Settings
Light Theme
Dark Theme

[עושים תוכנה] שאלת השאלות - שפה סטטית או דינאמית?

[עושים תוכנה] שאלת השאלות - שפה סטטית או דינאמית?
Apr 14, 2020 · 58m 32s
עד היום בפרקים דיברנו על בחירת שפה, בחירת פריימוורק ועוד מספר נושאים שנוגעים בבחירות הבסיסיות של כל פרויקט והחשיבות שלהן אבל עדיין לא עשינו הפרדה ושמנו את הזרקור על חלוקה לשפות סטטיות ודינאמיות. השאלה המרכזית שנשאל בפרק – כמפתח ששואל את עצמו במה לבחור, מה החשיבות שבין בחירה בשפה סטטית לדינמית?

התשובה הקצרה שאנשים אומרים היא לפעמים זאת מגינה עליך יותר וזו פחות אבל התשובה יותר מורכבת מכך ועל זה נענה בפרק היום! בואו נעמיק ביחד עם גיל תיירגיל תייר, תוכניתן ותיק מזה 35 שנה, מרצה בינלאומי וכיום ארכיטקט בכיר ב-Applitools ונבין את התשובה.

האזנה נעימה,
חן ועמית.
Comments
Eran Arbel

Eran Arbel

3 years ago

וההשלכה של המילה דארוויניזם לכל כיוון כבר גורמת לחלחלה ואני שוקל להפסיק להאזין רק בגלל זה.
Eran Arbel

Eran Arbel

3 years ago

אני עובד רק שבע שנים, לא שלושים, אבל אני לא חושב שאי פעם לא הסכמתי עם מה שאתם אומרים. כל מה שאמרתם על סטטיות ודינמיות, על תכנון לפני פיתוח, גם ב-Agile נשמע לי הפוך מכל מה שאני ראיתי.
Information
Author PI Media
Website -
Tags
-

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search