00:00
11:23
https://basta-tillskott.se/hogt-socker-hyperglykemi/

Högt blodsocker (hyperglykemi) är ett tillstånd där för mycket glukos cirkulerar i blodet, vilket leder till att kroppens funktion försämras. Den vanligaste orsaken till hyperglykemi är en gradvis ökande störning i kroppens kolhydratmetabolism, som främst beror på dålig kost och tillhörande övervikt eller fetma. En för hög koncentration av socker i blodet, särskilt när den uppträder allt oftare, är ett farligt fenomen. Det leder till ett antal sjukdomar, med diabetes i spetsen. Svår hyperglykemi kan hota liv och hälsa. En förhöjd sockernivå är dock ett tillstånd som i många fall kan vändas, även vid diagnostiserad diabetes. Hur kan man sänka sockret? Hur sänker man blodsockernivån och återfår en känsla av välbefinnande?
https://basta-tillskott.se/hogt-socker-hyperglykemi/ Högt blodsocker (hyperglykemi) är ett tillstånd där för mycket glukos cirkulerar i blodet, vilket leder till att kroppens funktion försämras. Den vanligaste orsaken till hyperglykemi är en gradvis ökande störning i kroppens kolhydratmetabolism, som främst beror på dålig kost och tillhörande övervikt eller fetma. En för hög koncentration av socker i blodet, särskilt när den uppträder allt oftare, är ett farligt fenomen. Det leder till ett antal sjukdomar, med diabetes i spetsen. Svår hyperglykemi kan hota liv och hälsa. En förhöjd sockernivå är dock ett tillstånd som i många fall kan vändas, även vid diagnostiserad diabetes. Hur kan man sänka sockret? Hur sänker man blodsockernivån och återfår en känsla av välbefinnande? read more read less

2 years ago