Settings
Light Theme
Dark Theme

Onze website: www.eencursusinwonderen.org We zullen daadwerkelijk proberen Gods Stem te horen die jou aan Hem en aan je Zelf herinnert. We zullen deze hoogst gelukkige en heilige gedachte met vertrouwen...

show more
Onze website: www.eencursusinwonderen.org

We zullen daadwerkelijk proberen Gods Stem te horen die jou aan Hem en aan je Zelf herinnert. We zullen deze hoogst gelukkige en heilige gedachte met vertrouwen tegemoet treden, in de wetenschap dat we hiermee onze wil met de Wil van God verbinden. Hij wil dat je Zijn Stem hoort. Hij gaf die aan jou om te worden gehoord.

Luister in diepe stilte. Wees heel stil en open je geest. Ga aan alle schrille kreten en ziekelijke verbeeldingen voorbij die je werkelijke gedachten verbergen en je eeuwige link met God overschaduwen. Verzink diep in de vrede die voorbij de razende, luidruchtige gedachten, schouwspelen en geluiden van deze wereld op je wacht. Hier woon je niet. We proberen je ware thuis te bereiken. We proberen de plek te bereiken waar je oprecht welkom bent. We proberen God te bereiken.
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search