Settings
Light Theme
Dark Theme

Zmiany na rynku prawniczym - wyzwania i zagrożenia - r. pr. Marcin Maruta, partner Maruta Wachta

Zmiany na rynku prawniczym - wyzwania i zagrożenia - r. pr. Marcin Maruta, partner Maruta Wachta
Nov 2, 2021 · 48m 41s

Przyszłością, także dla radców prawnych, jest Biznes 4.0 – czyli kombinacja usług i kompetencji, co de facto oznacza rozszerzenie zakresu usług o nowe dziedziny i obszary, które wpływają znacząco na...

show more
Przyszłością, także dla radców prawnych, jest Biznes 4.0 – czyli kombinacja usług i kompetencji, co de facto oznacza rozszerzenie zakresu usług o nowe dziedziny i obszary, które wpływają znacząco na zmiany poziomu konkurencyjności firm.

Gość odcinka, r. pr. Marcin Maruta mówi, że jest to fascynujące zjawisko, które może stać się jednoczenie zagrożeniem, jak i wyzwaniem, ponieważ na rynek usług prawnych będą wdzierały się podmioty, które dotychczas nigdy nie były nastawione na zawód prawny. Z drugiej strony pozwoli to radcom rozwinąć usługi i pokazać się w doradztwie o zdecydowanie szerszym zasięgu niż prawnicze.
show less
Information
Author Krajowa Izba Radców Prawnych
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search