shouted: råbte - line: køen - stood: stod - hardly: næsten - wait: vente - cart: vogn - pounding: bankede - climb: køre op - hill: bakke - top: toppen - zoomed: susede - screamed: skreg - joy: glæde - carousel: karussel - tripped: snublede - fell: faldt - grabbed: tog fat i - ankle: ankel - worriedly: bekymret - swollen: hævet - sprained: forstuvet - quietly: stille - upright: oprejst - bench: bænk - luckily: heldigvis - fetched: hentede - ambulance: ambulance
  15m 3s
 • Stormy Secrets: Unveiling Hidden Treasures in Nyhavn

  3 JUN 2024 · Fluent Fiction - Danish: Stormy Secrets: Unveiling Hidden Treasures in Nyhavn Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/stormy-secrets-unveiling-hidden-treasures-in-nyhavn/ Story Transcript: Da: Luften var fyldt med duften af grill og lyden af glade stemmer. En: The air was filled with the scent of barbecue and the sound of cheerful voices. Da: Jeg var midsommer i Nyhavn, København. En: It was midsummer in Nyhavn, Copenhagen. Da: Mennesker dansede og sang under de farverige lyskæder. En: People danced and sang under the colorful light strings. Da: Freja gik hånd i hånd med Kasper, og Emil fulgte efter med et stort smil. En: Freja walked hand in hand with Kasper, and Emil followed with a big smile. Da: De havde ventet længe på denne fest. En: They had been waiting a long time for this festival. Da: Freja kiggede ud over vandet. En: Freja looked out over the water. Da: Bølgerne glitrede i solens sidste lys. En: The waves glittered in the last light of the sun. Da: "Det her sted er magisk," sagde hun. En: "This place is magical," she said. Da: Kasper nikkede og krammede hende tættere. En: Kasper nodded and hugged her tighter. Da: Emil lo og tog sin mobiltelefon frem for at tage et billede. En: Emil laughed and took out his mobile phone to take a picture. Da: Da festen nåede sit højdepunkt, begyndte Freja at vandre omkring. En: As the party reached its peak, Freja began to wander around. Da: Hun elskede de små boder, de mange farver og de gamle træskibe fortøjet langs kajen. En: She loved the small stalls, the many colors, and the old wooden ships moored along the quay. Da: Pludselig bemærkede hun en ældre mand, der solgte gamle bøger og dokumenter. En: Suddenly, she noticed an elderly man selling old books and documents. Da: Noget ved hans bod trak hende hen. En: Something about his stall drew her in. Da: "Kan jeg hjælpe dig, unge dame?" En: "Can I help you, young lady?" Da: spurgte manden med et venligt smil. En: asked the man with a friendly smile. Da: Freja rodede i bunkerne af bøger og fandt til sin overraskelse en gammel dagbog. En: Freja rummaged through the piles of books and, to her surprise, found an old diary. Da: Hendes hjerte sprang et slag over, da hun så efternavnet på omslaget. En: Her heart skipped a beat when she saw the surname on the cover. Da: Det var hendes mors pigenavn. En: It was her mother's maiden name. Da: Forsigtigt åbnede hun dagbogen. En: Carefully, she opened the diary. Da: De håndskrevne sider var ødelagte af tidens tand, men hun kunne stadig læse nogle af ordene. En: The handwritten pages were damaged by the passage of time, but she could still read some of the words. Da: "Familiehemmelighed," "skib," og "storm" sprang frem. En: "Family secret," "ship," and "storm" stood out. Da: Hun vendte sig mod manden og spurgte ivrigt: "Hvor har du denne dagbog fra?" En: She turned to the man and eagerly asked, "Where did you get this diary?" Da: Manden trak på skuldrene. En: The man shrugged. Da: "Den har været i min familie i generationer. En: "It has been in my family for generations. Da: Men ingen har læst den i årevis." En: But no one has read it in years." Da: Freja vidste, hun måtte have den. En: Freja knew she had to have it. Da: Hun købte dagbogen og løb tilbage til Kasper og Emil for at vise dem sit fund. En: She bought the diary and ran back to Kasper and Emil to show them her find. Da: Pludselig kom mørke skyer rullende over himlen. En: Suddenly, dark clouds rolled over the sky. Da: En voldsom vind fejede over Nyhavn, og regnen begyndte at øse ned. En: A fierce wind swept over Nyhavn, and the rain began to pour down. Da: Folk skreg og forsøgte at finde ly. En: People screamed and tried to find shelter. Da: Freja, Kasper og Emil løb mod en nærliggende café. En: Freja, Kasper, and Emil ran to a nearby café. Da: Inde i caféen sad Freja med dagbogen og læste videre. En: Inside the café, Freja sat with the diary and read on. Da: Hun opdagede, at en af hendes forfædre var en kaptajn på et skib, der forsvandt i en storm århundreder tidligere. En: She discovered that one of her ancestors was a captain on a ship that disappeared in a storm centuries ago. Da: Familien havde altid troet, han druknede, men dagbogen afslørede en anden historie. En: The family had always believed he drowned, but the diary revealed a different story. Da: Kaptajnen havde ikke druknet, men havde skjult en stor skat et sted i Nyhavn for at undgå pirater. En: The captain had not drowned but had hidden a great treasure somewhere in Nyhavn to avoid pirates. Da: Med regnen og stormen piskende mod vinduerne, besluttede Freja, Kasper og Emil at vende tilbage til den gamle mands bod næste dag. En: With the rain and storm lashing against the windows, Freja, Kasper, and Emil decided to return to the old man's stall the next day. Da: Måske vidste han mere om historien. En: Perhaps he knew more about the story. Da: Næste dag var vejret klart igen. En: The next day, the weather was clear again. Da: De fandt mandens bod, men den var lukket. En: They found the man's stall, but it was closed. Da: Efter nogle spørgsmål i området fandt de ud af, at manden var gået bort. En: After some inquiries in the area, they discovered that the man had passed away. Da: Men Freja følte sig optimistisk. En: But Freja felt optimistic. Da: Hun havde nu dagbogen og dens hints. En: She now had the diary and its clues. Da: Freja, Kasper og Emil besluttede at fortsætte jagten på skatten. En: Freja, Kasper, and Emil decided to continue the hunt for the treasure. Da: De vidste, det ikke ville blive nemt, men de var fast besluttet. En: They knew it would not be easy, but they were determined. Da: Nu havde de en ny mission og en dybere forbindelse til Frejas forfædre. En: Now they had a new mission and a deeper connection to Freja's ancestors. Da: Sammen ville de afsløre familiehemmelighederne og finde skatten, som rigtigt tilhørte dem. En: Together, they would uncover the family secrets and find the treasure that rightfully belonged to them. Da: De følte sig klar til den nye rejse, og på en måde vidste Freja, at hendes forfædre kiggede med stolthed ned på dem. En: They felt ready for the new journey, and in a way, Freja knew that her ancestors were looking down on them with pride. Da: Historien om Frejas forfader og den skjulte skat ville leve videre, ligesom Nyhavn, der stod uforfærdet, selv efter stormens rasen. En: The story of Freja's ancestor and the hidden treasure would live on, just like Nyhavn, which stood undaunted even after the storm's fury. Vocabulary Words: - scent: duft - cheerful: glade - light strings: lyskæder - glittered: glitrede - wander: vandre - stalls: boder - elderly: ældre - rummaged: rodede - piles: bunker - surname: efternavn - carefully: forsigtigt - handwritten: håndskrevne - damaged: ødelagte - generations: generationer - scribble: skrev - skipped a beat: sprang et slag over - suddenly: pludselig - rolled over: kom rullende over - fierce: voldsom - shelter: ly - ancestor: forfader - hidden: skjult - treasure: skat - disappeared: forsvandt - revealed: afslørede - opted: valgte - determined: fast besluttet - journey: rejse - stood undaunted: stod uforfærdet - fury: rasen
  18m 5s

Are you ready to supercharge your Danish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Danish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Danish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Danish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Denmark, or perhaps you want to speak Danish with your family from there? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Danish-speaking experiences.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Danish listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Forbedr din lytteforståelse i dansk med vores fortællinger i dag!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search