00:00
47:10
Jakson aiheena on tänään vammaisten kokema lähisuhdeväkivalta. Aiheesta keskustelevat
Annina Heini ja Sanni Purhonen Kynnys ry:stä, Minna-Liisa Luoma ja Maria Valtokari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Katri Suhonen Kirkkohallituksesta.

Minna-Liisa Luoma ja Maria Valtokari ovat tutkineet vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Heiltä ilmestyi tutkimus vammaisten kokemasta lähisuhdeväkivallasta, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa. Kyseessä on tiettävästi ainutlaatuisen laaja ja koko väestöä koskettava tutkimus niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä. Ohjelman toimittaa Tuomo Burman.
Jakson aiheena on tänään vammaisten kokema lähisuhdeväkivalta. Aiheesta keskustelevat Annina Heini ja Sanni Purhonen Kynnys ry:stä, Minna-Liisa Luoma ja Maria Valtokari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Katri Suhonen Kirkkohallituksesta. Minna-Liisa Luoma ja Maria Valtokari ovat tutkineet vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Heiltä ilmestyi tutkimus vammaisten kokemasta lähisuhdeväkivallasta, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa. Kyseessä on tiettävästi ainutlaatuisen laaja ja koko väestöä koskettava tutkimus niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä. Ohjelman toimittaa Tuomo Burman. read more read less

about 1 year ago #kirkko, #kynnys, #lähisuhdeväkivalta, #thl, #vammaisuus