00:00
60:38
01:14 - Agile testing nedir? 04:01 - Agile tester ve kattığı değerler? 05:18 - QA Agile projelerde nerede durmalı ve ekibin agile olması için neler yapabilir? 09:34 - Developerların test yetkinliği sorgulanmalı mı? 14:20 - TDD kültürü yoksa nasıl oluşturulur. 18:10 - Ekip bilincini qa mi yönetmeli, sahiplenmeli. 20:16 - Otomasyon kültürünü yönetim seviyesinde uygulatabilmek. 27:00 - Agile tester'ın sahip olması gereken prensipler. 29:06 - Tüm takım test yapmalı mı? Testlerin sprintin son güne gelmesi. 33:39 - Continuous testing 37:35 - Continuous testing yapıyoruz demek için olmazsa olmaz adımlar. 38:37 - Qa olan birisi scrum master veya product owner olabilir mi? 41:40 - Continuous testing integration v.s. için tool tavsiyeleri. 43:44 - Pipeline kurulmasında qa'in rolü var mı devops mu yapsın. 45:24 - Data yönetimi. 48:49 - Proje bağımsız ayrı bir test ekibi oluşturmak doğru mu? 51:01 - Takip edebileceğimiz kaynak, eğitim v.s. 53:24 - Test İstanbul 2020 55:13 - Continuous XXX nasıl meydana çıktı? 58:34 - Şirketlerin QA departmanlarında çalışan kişilerin yetkinliği?
01:14 - Agile testing nedir? 04:01 - Agile tester ve kattığı değerler? 05:18 - QA Agile projelerde nerede durmalı ve ekibin agile olması için neler yapabilir? 09:34 - Developerların test yetkinliği sorgulanmalı mı? 14:20 - TDD kültürü yoksa nasıl oluşturulur. 18:10 - Ekip bilincini qa mi yönetmeli, sahiplenmeli. 20:16 - Otomasyon kültürünü yönetim seviyesinde uygulatabilmek. 27:00 - Agile tester'ın sahip olması gereken prensipler. 29:06 - Tüm takım test yapmalı mı? Testlerin sprintin son güne gelmesi. 33:39 - Continuous testing 37:35 - Continuous testing yapıyoruz demek için olmazsa olmaz adımlar. 38:37 - Qa olan birisi scrum master veya product owner olabilir mi? 41:40 - Continuous testing integration v.s. için tool tavsiyeleri. 43:44 - Pipeline kurulmasında qa'in rolü var mı devops mu yapsın. 45:24 - Data yönetimi. 48:49 - Proje bağımsız ayrı bir test ekibi oluşturmak doğru mu? 51:01 - Takip edebileceğimiz kaynak, eğitim v.s. 53:24 - Test İstanbul 2020 55:13 - Continuous XXX nasıl meydana çıktı? 58:34 - Şirketlerin QA departmanlarında çalışan kişilerin yetkinliği? read more read less

3 years ago #seyin