Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Dr. Sertaç Doğanay İle Canlı Yayın

Sohbet başlıkları arasında teknoloji, pazarlama, iletişim, reklam, kriz yönetimi, strateji, resilience (esneklik), tüketim alışkanlıkları, gelecek trendleri sayılabilir.
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search