Settings
Light Theme
Dark Theme

תפקידים בזוגיות - איך זה משפיע על היחסים? [יחסינו לאן]

תפקידים בזוגיות - איך זה משפיע על היחסים? [יחסינו לאן]
Feb 8, 2023 · 45m 47s
לכל אחד מבני הזוג יש שלל תפקידים בקשר (ואנחנו לא מדברים על מטלות הבית). למשל היא חסכנית והוא זה שרוצה לבלות, היא דברנית והוא זה שמעדיף לשתוק, היא ספונטנית והוא יותר שקול.
הפסיכולוגית הקלינית איריס רייצס הסבירה לנו איך התפקידים האלה נוצרים בכל זוגיות ואיך הם עלולים גם לפרק את הקשר.
היא הובילה אותנו לסשן מאד אינטימי וחשוף, שבו דיברנו על מה שקורה בינינו בצורה שלא הצלחנו לעשות קודם לכן,
והראתה לנו איך לחולל שינוי בדינמיקה שיוביל אותנו (ובתקווה שגם אתכם המאזינים) לצמיחה והתחדשות של הזוגיות.
,האזנה נעימה
פאולה וליאון
Information
Author PI Media
Website -
Tags
-

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search