Settings
Light Theme
Dark Theme

Laudes, fastan, 27 feb 2024

Laudes, fastan, 27 feb 2024
Feb 27, 2024 · 13m 10s

Hymn 217 Bibeltext Hos 6:3-4,6 Förberedelsebön Gud, jag vill dröja inför ditt ansikte. Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja....

show more
Hymn 217
Bibeltext Hos 6:3-4,6

Förberedelsebön
Gud, jag vill dröja inför ditt ansikte.
Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja.
Lär mig att be, låt mig vara en bön.

Ingång
L - Herre öppna mina läppar
Alla - så att jag kan förkunna ditt lov
L - Gud, kom till min räddning
Alla - Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Hymn

Psaltaren 115
Antifon - Vi tjänar Gud i vår ande ¶ och förlitar oss inte på något yttre
A- Inte oss, Herre, inte oss utan ditt namn skall du ge ära, *
du som är god och trofast!
B- Varför skall folken få säga:*
”Var är deras Gud?”
A- Vår Gud är i himlen,*
allt vad han vill, det gör han.
B- Deras gudar är silver och guld,*
verk av människohänder.
A- Mun har de men kan inte tala, *
ögon men kan inte se.
B- Öron har de men kan inte höra,*
näsa men känner ingen lukt.
A- De har händer men kan inte gripa
och fötter men kan inte gå.*
Ur deras strupe kommer inga ljud.
B- De som gjort dem skall bli som de,*
ja, alla som sätter sin lit till dem.
A- Guds folk, förlita er på Herren,*
han är er hjälp och er sköld.
B- Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,*
han är er hjälp och er sköld.
A- Herren har tänkt på oss och välsignar,*
han välsignar sitt folk.
B- Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.
A- Må Herren göra er talrika, *
er och era barn.
B- Må ni välsignas av Herren,*
han som har gjort himmel och jord.
A - Himlen är Herrens,*
men jorden gav han åt människorna.
B- De döda prisar inte Herren,*
de som farit ner i tystnaden.
A- Men vi skall lova Herren*
nu och för evigt.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Vi tjänar Gud i vår ande ¶ och förlitar oss inte på något yttre

Bibelläsning - tystnad

Responsorium
L - Herre, till vem skulle vi gå ?
Alla - Du har det eviga livets ord.
L - Du är Guds Helige.
Alla - Du har det eviga livets ord.
L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
Alla - Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.

Benedictus ( Sakarias lovsång )
Antifon - Jag spanar efter Herren, ¶ jag väntar på Gud min räddare.
A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
B - Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
A - så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
B - frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.
A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
B - att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
A -Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud min räddare.

Bön inför dagen
L - Levande Gud,

Alla -
låt mina händer tjäna dig.
Låt min röst tala dina ord.
Låt mina fötter gå i dina fotspår.
Låt mitt hjärta vara fyllt av din kärlek.

Tyst bön

L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
Alla - Amen

Herrens bön
L - Vår Fader,
Alla - du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Slutbön och välsignelse

L - Gud, omvänd oss med ditt himmelska ord, och ge oss uthållighetens och ödmjukhetens ande, så att vi finner din kärlek och frid. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre.

Alla - Amen

L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont,
Alla - och för oss till det eviga livet. Amen.
show less
Information
Author PS! Jag älskar dig
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search