00:00
50:45
גלית דיסטל מלכה, שרה נתניהו מסכנה ואולפני החדשות מעוותים ומושחתים | אבל יש בכל זאת שני עיתונאי שמאל מוערכים | ערוץ 20 הופך ל-14, אבל פתחי וזמרי ממש לא מתכוונים להתהפך | תיקטוק
גלית דיסטל מלכה, שרה נתניהו מסכנה ואולפני החדשות מעוותים ומושחתים | אבל יש בכל זאת שני עיתונאי שמאל מוערכים | ערוץ 20 הופך ל-14, אבל פתחי וזמרי ממש לא מתכוונים להתהפך | תיקטוק read more read less

2 years ago