Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today
Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today read more read less
 • Progression in learning – Members of the Camau team share their evolving understanding of key concepts from a range of perspectives
  12 Feb, 2024 - 31:21
 • Cynnydd mewn dysgu – Yma, mae aelodau o dîm Camau yn rhannu eu dealltwriaeth esblygol o gysyniadau allweddol o ystod o safbwyntiau
  12 Feb, 2024 - 37:07
 • School Year consultation – practitioners discuss proposed changes to the school year in Wales
  24 Jan, 2024 - 24:04
 • Ymgynghoriad Blwyddyn Ysgol – ymarferwyr yn trafod newidiadau arfaethedig i'r flwyddyn ysgol yng Nghymru
  24 Jan, 2024 - 35:53
 • Curriculum Design Pilot 2023 – Practitioners Share the Learning
  26 Sep, 2023 - 48:56
 • Peilot Cynllunio Cwricwlwm 2023 – Ymarferwyr yn Rhannu'r Dysgu
  26 Sep, 2023 - 45:58
 • How the National Resource: Evaluation and Improvement is being used to benefit Ysgol Penrhyn Dewi
  6 Jul, 2023 - 14:43
 • Sut mae'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei ddefnyddio er budd Ysgol Cybi
  6 Jul, 2023 - 16:30
 • Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Dau
  23 Jun, 2023 - 24:01
 • Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Un
  23 Jun, 2023 - 29:10
 • There are no episodes.
Loading