00:00
49:11
Jeostrateji, Rusya ve Kafkaslar uzmanı Ferit Temur ile Ukrayna savaşının Rusya kamuoyunda nasıl algılandığına ve Rus kamuouyunun savaşı hangi ölçüde destekleyip desteklemediğini ve Rusya’nın olası bir Sovyet modeline dönüş ihtimalini konuştuk.
Jeostrateji, Rusya ve Kafkaslar uzmanı Ferit Temur ile Ukrayna savaşının Rusya kamuoyunda nasıl algılandığına ve Rus kamuouyunun savaşı hangi ölçüde destekleyip desteklemediğini ve Rusya’nın olası bir Sovyet modeline dönüş ihtimalini konuştuk. read more read less

about 1 year ago #kamuoyu, #putin, #rusya, #sovyetler_birligi, #ukrayna