Settings
Light Theme
Dark Theme

Hvad er en god fortælling?

Hvad er en god fortælling?
Dec 15, 2019 · 40m 15s

Denne podcast er en samtale om fortællingens kraft. Vi kommer omkring den mundtlige fortællings historiske tilknytning til højskolen, hvor Grundtvigs idé om det levende ord og ’ordet’ som det der...

show more
Denne podcast er en samtale om fortællingens kraft. Vi kommer omkring den mundtlige fortællings historiske tilknytning til højskolen, hvor Grundtvigs idé om det levende ord og ’ordet’ som det der forbinder ånd og krop og Christen Kolds videreførelse og udbyggelse af Grundtvigs kritisk af udenadslære er i centrum. Og vi taler om, hvordan fortællinger er det der indskriver os i fællesskaber, men også er et stærk personligt redskab til at skabe sin egen identitet og tage ejerskab over sit liv og sin historie.

I forbindelse med højskolerens 175 jubilæum udgiver Højskolerne bogserien: "Højskolens 10 bud – på en skole for livet". Læs mere www.ffd.dk/10bud
show less
Information
Author Højskolerne
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search