Settings
Light Theme
Dark Theme

Laudes 20 juli

Laudes 20 juli
Jul 20, 2021 · 10m 28s

Hymn 617 Bibeltext ur 2 Kor 4:16-5:10 Förberedelsebön Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud,  efter den levande Guden....

show more
Hymn 617
Bibeltext ur 2 Kor 4:16-5:10

Förberedelsebön
Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud,  efter den levande Guden.

Ingång

L - Herre öppna mina läppar
Alla - så att jag kan förkunna ditt lov
L - Gud, kom till min räddning
Alla - Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja

Hymn

Psaltarpsalm 104:13-23

Antifon - Så frambringas föda ur jorden ¶ och vin, som gör människan glad
A - Du vattnar bergen från din sal, * 
jorden mättas av allt vad du ger.
B - Du låter gräs växa för boskapen, * 
och örter till människans tjänst.
A - Så frambringas föda ur jorden, * 
och vin, som gör människan glad, 
B - olja, som ger hennes ansikte glans ,*
och bröd, som ger henne styrka.
A - Libanons cedrar släcker sin törst, *
Herrens träd, som han planterat.
B - Där har fåglar sina reden, * 
i deras kronor har hägern sitt bo. 
A - De höga bergen är stengetens hem, *
klyftorna ger klippgrävlingen skydd.
B - Du gjorde månen, som visar årets tider, *
och solen, som vet när den skall gå ner.
A - Du sänder mörkret, och det blir natt.*
Då myllrar alla djur i skogen fram,
B - de unga lejonen ryter efter rov *
och begär sin föda av Gud.
A - Solen går upp, och de drar sig undan *
och lägger sig ner i sina hålor.
B - Människan går ut till sina sysslor *
och arbetar tills kvällen kommer.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon - Så frambringas föda ur jorden och vin, som gör människan glad. 

Bibelläsning - tystnad

Responsorium
L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
L - Från solens uppgång till dess nedgång,
Alla - från nu och till evig tid.
L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

Benedictus ( Sakarias lovsång ) 
Antifon - Välsignad ¶ är Herren, vår Gud
A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
B - Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
A - så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
B - frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.
A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
B - att rycka oss ur våra fienders hand 
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
A -Han skall komma ner till oss från höjden, + 
en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Välsignad är Herren, vår Gud.

Bön inför dagen

L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.
Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. 
Jag vill söka dig med all min kraft.
Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

Tyst bön
L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
Alla - Amen

Herrens bön
L - Vår Fader, 
Alla - du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. Amen.

Slutbön och välsignelse

L - Gud, du skapade min själ och vävde den samman. Du skapade min kropp av stoft och aska. 
Alla - Välsigna du min kropp.
Välsigna du min själ.
Välsigna du min tro.
Välsigna du mitt liv. Amen
show less
Information
Author PS! Jag älskar dig
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search