00:00
36:56
KONUK

Berat Doğan - https://twitter.com/beratdgan

LİNK

- https://mlops.community/

NELER KONUŞTUK?

- Veri bilimi nedir ve neler yapılır?
- Veri bilimci yazılım projelerinin görevleri
- Machine Learning Engineer nedir, neler yapar?
- MLOps nedir?
- Veri biliminde katedilen adımlar
- Çıktı nasıl ürünleşiyor? Ürünleştirmede MLOps'un yeri
- Model nedir ve nasıl hazılanır?
- Model'lerin yaşam döngüsü ve bakımları
- Veri bilimde kullanılan araçlar
- Hangi sektörlerde daha fazla ML kullanılıyor?
- Machine learning ne değildir?
- MLOps öğrenmeye nereden başlanmalı ve kendimizi nasıl geliştirmeliyiz?
KONUK Berat Doğan - https://twitter.com/beratdgan LİNK - https://mlops.community/ NELER KONUŞTUK? - Veri bilimi nedir ve neler yapılır? - Veri bilimci yazılım projelerinin görevleri - Machine Learning Engineer nedir, neler yapar? - MLOps nedir? - Veri biliminde katedilen adımlar - Çıktı nasıl ürünleşiyor? Ürünleştirmede MLOps'un yeri - Model nedir ve nasıl hazılanır? - Model'lerin yaşam döngüsü ve bakımları - Veri bilimde kullanılan araçlar - Hangi sektörlerde daha fazla ML kullanılıyor? - Machine learning ne değildir? - MLOps öğrenmeye nereden başlanmalı ve kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? read more read less

3 years ago