12kernel>küp - Cover Image
Küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, plastik kirliliği, enerji krizleri, ekonomik çıkmazlar, ırkçılık, sınıflar arası uçurum, sosyal yabancılaşma ve tüm bunların en tepesinde küresel bir salgın; tür olarak kendimize kurduğumuz teknolojik uygarlığın kritik bir dönüm noktasında olduğu şüphesiz iddia edilebilir. Üzerinde yaşadığımız gezegeni bir fırtına gibi silip süpüren ve en az yarım yüzyıldır süregelen “İnsan Çağı”, öngörüldüğü üzere sayısız kurgu eserde distopya olarak tanımlanan bütün nitelik ve niceliklere sahip.
-
12kernel projesi insanlığın bulunduğu bu kritik eşikte kendi türüne yönelmiş bütün tehditlere karşı zekasını ve yaratıcılığını kullanarak krizler silsilesi ile başa çıkma ve hayatta kalma ihtimalini sorgulamaya ve düşünmeye davet etmek amacıyla anın güncel bir kaydını tutmaya girişiyor.
-
Kullanıcı deneyimi olarak kişisel teknolojik cihazlarımız aracılığı ile bilgiye ulaşma ve sosyalleşme pratiklerimizdeki davranış kalıplarını referans alan bu derleme arşiv; sosyal medya profilleri, çevrimiçi videolar, podcast yayınları ve diğer dijital paylaşım arayüzleri üzerinden “genel-ağ”ın (internet) kendisini bir sergileme alanına dönüştürme denemesine kalkışıyor.
-
Bütünüyle “bulut”a kaydedilmiş olan işitsel, görsel ve yazılı sergi, kurgusal 12 personanın izinin sürülebildiği yarı lineer ve çoktan seçmeli bir rota/ağ formunu alıyor.
-
NomadMind, 2020
Küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, plastik kirliliği, enerji krizleri, ekonomik çıkmazlar, ırkçılık, sınıflar arası uçurum, sosyal yabancılaşma ve tüm bunların en tepesinde küresel bir salgın; tür olarak kendimize kurduğumuz teknolojik uygarlığın kritik bir dönüm noktasında olduğu şüphesiz iddia edilebilir. Üzerinde yaşadığımız gezegeni bir fırtına gibi silip süpüren ve en az yarım yüzyıldır süregelen “İnsan Çağı”, öngörüldüğü üzere sayısız kurgu eserde distopya olarak tanımlanan bütün nitelik ve niceliklere sahip. - 12kernel projesi insanlığın bulunduğu bu kritik eşikte kendi türüne yönelmiş bütün tehditlere karşı zekasını ve yaratıcılığını kullanarak krizler silsilesi ile başa çıkma ve hayatta kalma ihtimalini sorgulamaya ve düşünmeye davet etmek amacıyla anın güncel bir kaydını tutmaya girişiyor. - Kullanıcı deneyimi olarak kişisel teknolojik cihazlarımız aracılığı ile bilgiye ulaşma ve sosyalleşme pratiklerimizdeki davranış kalıplarını referans alan bu derleme arşiv; sosyal medya profilleri, çevrimiçi videolar, podcast yayınları ve diğer dijital paylaşım arayüzleri üzerinden “genel-ağ”ın (internet) kendisini bir sergileme alanına dönüştürme denemesine kalkışıyor. - Bütünüyle “bulut”a kaydedilmiş olan işitsel, görsel ve yazılı sergi, kurgusal 12 personanın izinin sürülebildiği yarı lineer ve çoktan seçmeli bir rota/ağ formunu alıyor. - NomadMind, 2020 read more read less
 • 12kernel>küp - Fatih Gençkal
  16 Apr, 2021 - 42:12
 • 12kernel>küp - Deniz Erbaş
  15 Apr, 2021 - 55:22
 • 12kernel>küp - Murat Germen
  13 Apr, 2021 - 74:23
 • 12kernel>küp - Yağmur Yıldırım
  12 Apr, 2021 - 38:32
 • 12kernel Takdim
  7 Mar, 2021 - 50:00
 • There are no episodes.
Loading