00:00
19:18
Kody GTU to nowy wymóg wprowadzony przez ustawodawcę w ramach obowiązku sporządzania i wysyłania nowych plików JPK_VAT (tj. plików JPK-V7M i JPK-V7K). Od 1 października 2020 r. kodami GTU należy oznaczać niektóre dostawy towarów lub świadczenia usług. Z podcastu dowiemy się jakie kody obowiązują i jakich grup towarów i usług dotyczą.

Music: Horrible by Mela
From the Free Music Archive CC BY-SA
Kody GTU to nowy wymóg wprowadzony przez ustawodawcę w ramach obowiązku sporządzania i wysyłania nowych plików JPK_VAT (tj. plików JPK-V7M i JPK-V7K). Od 1 października 2020 r. kodami GTU należy oznaczać niektóre dostawy towarów lub świadczenia usług. Z podcastu dowiemy się jakie kody obowiązują i jakich grup towarów i usług dotyczą. Music: Horrible by Mela From the Free Music Archive CC BY-SA read more read less

3 years ago #biernat-baran, #doradcypodatkowi, #gtu, #jpk, #kidp, #krdp, #podatki, #tax