00:00
10:05
https://basta-tillskott.se/pre-diabetes/

Diabetes är en mycket smygande sjukdom som är svår att upptäcka till en början, men som drabbar allt fler människor, tyvärr även de allra yngsta. Man uppskattar att det i Polen finns cirka 3 miljoner människor med diabetes, varav 1 miljon är omedvetna om detta. Samtidigt kan allvarliga sjukdomar undvikas om man i tid diagnostiserar det så kallade prediabetiska tillståndet och vidtar lämpliga åtgärder.
https://basta-tillskott.se/pre-diabetes/ Diabetes är en mycket smygande sjukdom som är svår att upptäcka till en början, men som drabbar allt fler människor, tyvärr även de allra yngsta. Man uppskattar att det i Polen finns cirka 3 miljoner människor med diabetes, varav 1 miljon är omedvetna om detta. Samtidigt kan allvarliga sjukdomar undvikas om man i tid diagnostiserar det så kallade prediabetiska tillståndet och vidtar lämpliga åtgärder. read more read less

2 years ago