00:00
15:38
EPISODIO 13. TEMPORADA 01
O mundo mudou no s. XIX. Asistimos a unha verdadeira revolución en todos os eidos: demográfica, agrícola, industrial, política, de transportes, etc. Nada volverá ser o mesmo. E o planeta vai ser repartido, colonizado, entre as principais potencias mundiais, na súa práctica totalidade europeas. África e Asia, coas súas singularidades, van vivir/sufrir esta transformación radical, coa particularidade de vir imposta desde o exterior. Convértense en sociedades e economías dependentes, minusvaloradas no cultural até o punto de se cuestionar a propia identidade. A civilización do mundo foi a imposición da cultura europea, onde os intereses económicos primaron sobre calquera outro. Non eramos negros, eramos só persoas, conta Shirley Campbell Bar. As consecuencias do Imperalismo colonial foron múltiples e chegan até os nosos días. Collamos un mapamundi e acheguémonos aos desequilibrios Norte-Sur, ao Terceiro Mundo.

Música da sintonía: http://audionautix.com/ (The voyage, PennyWhistle, TriumphantReturn).
As músicas de Facemoshistoria:
Impressions of India Ep 01 | Kutch Folk Music and Instruments https://www.youtube.com/watch?v=MXnaSYwgI5c
Concerto para clarinete e orquestra en la maior (K. 622) de W. A. Mozart: https://musopen.org/music/2354/wolfgang-amadeus-mozart/clarinet-concerto-in-a-major-k-622/
EPISODIO 13. TEMPORADA 01 O mundo mudou no s. XIX. Asistimos a unha verdadeira revolución en todos os eidos: demográfica, agrícola, industrial, política, de transportes, etc. Nada volverá ser o mesmo. E o planeta vai ser repartido, colonizado, entre as principais potencias mundiais, na súa práctica totalidade europeas. África e Asia, coas súas singularidades, van vivir/sufrir esta transformación radical, coa particularidade de vir imposta desde o exterior. Convértense en sociedades e economías dependentes, minusvaloradas no cultural até o punto de se cuestionar a propia identidade. A civilización do mundo foi a imposición da cultura europea, onde os intereses económicos primaron sobre calquera outro. Non eramos negros, eramos só persoas, conta Shirley Campbell Bar. As consecuencias do Imperalismo colonial foron múltiples e chegan até os nosos días. Collamos un mapamundi e acheguémonos aos desequilibrios Norte-Sur, ao Terceiro Mundo. Música da sintonía: http://audionautix.com/ (The voyage, PennyWhistle, TriumphantReturn). As músicas de Facemoshistoria: Impressions of India Ep 01 | Kutch Folk Music and Instruments https://www.youtube.com/watch?v=MXnaSYwgI5c Concerto para clarinete e orquestra en la maior (K. 622) de W. A. Mozart: https://musopen.org/music/2354/wolfgang-amadeus-mozart/clarinet-concerto-in-a-major-k-622/ read more read less

7 years ago #aculturación, #historia, #imperialismo, #negritude, #áfrica