Settings
Light Theme
Dark Theme

Påsk 26 april

Påsk 26 april
Apr 26, 2022 · 14m 28s

Hymn 743 Bibeltext Matt 9:9-13 Förberedelsebön Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. Invitatorium L...

show more
Hymn 743
Bibeltext Matt 9:9-13

Förberedelsebön
Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden.

Invitatorium
L - Herre, öppna mina läppar,
Alla - så att jag kan förkunna ditt lov.

Antifon Kristus är uppstånden från de döda. | Halleluja, halleluja.
A - Hylla Herren ,hela världen, tjäna Herren med glädje *
träd fram inför honom med jubelrop.
B - Besinna att Herren är Gud och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon Kristus är uppstånden från de döda. | Halleluja, halleluja.

Hymn

Psaltarpsalm 93
Antifon Hämta styrka hos Herren | av hans oerhörda kraft.

A- Herren är konung! *
Han har klätt sig i höghet.
B- Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte. *
Världen står fast, den kan inte rubbas.
A- Din tron står fast sedan urminnes tid, *
du är till från evighet.
B -Floderna höjde, o Herre, floderna höjde sin röst, *
höjde sin dånande röst.
A - Väldigare än de stora vattnens brus,
väldigare än havets bränningar, *
ja, väldig är Herren i höjden.
B - Dina bud skall bestå, ditt hus skall vara heligt, *
Herre, för alltid.

Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon Hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Canticum
Antifon Välsignad | är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

A - Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som har fött oss på nytt till ett levande hopp *
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,
B - till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna *
och som väntar på oss i himlen.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Antifon Välsignad | är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

Bibelläsning

Responsorium
L - Detta är den dag som Herren har gjort.
Låt oss jubla och vara glada.
Alla - Detta är den dag som Herren har gjort.
Låt oss jubla och vara glada.
L - Kristus har uppstått och döden är inte längre herre.
Alla- låt oss jubla och vara glada.
L - Ära vare Fadern och sonen och den heliga Anden.
Alla - Detta är den dag som Herren har gjort.
Låt oss jubla och vara glada.

Benedictus ( Sakarias lovsång )
Antifon Kristus har uppstått | krönt med ära och härlighet. Halleluja !
A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
B - Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
A - så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
B - frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.
A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
B - att rycka oss ur våra fienders hand 
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
A -Han skall komma ner till oss från höjden, + 
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon Kristus har uppstått | krönt med ära och härlighet. Halleluja !

Bön inför dagen
L - Gud,du reste mig upp från natten
till denna dagens ljus
Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.
Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

Tyst bön

L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
Alla - Amen

Herrens bön
L - Vår Fader, 
Alla - du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. Amen.

Slutbön
L -Gud, du som uppväckte Kristus från de döda, låt mig dö och uppstå med honom, och så vinna det eviga livet. I Jesu namn.
Alla - Amen
Välsignelse
L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont,
Alla - och för oss till det eviga livet. Amen.
show less
Information
Author PS! Jag älskar dig
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search