00:00
99:36
THE BIG CHANGE: COVID19 - Предизвикателствата и новите измерения на свободата

Слушайте подкаст на първата от серията дискусии на MOVE.BG, посветени на света след COVID-19. Темата на първия ни разговор е "THE BIG CHANGE: COVID 19- предизвикателствата и новите измерения на свободата".

Дискусията се домакинства от Саша Безуханова, основател на MOVE.BG .

Участници в онлайн срещата ни са:

●Иво Василев - дигитален предприемач, основател на Reloyalty;
●Стефка Цанева - културен мениджър и критик, програмен координатор Goethe Institute-България;
●Димо Господинов - адвокат, съосновател на GGLaw.

Коронавирусът и голямата промяна

Ситуацията на пандемия ни постави пред необходимостта от цялостна трансформация - обществена, икономическа, социална и личностна. Това е време за преосмисляне на модели и практики, когато научените уроци от кризата с коронавирус ще ни помогнат да решим други глобални проблеми, които се нуждаят от спешни решения и действия като промени в климата, икономическа рецесия и дори предизвикателствата пред личностните ни свободи. Наред с трудностите, обаче, борбата с последиците от коронавирус ни даде и една добра оптика за действие в условия на криза, която е основана на солидарност в името на успеха на общността. Приложението на новаторски модели, трасират пътя към бъдещето.

На базата на това разбиране ние поставяме три теми за дискусия. Ето и първата от тях: "THE BIG CHANGE: COVID 19- предизвикателствата и новите измерения на свободата".

Защо свободата?

●Живеем в условията на изолация и ограничаване на права. Светът в карантина означава необходимостта от доброволно лишаване от свободи, но и разкри нови територии за разгръщане на човешката активност, талант и креативност. До къде можем да стигнем в нашите несвободи, но и какви нови възможности разкри пред нас необходимостта да преодолеем предизвикателството на глобална пандемия?
●Дигиталният живот поставя под риск съхраняването на личната ни информация. Можем ли да се чувстваме свободни и защитени в света на новите технологии и има ли граници дигиталното проследяване? Какви нови територии отвори пред света скокът в дигиталната грамотност?
●Ограничителните мерки днес поставят въпроса за съхраняването на демократичните правила и личностни свободи утре, когато светът трябва да се възстанови от рестрикциите на извънредно положение. Какви са изкушенията пред правителствата, как обществото да защити правата си и с какви нови инструменти ще разполага в бъдеще?

Отговорите на тези и други въпроси, чуйте в разговора ни. Приятно слушане!
THE BIG CHANGE: COVID19 - Предизвикателствата и новите измерения на свободата Слушайте подкаст на първата от серията дискусии на MOVE.BG, посветени на света след COVID-19. Темата на първия ни разговор е "THE BIG CHANGE: COVID 19- предизвикателствата и новите измерения на свободата". Дискусията се домакинства от Саша Безуханова, основател на MOVE.BG . Участници в онлайн срещата ни са: ●Иво Василев - дигитален предприемач, основател на Reloyalty; ●Стефка Цанева - културен мениджър и критик, програмен координатор Goethe Institute-България; ●Димо Господинов - адвокат, съосновател на GGLaw. Коронавирусът и голямата промяна Ситуацията на пандемия ни постави пред необходимостта от цялостна трансформация - обществена, икономическа, социална и личностна. Това е време за преосмисляне на модели и практики, когато научените уроци от кризата с коронавирус ще ни помогнат да решим други глобални проблеми, които се нуждаят от спешни решения и действия като промени в климата, икономическа рецесия и дори предизвикателствата пред личностните ни свободи. Наред с трудностите, обаче, борбата с последиците от коронавирус ни даде и една добра оптика за действие в условия на криза, която е основана на солидарност в името на успеха на общността. Приложението на новаторски модели, трасират пътя към бъдещето. На базата на това разбиране ние поставяме три теми за дискусия. Ето и първата от тях: "THE BIG CHANGE: COVID 19- предизвикателствата и новите измерения на свободата". Защо свободата? ●Живеем в условията на изолация и ограничаване на права. Светът в карантина означава необходимостта от доброволно лишаване от свободи, но и разкри нови територии за разгръщане на човешката активност, талант и креативност. До къде можем да стигнем в нашите несвободи, но и какви нови възможности разкри пред нас необходимостта да преодолеем предизвикателството на глобална пандемия? ●Дигиталният живот поставя под риск съхраняването на личната ни информация. Можем ли да се чувстваме свободни и защитени в света на новите технологии и има ли граници дигиталното проследяване? Какви нови територии отвори пред света скокът в дигиталната грамотност? ●Ограничителните мерки днес поставят въпроса за съхраняването на демократичните правила и личностни свободи утре, когато светът трябва да се възстанови от рестрикциите на извънредно положение. Какви са изкушенията пред правителствата, как обществото да защити правата си и с какви нови инструменти ще разполага в бъдеще? Отговорите на тези и други въпроси, чуйте в разговора ни. Приятно слушане! read more read less

3 years ago