00:00
07:57
ROK SV. JOZEFA
Dňa 8. decembra 2020 vyhlásil pápež František, pri príležitosti 150. výročia od ustanovenia sv. Jozefa za patróna a ochrancu celej sv. Cirkvi, rok zasvätený úcte k tomuto veľkému patrónovi a svätcovi.
Počúvajte vždy v stredu, v deň, ktorý Cirkev zasväcuje spomienke sv. Jozefa, podcasty, ktoré si pre vás pripravil o. Radovan a ktoré majú byť pomocou pri duchovnom prežívaní tohto času.
ROK SV. JOZEFA Dňa 8. decembra 2020 vyhlásil pápež František, pri príležitosti 150. výročia od ustanovenia sv. Jozefa za patróna a ochrancu celej sv. Cirkvi, rok zasvätený úcte k tomuto veľkému patrónovi a svätcovi. Počúvajte vždy v stredu, v deň, ktorý Cirkev zasväcuje spomienke sv. Jozefa, podcasty, ktoré si pre vás pripravil o. Radovan a ktoré majú byť pomocou pri duchovnom prežívaní tohto času. read more read less

3 years ago