Settings
Light Theme
Dark Theme

episode 8 - Konsekvenser

episode 8 - Konsekvenser
Support
Nov 3, 2021 · 25m 13s

Tyskerne er rasende over at dyrøyværingene klarte å flykte til England. De vil straffe innbyggerne på Frøya, og stramme opp den slappe holdningen i det lokale NS-miljøet. Ordfører og lensmann...

show more
Tyskerne er rasende over at dyrøyværingene klarte å flykte til England. De vil straffe innbyggerne på Frøya, og stramme opp den slappe holdningen i det lokale NS-miljøet. Ordfører og lensmann blir avsatt, og en massearrestasjon planlegges. I London er det stor frykt for de nye tyske V1- og V2-rakettene som terroriserer storbyen. Og en dag så smeller det på marinelageret, hvor 4 dyrøyværinger har sin arbeidsplass ...
show less
Information
Author Håvard Dyrø
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search