Laudes 5 juli

Jul 5, 2022 · 13m 2s
Laudes 5 juli
Description

Laudes vecka 2  Hymn 256 Bibeltext ur Jes 57:14-15 Förberedelsebön Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig, o Gud.   Jag törstar efter Gud,  efter den...

show more
Laudes vecka 2 

Hymn 256
Bibeltext ur Jes 57:14-15

Förberedelsebön
Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig, o Gud.  
Jag törstar efter Gud,  efter den levande Guden. 

Ingång
L - Herre öppna mina läppar
Alla - så att jag kan förkunna ditt lov
L - Gud, kom till min räddning
Alla - Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja

Hymn

Psaltarpsalm 25:12-22
Antifon - Vänd dig till mig var barmhärtig ¶  ty jag är ensam och betryckt
A- Var och en som fruktar Herren*
får veta vilken väg han skall välja.
B -Själv får han leva i ro,*
och hans barn skall ta landet i arv.
A -De som fruktar Herren blir hans förtrogna,*
hans förbund skall ge dem insikt.
B - Min blick är ständigt fäst på Herren,*
det är han som löser min fot ur snaran.
A - Vänd dig till mig, var barmhärtig,*
ty jag är ensam och betryckt.
B- Lindra mitt hjärtas plåga,*
för mig ut ur mitt trångmål.
A - Tänk på mitt lidande och mitt betryck*
och förlåt mig alla mina synder.
B - Se på mina fiender — så många de är,*
så hätska i sitt hat!
A - Rädda mitt liv, befria mig,*
svik mig inte, jag flyr till dig.
B - Låt oskuld och redlighet bevara mig,*
ty jag hoppas på dig.
A - O Gud, befria ditt folk *
från all dess nöd!

Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Vänd dig till mig var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt

Bibelläsning - tystnad

Responsorium
L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
L - Från solens uppgång till dess nedgång,
Alla - från nu och till evig tid.
L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

Benedictus ( Sakarias lovsång ) 
Antifon - Välsignad ¶ är Herren, vår Gud
A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
B - Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
A - så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
B - frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.
A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
B - att rycka oss ur våra fienders hand 
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
A -Han skall komma ner till oss från höjden, + 
en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Välsignad är Herren, vår Gud.

Bön inför dagen
L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.
Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. 
Jag vill söka dig med all min kraft.
Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.
Tyst bön
L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
Alla - Amen

Herrens bön
L - Vår Fader, 
Alla - du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. Amen.

Slutbön och välsignelse
L - Gud, du skapade min själ och vävde den samman. Du skapade min kropp av stoft och aska. 

Alla - Välsigna du min kropp.
Välsigna du min själ.
Välsigna du min tro.
Välsigna du mitt liv. Amen
show less
Information
Author PS! Jag älskar dig
Organization PS! Jag älskar dig
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search