00:00
63:15
KONUK

[Yiğit Konur](https://twitter.com/yigitkonur)
[Seo.do](http://seo.do)
[Zeo Agency](https://zeo.org/tr/)

LİNKLER

[Gitlab Handook](https://about.gitlab.com/handbook/)
[Holakrasi](https://www.holacracy.org/)
[edelmodel](https://www.youtube.com/watch?v=cGV3pTsSkEE) & [decidehub](https://decidehub.com/)
[37 Signals Kitapları](https://basecamp.com/books)

NELER KONUŞTUK?

- Hizmet modelinden ürün modeline neden geçiş oldu
- CEO olarak kontrolü ekibe yayabilmek
- Şirketin işletim sistemini değiştirmek
- Holakrasi
- Decidehub.com'u nasıl kullanıyorlar, Edelmodel'i ne kadar uyguluyorlar
- Çok seslilik ve mesuliyet dengesi
- Hizmetteki bilgi birikimini ürüne nasıl aktarırsın
- MVP (minimum viable product) vs MLP (minimum lovable product)
- Fırsatı nasıl gördün
- CEO'luktan PM'liğe geçiş
- [Seo.do](http://seo.do) ekip yapısı
- Hizmet ve ürün ekipleri arasındaki kültür farkı
KONUK [Yiğit Konur](https://twitter.com/yigitkonur) [Seo.do](http://seo.do) [Zeo Agency](https://zeo.org/tr/) LİNKLER [Gitlab Handook](https://about.gitlab.com/handbook/) [Holakrasi](https://www.holacracy.org/) [edelmodel](https://www.youtube.com/watch?v=cGV3pTsSkEE) & [decidehub](https://decidehub.com/) [37 Signals Kitapları](https://basecamp.com/books) NELER KONUŞTUK? - Hizmet modelinden ürün modeline neden geçiş oldu - CEO olarak kontrolü ekibe yayabilmek - Şirketin işletim sistemini değiştirmek - Holakrasi - Decidehub.com'u nasıl kullanıyorlar, Edelmodel'i ne kadar uyguluyorlar - Çok seslilik ve mesuliyet dengesi - Hizmetteki bilgi birikimini ürüne nasıl aktarırsın - MVP (minimum viable product) vs MLP (minimum lovable product) - Fırsatı nasıl gördün - CEO'luktan PM'liğe geçiş - [Seo.do](http://seo.do) ekip yapısı - Hizmet ve ürün ekipleri arasındaki kültür farkı read more read less

3 years ago