00:00
48:59
תחום רפואת העוברים שייך לעולם הפריון והמיילדות, ולרוב מדברים על ועם האם שבהריון. אך יש כמה מצבים רפואיים ייחודיים לעוברים, שההתפחות שלהם ברחם עשויה לעיתים להשתבש. אם בעבר מהריונות כאלו היו נולדים תינוקות שעשויים היו לפתח נכויות, או חלילה וחס חמור מכך - הרפואה מאפשרת היום לנתח את העוברים בעודם ברחם ולתקן את שהשתבש, ובכך לאפשר חיים תקינים ומלאים להם ולהוריהם.
אירחנו בפרק את פרופסור יואב ינון - רופא עוברים ומנתח רחם; ואת ליאת אייזנר - שבניה התאומים אלון ויואב היו מטופליו של פרופסור ינון.


http://www.ads.ranlevi.com/2020/10/14/sonovia-osimrefua-nituach-ubarim/
תחום רפואת העוברים שייך לעולם הפריון והמיילדות, ולרוב מדברים על ועם האם שבהריון. אך יש כמה מצבים רפואיים ייחודיים לעוברים, שההתפחות שלהם ברחם עשויה לעיתים להשתבש. אם בעבר מהריונות כאלו היו נולדים תינוקות שעשויים היו לפתח נכויות, או חלילה וחס חמור מכך - הרפואה מאפשרת היום לנתח את העוברים בעודם ברחם ולתקן את שהשתבש, ובכך לאפשר חיים תקינים ומלאים להם ולהוריהם. אירחנו בפרק את פרופסור יואב ינון - רופא עוברים ומנתח רחם; ואת ליאת אייזנר - שבניה התאומים אלון ויואב היו מטופליו של פרופסור ינון. http://www.ads.ranlevi.com/2020/10/14/sonovia-osimrefua-nituach-ubarim/ read more read less

3 years ago