00:00
08:59
23 maja 1430 – Joanna d’Arc została pojmana przez Burgundczyków.

23 maja 1498 – Savonarola został powieszony, a następnie spalony na stosie.

23 maja 1533 – Uznano za nieważne małżeństwo Henryka VIII Tudora z Katarzyną Aragońską.

23 maja 1592 – Giordano Bruno został zadenuncjowany Trybunałowi Inkwizycyjnemu.

23 maja 1618 – Defenestracja praska, która doprowadziła do wybuchu wojny trzydziestoletniej.

23 maja 1771 – Konfederaci barscy ponieśli porażki w bitwie pod Lanckoroną.

23 maja 1871 – Zginął Jarosław Dąbrowski generał i naczelny wódz Komuny Paryskiej.

23 maja 1934 – W policyjnej zasadzce zginęła para przestępców Bonnie Parker i Clyde Barrow.

23 maja 1951 – Tybet pod presją zgodził się na wcielenie do Chin.

23 maja 1992 – W zamachu bombowym zginął antymafijny sędzia śledczy Giovanni Falcone.
23 maja 1430 – Joanna d’Arc została pojmana przez Burgundczyków. 23 maja 1498 – Savonarola został powieszony, a następnie spalony na stosie. 23 maja 1533 – Uznano za nieważne małżeństwo Henryka VIII Tudora z Katarzyną Aragońską. 23 maja 1592 – Giordano Bruno został zadenuncjowany Trybunałowi Inkwizycyjnemu. 23 maja 1618 – Defenestracja praska, która doprowadziła do wybuchu wojny trzydziestoletniej. 23 maja 1771 – Konfederaci barscy ponieśli porażki w bitwie pod Lanckoroną. 23 maja 1871 – Zginął Jarosław Dąbrowski generał i naczelny wódz Komuny Paryskiej. 23 maja 1934 – W policyjnej zasadzce zginęła para przestępców Bonnie Parker i Clyde Barrow. 23 maja 1951 – Tybet pod presją zgodził się na wcielenie do Chin. 23 maja 1992 – W zamachu bombowym zginął antymafijny sędzia śledczy Giovanni Falcone. read more read less

2 years ago #bonnie, #bruno, #burgudczycy, #chiny, #clyde, #defenestracja, #dąbrowski, #d’arc, #falcone, #florencja, #inkwizycja, #komuna, #konfederaci, #lanckorona, #mafia, #paryż, #praga, #savonarola, #tudor, #tybet