Settings
Light Theme
Dark Theme

Europejskie Dni Dziedzictwa - cz. 1

Europejskie Dni Dziedzictwa - cz. 1
Oct 15, 2020 · 29m 22s

Streszczenie Bitwa o Anglię – Niemcy mogli wygrać tę bitwę, gdyby nie pochopna zmiana planu. Zasługa podwójnych agentów? O asach lotnictwa z Polski jako mitycznych superheroes mówią historycy Marek Zawadka...

show more
Streszczenie
Bitwa o Anglię – Niemcy mogli wygrać tę bitwę, gdyby nie pochopna zmiana planu. Zasługa
podwójnych agentów? O asach lotnictwa z Polski jako mitycznych superheroes mówią historycy
Marek Zawadka i Daniel Koreś.

Opis odcinka
Lubińska wystawa Bitwy o Anglię to oddanie hołdu bohaterom, ale też leczenie kompleksów. O
polskich lotnikach walczących w bitwie o Anglię, o żołnierzach drugiego korpusu wyzwalających
włoskie miasta, pod Fa;ais, pod Tobrukiem, pod Monte Cassino i o przywracaniu pamięci o
polskich bohaterach II wojny światowej mówią znawcy i pasjonaci historii Daniel Koreś i Marek
Zawadka.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubinie to nie tylko bitwa o Anglię, ale także pokazy
rekonstrukcyjne Kawalerii Polskiej – 13. Pułku Ułanów Wileńskich, a także wojsk australijskich,
austro-węgierskich, rosyjskich walczących w Wielkiej Wojnie. Inscenizacja walk w okopach
przyciągnęła do lubińskiego Parku Leśnego tłumy w dniach 12–13 września 2020 roku.

Występują:
dr Marek Zawadka, historyk, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie,
dr Daniel Koreś, historyk, Instytut Zamieci Narodowej we Wrocławiu,
Robert Mazur, rotmistrz kawalerii ochotniczej,
Karol Wiktorek, starszy ułan kawalerii ochotniczej,
Arkadiusz Kaliński, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Bydgoszcz,
Michał Surowiec, Muzeum Historyczne w Lubinie,
Michał Jarema Woźniakowski, Ochotnicza Kompania Wielkopolska,
Marcin Lutomski, rekonstruktor, Muzeum Pyry w Poznaniu,
Michał Cieślik, rekonstruktor, Zabytkowe Rowery Zabrze.
show less
Information
Author Muzeum Historyczne w Lubinie
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search